Komentarze

EKO – TURYSTA

Klasa dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych oraz turystycznych
i informatycznych.

Autor projektu: Dorota Snarska

Zwiększona liczba godzin z biologii, geografii i
informatyki; rozszerzona edukacja ekologiczna i medialna.


Biologia:
•Program biologii wzbogacony o zajęcia laboratoryjne, obserwacje i
doświadczenia przyrodnicze oraz wycieczki
•Realizacja zagadnień ekologicznych podczas zajęć terenowych
 W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: