PLAN LEKCJI

 2017/2018 sem. I

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

12.09.2017, 14:16 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 125

UWAGA!!!

BIEŻĄCE AKTUALNOŚCI I INFORMACJE W ROKU SZKOLNYM 2017/18

BĘDĄ PUBLIKOWANE NA STRONIE

http://www.jedynka.webity.pl/

Cały artykuł...

78. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz Dzień Weterana

04.09.2017, 21:52 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 240

       Jak co roku wieczorem 1 września w Bazylice św. Jerzego odbyło się patriotyczne nabożeństwo. Władze samorządowe, poczty sztandarowe i mieszkańcy Kętrzyna oddali hołd tym, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

 

           

           Nasi uczniowie wystawili poczty sztandarowe: Koła Światowego Związku Żołnierzy AK, Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1.

E Jadczak 

Cały artykuł...

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018

22.08.2017, 20:52 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 572

 

 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się
4 września o godz. 9.00
na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Kętrzynie.

 

Janusz Woronowicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. F. Nowowiejskiego w Kętrzynie

 

UWAGA GIMNAZJALIŚCI!  

                 Spotykamy  się na naszym boisku i razem z wychowawcami przechodzimy do Jedynki. 

Cały artykuł...

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów

29.08.2017, 18:25 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 100

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie,

przed nami początek nowego roku szkolnego 2017/2018. Czas wytężonej, ale także satysfakcjonującej pracy.


          1 września br. rozpoczynamy wprowadzanie nowych rozwiązań w systemie edukacji, które były oczekiwane zarówno przez rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i samorządowców.
          W roku szkolnym 2017/2018 szczególny nacisk kładziemy na wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Szczególną uwagę środowiska oświatowego będę chciała zwrócić na wzmocnienie wychowawczej roli szkoły oraz bezpieczne korzystanie uczniów z internetu. Zależy mi również na wprowadzeniu doradztwa zawodowego do wszystkich szkół i placówek oświatowych oraz na usprawnieniu edukacji włączającej.


            Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w finansowaniu oświaty i w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Będzie to pierwszy etap zmian porządkujących system finansowania zadań oświatowych. Chcemy, aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące, a także dyrektorów szkół i placówek.


          Ścieżka awansu zawodowego będzie powiązana z oceną pracy, a jej długość uzależniona od jakości pracy. Ujednolicony zostanie obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego,        z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


         Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej będą ukierunkowane na wzmocnienie roli nauczyciela i podniesienie jego prestiżu. Wprowadzimy nową formułę doskonalenia zawodowego oraz podwyżki wynagrodzeń.


           Reforma edukacji to proces zaplanowany na wiele lat, ale już dziś pragnę podziękować dyrektorom szkół i nauczycielom, którzy od początku brali aktywny udział w jej wdrażaniu i byli blisko uczniów oraz rodziców. Uczestnictwo w ponad 3 tys. szkoleń zawodowych z nowej podstawy programowej jest znakiem zaangażowania środowiska nauczycielskiego w proces zmian w polskiej oświacie. Każdego dnia współpracują Państwo nie tylko z uczniami, ale także z ich rodzicami, wkładając wiele wysiłku, pasji i entuzjazmu w nauczanie oraz wychowanie dzieci. Serdecznie za to dziękuję. Życzę wielu sukcesów edukacyjnych i satysfakcji z wykonywanej pracy.


             Z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego składam również życzenia wszystkim uczniom, aby jak najlepiej wykorzystali nadchodzący czas. Korzystajcie ze wszystkich szans, jakie daje Wam szkoła, aby stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi. Nie bójcie się zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Nie zrażajcie się niepowodzeniami, bo są one częścią edukacji. Nie zapominajcie również o tym, że w trudnych chwilach zawsze możecie liczyć na pomoc ze strony swoich wychowawców i nauczycieli.


            Pragnę podkreślić, jak ważną częścią społeczności szkolnej są rodzice. Zaangażowanie z ich strony stanowi nieocenione wsparcie dla nauczycieli oraz wychowawców. Pomaga w realizacji celów oraz zadań edukacyjno-wychowawczych. Dobra współpraca na linii szkoła–rodzice wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwia rozwiązywanie trudnych sytuacji. Życzę rodzicom, aby wspierali rozwój swoich dzieci. Dając im dobry przykład, będą dla nich podporą w trudnych momentach. Jestem przekonana, że taka aktywność szybko przełoży się na liczne sukcesy dzieci.


        Wprowadzanie zmian w systemie edukacji poprzedziło przygotowanie przez samorządy nowych sieci szkół i dostosowanie ich do zmienionego ustroju.

          Dziękuję wszystkim prezydentom, burmistrzom, starostom, wójtom za włączenie się w proces reformowania polskiej oświaty i wspólną troskę o przyszłość młodego pokolenia. Zapewniliśmy finansowe wsparcie samorządów na pokrycie bieżących wydatków związanych z wdrażaniem zmian w edukacji. Zagwarantowaliśmy również środki na kolejne lata.


        Dziękuję również całemu środowisku polskiej oświaty za trud wkładany w niezwykle odpowiedzialny proces uczenia i wychowania. Państwa wiedza i zaangażowanie mają nieoceniony wpływ na rozwój młodego pokolenia. Dzięki codziennym wysiłkom uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i nowe umiejętności, ale mogą także doskonalić swoje talenty. Rozwijając ich pasje i zainteresowania, wpływacie Państwo na osobowość i charakter młodych ludzi, a to najważniejsze w pracy nauczyciela.


Życzę powodzenia w nowym roku szkolnym 2017/2018.


Z wyrazami szacunku


Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Cały artykuł...

Młode pokolenie pamięta

22.08.2017, 21:36 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 248


     15 sierpnia 2017r. przypadała 97. rocznica bitwy warszawskiej i 103. rocznica utworzenia Legionów Polskich oraz Święto Wojska Polskiego.              Jak zawsze w miejskich uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe naszych szkół. 

 

     

        Uczniowie klas III wystawili poczet sztandarowy Gimnazjum nr 2 oraz poczet Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a uczniowie klas VII poczet Szkoły Podstawowej nr 1.

 

Cały artykuł...

WAKACJE

23.06.2017, 00:07 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 326

 

Cały artykuł...

Przyszedł rozstań czas….

25.06.2017, 20:28 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 681

23 czerwca w naszym gimnazjum był wyjątkowo wzruszającym dniem zakończenia roku szkolnego. Stał się momentem pożegnań, podziękowań, rozstań...


     Zaczął się tradycyjnie- wprowadzenie sztandaru, wspólne odśpiewanie hymnu, krótkie przemówienie pani dyrektor i pana burmistrza Krzysztofa Hećmana….


 

Cały artykuł...

Erlebnisreise mit Deutsch

22.06.2017, 15:17 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 283

Są już wyniki konkursu "Erlebnisreise mit Deutsch"!


     

 

 

     Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie. Nagrody, jakie wywalczyliśmy w konkursie to Erlebnisreisebox - pakiet materiałów dydaktycznych dla szkoły oraz gadżety dla uczniów.


Gratuluję i dziękuję zaangażowanym klasom. :)


D. Snarska 

Cały artykuł...

„Dzięki nam świat jest lepszy”

21.06.2017, 21:17 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 243

      W dniu 21 czerwca odbył się Przegląd teatrów i filmów profilaktycznych „Dzięki nam świat jest lepszy”. Jak co roku w komisji zasiedli przedstawiciele Policji a nagrody wręczała pani Monika Danielak. Przegląd odbył się dzięki uzyskanemu wsparciu z Urzędu Miasta Kętrzyn. W kategorii teatrów I miejsce zajął spektakl „Stacja życie”, przygotowany w całości przez młodzież z zespołu teatralnego „Panika”.

 

Foto...


W kategorii filmów profilaktycznych komisja przyznała następujące miejsca:


• I miejsce - klasa 1c - Oliwia Bieniek, Wiktoria Lizurej,
• II miejsce kl. III a – Zuzanna Wtulich, Wiktoria Tonojan,
• III m-ce – kl. IIa – Emilka Jankowska, Sandra Dragun, Wiktoria Wojnicka.

 

Spotkanie przyniosło wiele niezapomnianych wrażeń. Gratulujemy!!!

 

Organizatorzy
 

Cały artykuł...

Klasa IIB z ostatnią wizytą w Straży Granicznej

22.06.2017, 15:09 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 282

     

    Klasa IIB na ostatnich w tym roku szkolnym zajęciach w Centrum szkolenia SG dzięki panu P. Różańskiemu miała możliwość poznać procedury w czasie alarmu bombowego oraz dowiedzieć się, jak postępować podczas ogłoszenia alarmu. Gimnazjaliści obejrzeli filmy instruktażowe, mogli przymierzyć skafander, obsłużyć sprzęt, na którym pracują funkcjonariusze.

 

 

 

Fotorelacja

Marta Martynajtis

Cały artykuł...

Zbiórka karmy dla psów ze schroniska w Pudwągach

22.06.2017, 15:03 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 228

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”

Ustawa o ochronie zwierząt


     

     W miesiącu maju z inicjatywy Uczennic z klasy II b ogłoszono zbiórkę karmy dla psów ze schroniska w Pudwągach. Do akcji włączyły się wszystkie klasy. Okazało się, że młodzieży z naszego Gimnazjum nie jest obcy los zwierząt. Zebraną karmę odebrała z naszej szkoły Pani pracującą w schronisku, która serdecznie podziękowała za zaangażowanie podczas zbiórki karmy.

 

 

 

 

Marta Martynajtis

 

Cały artykuł...

Ośmiu Wspaniałych

22.06.2017, 14:58 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 295

      Dnia 31.05.2017r. w Zespole Szkół im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie odbył się finał XXIII edycji Lokalnego Samorządowego Konkursu Nastolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH”.


Wyłoniono 8 wolontariuszy do nagród i jednego wyróżnienia:

 

Foto...

Cały artykuł...

Z niemieckim w drogę

20.06.2017, 22:51 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 291


      "Erlebnisreise mit Deutsch", czyli "Z niemieckim w drogę" to konkurs zorganizowany przez Goethe Institut w Warszawie, którego celem jest m. in. promocja nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych i gimnazjach. W realizacji zadania konkursowego uczestniczyli uczniowie z klasy 2A i uczennice z klasy 3A. Ich udział w konkursie zaowocował ciekawymi zdjęciami, które zakwalifikowały się do finału konkursu.

 

 

 

Trzymamy kciuki i liczymy na nagrody!

 

D. Snarska

Cały artykuł...

DZIĘKI NAM ŚWIAT JEST LEPSZY

09.06.2017, 11:32 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 259

Cały artykuł...

Współpraca z CS SG

17.06.2017, 17:44 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 399

       Już od 4 lat istnieją w naszej szkole klasy o profilu Straż Graniczna. Zgodnie z podpisanym porozumieniem między Komendantem Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Korpusu Ochrony Pogranicza a Dyrekcją Gimnazjum uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy SG. 

 

Cały artykuł...

Zajęcia w CS SG

17.06.2017, 16:59 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 289

  W poniedziałek 12 czerwca klasa 2a uczestniczyła w ostatnich w tym roku szkolnym zajęciach w Centrum. Tym razem chor. SG Paweł Różański przekazał gimnazjalistom, jak postępować podczas ogłoszenia alarmu bombowego. 

 

Cały artykuł...

Śladami rastenburskich Żydów

17.06.2017, 16:38 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 430

    W sobotę 10 czerwca  młodzież z Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej zaprosiła mieszkańców Kętrzyna do udziału w historycznej wycieczce. Kilkoro uczniów z klasy 1a SG i 2b SG z liczną grupą kętrzyniaków wyruszyła ulicami miasta. 

 

Cały artykuł...

II Rzut Ligi Szkolnej Młodzików w zapasach w stylu wolnym

12.06.2017, 12:58 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 268

      W dniu 10.06.2017r. w Mrągowie odbył się II Rzut Ligi Szkolnej Młodzików w zapasach w stylu wolnym. Nasz klub reprezentowali najmłodsi adepci naszego klubu.


I miejsce Andrzejewski Mikołaj 32 kg
II miejsce Tęcz a Daniel 35 kg
Ii miejsce Lender Karol 38 kg
III miejsce Łukasik Łukasz 38 kg


W mini zapasach:


I miejsce Pianka Filip
II miejsce Szamrej Kacper

 


 

Cały artykuł...

Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym

12.06.2017, 12:53 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 225

      W dniach 09-11.06.2017r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym. Nasz klub zeprezentowało dwóch zawodników: Kijko Igor w kategorii 85kg zajął I miejsce i Czoków Tomasz III miejsce w kategorii 42kg. Zawody uważam za bardzo udane.

  

Cały artykuł...

SUKCES W POWIATOWYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM

12.06.2017, 08:33 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 291

   

    W sobotę 10 czerwca 2017 roku już po raz piętnasty odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny organizowany przez Gimnazjum w Karolewie. Uczniowie naszej szkoły od początku istnienia konkursu stawali do rywalizacji z rówieśnikami z ościennych miast i siół. Wielokrotnie zdobywaliśmy zaszczytne laury i tytuły.
   W tym roku szkolnym Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie reprezentowały: Zuzanna Wtulich, Zofia Kwasiborska oraz Alicja Dyszkiewicz. Dziewczęta zmagały się z wyjątkowo trudnym tekstem przygotowanym przez organizatorkę p. Urszulę Konieczko. Pewnie wielu dorosłych nie sprostałoby tym zawijasom słownym i ortograficznym. Ale…
   Uczennica klasy II c - Zosia Kwasiborska zajęła II miejsce wśród reprezentantów klas drugich z całego powiatu. Szczerze i serdecznie gratulujemy!


 M. Wąsik
 

Cały artykuł...

Rejs po mazurskich jeziorach

09.06.2017, 17:09 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 390

      W dniach od 4 czerwca do 7 czerwca klasa 1c uczestniczyła w rejsie po mazurskich jeziorach.

      Naszą podróż zaczęliśmy w porcie „Keja’’ w Węgorzewie. Wypłyneliśmy z niego na piękne maurskie jezioro Mamry. Po paru godzinach pływania dotarliśmy do Zwierzynieckiego Rodu , gdzie zostaliśmy na noc. Tej nocy pogoda była niespokojna.

      Drugiego dnia wyruszyliśmy ze Zwierzynieckiego Rogu. Płynąc przez jezioro Mamry musieliśmy zatrzymać się aby ściągnąć maszt i przepłynąć pod mostem sztynorckim. Dalej kontynuowaliśmy podróż przez jeziora Dargin i Kisajny.

 

Foto...
 

Cały artykuł...

Zwycięstwo! Zamki zdobyte!

08.06.2017, 18:33 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 507

                8 czerwca na zamku w Lidzbarku Warmińskim odbył się etap centralny konkursu wiedzy o zamkach gotyckich. Organizatorami konkursu historycznego są Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz Stowarzyszenie „Dom Warmiński”.

            Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów z 15 gmin należących do Stowarzyszenia Gmin „Polskie zamki gotyckie” (Człuchów, Bytów, Lębork, Nowe, Gniew, Malbork, Dzierzgoń, Sztum, Kwidzyn, Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Działdowo, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn) oraz z 3 powiatów (olsztyński, lidzbarski, braniewski) i 1 gminy (Reszel) należących do Stowarzyszenia „Dom Warmiński”.

          Na etap centralny  jedzie dwóch uczestników. To laureaci etapu miejskiego. W tym roku nasze miasto reprezentowała ZUZANNA WTULICH z kl. 3a SG oraz KAROLINA KORENIK z Jedynki.

 

Cały artykuł...

Cudze chwalicie swego nie znacie

08.06.2017, 12:20 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 445


      Koniec roku szkolnego to czas biwaków, wycieczek. Klasa Ib pod opieką p. Agnieszki Prewedy i p. Agnieszki Czeszun w miesiącu maju również mogła przeżyc jakże cudowny czas i spędzić go na trzydniowym biwaku w Księżycowym Dworku w Gierłoży w domkach typu bungalow. Dzięki ogromnej gościnności właścicieli, uczniowie mieli możliwośc bez żadnych ograniczeń korzystania z kręgielni, sali bilardowej, boisk. Młodzież grała w piłkę, jeżdziła na łyżworolkach. Przepyszne śniadania i obiady przygotowane przez obsługę gwarantowały komfort podczas naszego wypoczynku. Każdy wieczór umilało nam ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski, rozmawialiśmy, słuchaliśmy muzyki. 

 

Foto...

Cały artykuł...

Ciekawa lekcja fizyki w SP4

08.06.2017, 12:11 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 314

     

 

    W Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się niecodzienna lekcja poprowadzona przez p. Agnieszkę Czeszun. Dzieci z klasy 2b, której wychowawcą jest p. Anna Smolińska, miały mozliwośc wykonać pod nadzorem wychowawcy i prowadzącej, wiele ciekawych doświadczeń związanych w szczególności z tematyką właściwości fizycznych substancji oraz ciśnienia.

 

 

Cały artykuł...

BIWAK 1A

06.06.2017, 20:49 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 574

           W dniach 29-31 maja klasa 1a pod opieką p. Iwony Machwic i wychowawczyni biwakowała w gościnnym Bogaczewie w "Małym majątku". Pogoda była doskonała, humory dopisywały, a atrakcji było MOC !!!


       W poniedziałek ok. 11.00 dotarliśmy na miejsce, rozlokowaliśmy się w dwóch domach wypoczynkowych i czekaliśmy na pierwsze zajęcia. Od 12.00 do 15.00 dwie animatorki Kasia i Natalia zapewniły nam świetną zabawę. W pełnym słońcu drużyny zielona ”Klocki Dertoida” i czerwona „Dudusiowe fiołki” rywalizowały grając m.in. w kółko-krzyżyk na trawie, berka w labiryncie, wyścigi czy świetnie zorganizowane podchody.

 


 

Cały artykuł...

Zajęcia w CS SG

05.06.2017, 21:25 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 402

          Jak co tydzień w poniedziałek, kolejna klasa SG uczestniczyła w zajęciach w Centrum. Tym razem klasa 1a jako ostatnia z wszystkich klas miała zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Pan st. chor. szt. SG Marek Jakubiak w bardzo króciutkim wykładzie przypomniał, jakie są zasady udzielania pomocy poszkodowanym, czym jest łańcuch przeżycia oraz zasada jednych noszy.

 

Cały artykuł...

Gimnazjaliści dla maluchów

05.06.2017, 20:34 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 388

             W niedzielę 4 czerwca po raz kolejny odbył się festyn sportowy dla najmłodszych. I oczywiście po raz kolejny nie zabrakło wolontariuszy ze szkolnego koła wolontariatu „BARKA”. W organizacji zabaw i wyścigów pani Ani i panu Michałowi, trenerom z Hali Mistrzów pomagali : Ala, Klaudia, Patryk B. , Patryk G. , Kacper i Mateusz z klasy 1a SG oraz Martyna O, Martyna R. i Michalina z klasy 2a SG. 

 

Cały artykuł...

DZIEŃ DZIECKA

22.06.2017, 09:57 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 255

Tego dnia przedstawiciele klas I – III po raz pierwszy wzięli udział w turnieju 1 z 11, w którym najwyższe miejsca zdobyli:


I miejce klasa IA
II miejsce klasa IC
III miejsce klasa IIC


Następnie klasy mogły zmierzyć się w muzycznym przedsięwzięciu TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO. Zarówno repertuar, jak i poziom wykonywania piosenek był bardzo zróżnicowany. Jednak jury wyłoniło następujących laureatów:


I m-ce przyznano klasie IB
II m-ce IIIA
III m-ce IIA

 

FOTO
 

Cały artykuł...

KOLONIE ŻEGLARSKIE

29.05.2017, 09:39 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 286

Nabór na kolonie w Przystani trwa do 14 czerwca 2017 r.

Cały artykuł...

TAJNIKI ŻEGLARSTWA

29.05.2017, 13:03 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 307

      „Tajniki żeglarstwa” – zadanie publiczne realizowane od września 2016 roku z młodzieżą w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kętrzynie.
Pierwszy etap obejmował zapoznanie młodych adeptów żeglarstwa z podstawową wiedzą z zakresu historii żeglarstwa, wiadomości o jachtach żaglowych, ratownictwa, meteorologii, locji, teorii żeglowania i przepisów. Uczyliśmy się śpiewania najbardziej popularnych szant, sklejaliśmy modele żaglowców i uczyliśmy się węzłów żeglarskich.

 

FOTO...
 

Cały artykuł...

OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

29.05.2017, 09:02 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 244

      25.05.2017r. w naszej szkole odbyła się Olimpiada Przedszkolaków. Rywalizacji sportowej towarzyszył konkurs plastyczny zorganizowany z okazji 660-lecia Kętrzyna. Przedszkolaki bardzo dzielnie i zacięcie walczyły o punkty w każdej konkurencji, ale ostatecznie wygrało przedszkole Krasnal, drugie miejsce zajęło przedszkole Kluczyk, a trzecie miejsce – Miś Uszatek.
      Wszystkim małym sportowcom gratulujemy udziału w zawodach. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci świetnie się bawiły, miło i aktywnie spędziły czas.
Zawody przygotowała i poprowadziła klasa 3c.

 

Foto...

 

Beata Kulesza
 

Cały artykuł...

Godzina wychowawcza kl. Ib z p. Krzysztofą Owsiewską

29.05.2017, 09:24 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 561


     

     Młodzież klasy Ib miała zaszczyt gościc na godzinie wychowawczej p.Krzysztofę Owsiewską. Celem spotkania było zwrócenie uwagi młodzieży na zmiany, które zachodzą w ich wyglądzie w związku z procesem dojrzewania. Prezentacja zatytułowana "Czysta skóra-krok po kroku" mówiła o tym skąd mogą brać się

problemy z cerą i jakie są sposoby zapobiegania oraz skutecznego radzenia sobie ze zmianami skórnymi. Uczniowie skorzystali z profesjonalnej porady dotyczącej ich wyglądu, higieny, problemów ze skórą. Uczniowie nawet na przerwie zadawali pytania pani Krzysi, która z wielkim zaangażowaniem i precyzją pomagała w szczególności dziewczętom rozwiać wszelkie wątpliwości związane z ich wyglądem. 

 

 

 

Agnieszka Czeszun

Cały artykuł...

Zajęcia kl. I B w Straży Granicznej

29.05.2017, 09:31 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 350

      Klasa Ib podczas kolejnych zajęę w Straży Granicznej dnia 08.05.17 prowadzonych przez por.Adama Andzulewicza miała możliwość obsługiwania treningowego punktu kontroli zaopatrzonego w profesjonalne urządzenia rendgenowskie do prześwietlania przedmiotów. Uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi funcjonariusze Straży Granicznej obsługujący przejścia graniczne na lotniskach. Zajęcia miały typową formę praktyczną, co bardzo podobało się młodzieży.

 

Agnieszka Czeszun

Cały artykuł...

Urodziny Patrona szkoły

18.05.2017, 21:03 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 327

      18 maja 1920 r. w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, patron naszego gimnazjum. Pamieć o Nim jest bliska gimnazjalistom.

 

                Uczennice klasy 2c w imieniu całej społeczności szkolnej pod naszym obeliskiem zapaliły znicze, a na lekcjach religii obejrzano prezentacje oraz plakaty o życiu i nauczaniu Ojca Świętego. 

 

 EJ 

Cały artykuł...

Rejonowy Konkurs Recytatorski

18.05.2017, 10:15 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 294

     

 

 

 

  16 maja w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbył się XXXV Konkurs Recytatorski "Spotkania z poezją" - eliminacje rejonowe. Udział w konkursie wzięły Nikola Jakubiec i Emilka Jankowska. Obie zajęły drugie miejsce.

 

Gratulujemy :)

 

 

Elżbieta Kimbar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały artykuł...

Konkurs filmowy na 660-lecie Kętrzyna

16.05.2017, 07:55 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 481

   

 

     W dniu 15 maja 2017 r. został rozstrzygnięty Konkurs Filmowy „Kętrzyn w obiektywie” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W konkursie wzięło udział 16 uczestników w formie pracy indywidualnej lub zespołowej.
 Zgodnie z regulaminem komisja dokonała oceny prac i przyznała następujące miejsca:

 


 

Cały artykuł...

Konkurs historyczny klas I

14.05.2017, 21:33 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 470

           W piątek 12 maja odbył się II etap konkursu „HISTORIA RASTENBURGA- KĘTRZYNA”. Udział wzięło 16 uczniów klas I, zwycięzców I etapu. Organizatorki konkursu – Martyna, Olga i Weronika z klasy 2d z pomocą Elżbiety Jadczak przygotowały dla młodszych kolegów kilka ciekawych rund. 

 

Foto...

Cały artykuł...

Wycieczka do Olsztyna

11.05.2017, 20:41 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 636

                W czwartek 11 maja klasa 1a SG i 1b SG pod opieką wychowawczyń, pani dyrektor Katarzyny Bronakowskiej i p. Sylwii Oleksiak pojechały na wycieczkę do Olsztyna.

          Pierwszym punktem programu była wizyta w Teatrze im. Stefana Jaracza. Pojechaliśmy na musical „JAZDA NA ZAMEK”.

 

Cały artykuł...

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych...w zapasach styl wolny

09.05.2017, 12:12 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 297

    W dniach 02-04.05.2017r w województwie Lubuskim w Drzonkowie koło Zielonej Góry odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych...w zapasach styl wolny. Nasz klub reprezentowało czterech zawodników (Woźniak Mateusz, Biedrzycki Jakub, Furlepa Jakub, Mucha Paweł).

 

Cały artykuł...

KONKURS FILMOWY NA 660-LECIE MIASTA KĘTRZYNA

15.03.2017, 10:13 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 560

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie.

 

CELE KONKURSU:
 
1. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
4. Atrakcyjna forma spędzenia czasu wolnego.
5. Zainteresowanie młodzieży historią rodzinnego miasta, które obchodzi 660-lecie istnienia.

Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie „Kętrzyn
w obiektywie”. 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas V- VI szkół podstawowych i uczniów klas I-III gimnazjum miasta Kętrzyn.
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem należy składać do dnia 4 maja 2017r.
Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 15 maja 2017r. o godz. 10.00
w auli Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II.
 
 
 
Organizatorzy
 
Cały artykuł...

Niech się święci Trzeci Maja

03.05.2017, 20:28 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 514

                W 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w Bazylice św. Jerzego odprawiona została msza patriotyczna, po której na Placu Armii Krajowej odegrano hymn państwowy, głos zabrał Burmistrz miasta oraz złożone zostały kwiaty pod Pomnikiem w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939-1956.

 

 

Cały artykuł...

Las i my

30.04.2017, 16:56 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 444

             Corocznie 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. 28 kwietnia klasa 1a SG pojechała na świetnie przygotowaną wyprawę do lasu, aby zgodnie z obywatelskim obowiązkiem, zapisanym w Konstytucji RP, zadbać o środowisko naturalne.

20 uczniów wzięło udział w akcji

Cały artykuł...

konkurs o zamkach gotyckich

29.04.2017, 20:02 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 458

                       Jak co roku, już od 16 lat, nasi gimnazjaliści wzięli udział w konkursie historycznym o zamkach gotyckich organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”.


              28 kwietnia w SP1 p. Alina Rudak przeprowadziła miejski etap konkursu, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Dwójkę reprezentowało 3 uczniów z klasy 3a i 2a.

 


 

Cały artykuł...

I etap konkursu za nami

29.04.2017, 19:30 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 540

            11 kwietnia uczennice z klasy 2d- Olga, Martyna i Weronika, w ramach realizacji projektu gimnazjalnego, przeprowadziły wśród uczniów klas I test wiedzy o historii Rastenburga- Kętrzyna .


            Po dwutygodniowej przerwie świąteczno- egzaminacyjnej znamy już nazwiska pierwszoklasistów, którzy przeszli do II etapu .


 

Cały artykuł...

Bractwo z Gniewu

27.04.2017, 13:55 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 508

     Jak co roku, i tak już od 15 lat…. bractwo rycerskie z Gniewu odwiedziło gościnne mury naszej szkoły. Uczniowie klas 1a,1b,1c,1d, 2a,2b,2c i 3a wzięli udział w żywej lekcji historii. Jak zawsze w atrakcyjny sposób pan Jacek Ordowski przypomniał najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce podczas rządów pierwszego historycznego księcia z rodu Piastów.

 

 


     Oczywiście w trakcie omawiania kolejnych faktów członkowie bractwa angażowali młodzież. I tak w Mieszka I zamienił się Łukasz Z. z kl. 1a, który po postrzyżynach w wieku lat 7 miał wg legendy odzyskać wzrok. Książę zbrojnie jednoczył plemiona polskie, a pomagali mu w tym dzielni wojowie, czyli Igor z 1c i Dominik z 1d odziani w kolczugi i hełmy, uzbrojeni w okrągłe tarcze i miecze. Do drużyny pancernych (a było ich 3000) próbowali dostać się Patryk G z 1a oraz Amelka z 2b i Julka z 1b, lecz, niestety, nie udźwignęli jednoręcznego miecza.
 

Cały artykuł...

Zajęcia w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

27.04.2017, 13:09 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 410

   

 

     Dnia 24.04.2017r. moja klasa- IB po raz kolejny uczestniczyła w zajęciach w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie.

   Podczas spotkania miner-pirotechnik kapitan Radosław Borowicz zaprezentował nam film o alarmie bombowym na lotnisku. W czasie emisji otrzymaliśmy instrukcje o zachowaniu podczas tego typu sytuacji. Mieliśmy okazję obejrzeć atrapy materiałów, urządzeń wybuchowych, różnych granatów. 

Cały artykuł...

XXXV Miejski Konkurs Recytatorski

26.04.2017, 10:50 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 442

25 kwietnia w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbył się XXXV Miejski Konkurs Recytatorski -"Spotkania z poezją".

 

Uczestników oceniano w trzech kategoriach wiekowych:

 

-pierwsza grupa wiekowa - klasy I-III
- druga grupa wiekowa - klasy IV-VI
- trzecia grupa wiekowa -gimnazjaliści

 


 

Cały artykuł...

Gość z IPN

24.04.2017, 19:34 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 525

           24 kwietnia na uczniów klas Straż Graniczna czekała wyjątkowa lekcja historii. W związku z obchodami kwietnia jako miesiąca pamięci narodowej zaprosiliśmy pana PAWŁA KALISZA, historyka białostockiego IPN. Nasz wyjątkowy gość przekazał uczniom dodatkowe informacje związane z 77 rocznicą zbrodni katyńskiej. 

 

Cały artykuł...

Wycieczka do Barcelony

20.04.2017, 16:20 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 825

    

 

2 kwietnia uczniowie gimnazjum wraz z opiekunami wyruszyli do Gdańska, aby stamtąd polecieć do Barcelony.

     Około godziny piętnastej dotarliśmy na lotnisko. O szesnastej rozpoczęła się odprawa lotniskowa. Każdemu został sprawdzony bilet oraz dokument tożsamości. Mimo trudności związanych z bagażem, już o godzinie 17.40 wszyscy znaleźliśmy się w samolocie.

 Po trzech godzinach lotu zmęczeni czekaliśmy na autokar, który miał nas zabrać do hotelu w Lloret de Mar, które było oddalone od Barcelony o kilkadziesiąt kilometrów.
 

Cały artykuł...

Egzamin gimnazjalny

19.04.2017, 08:14 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 413

 

Informacje o egzaminie gimnazjalnym

 

Cały artykuł...

WIELKANOC

11.04.2017, 20:54 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 328

 

Cały artykuł...

Katyń 1940. Pamiętamy!

12.04.2017, 21:07 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 416

 

         polskie święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

 

              W dokumencie czytamy: W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Cały artykuł...

W świątecznym nastroju-wielkanocne konkursy

12.04.2017, 13:55 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 322

 

 

W miniony wtorek odbyły się wielkanocne konkursy:

  • świąteczna kartka,
  • pisanka,
  • wielkanocny strój.

Komisja wyróżniła pisankę z kl. 1b, świąteczną kartkę z kl. 1c a największe wrażenie wywarł strój z kl. 1a i kl. 1b.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za zaangażowanie i miłą zabawę.

 

 

 

Marta Martynajtis

 

 

Foto...

 

Cały artykuł...

Konkurs recytatorski

11.04.2017, 14:00 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 454

     10 kwietnia w bibliotece naszej szkoły odbył się konkurs recytatorski. Wzięło w nim udział 8 uczniów, którzy przedstawili własną interpretację wybranych utworów poetyckich.
Komisja w składzie p. Katarzyna Bronakowska, dyrektor szkoły i p. Elżbieta Kimbar oceniała recytację, estetykę mówienia oraz dobór repertuaru.

 

Cały artykuł...

PAMIĘTAMY

10.04.2017, 20:45 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 425

                  Kwiecień to miesiąc pamięci narodowej, a w nim dwa najważniejsze wydarzenia:
10 kwietnia - 7 rocznica katastrofy smoleńskiej
13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 77 rocznica zbrodni katyńskiej

 

 Uczniowie Gimnazjum nr 2 nie przechodzą obojętnie obok tych jakże ważnych i tragicznych wydarzeń z najnowszej historii Polski.
 

Cały artykuł...

Objazdowa wystawa

10.04.2017, 20:57 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 511

          Już od poniedziałku w naszej szkole można oglądać objazdową wystawę: „Przyznając się do polskości. Szkoły polskie na Warmii i Mazurach(1929 – 1939)”. Została ona przygotowana przez Dom „Gazety Olsztyńskiej”, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2014”, Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Wystawa ma na celu ukazanie roli szkół w kształtowaniu oraz podtrzymywaniu polskiej tożsamości i świadomości narodowej.

 

Cały artykuł...

II Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym centralna eliminacja do OOM

10.04.2017, 11:07 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 348

      W dniach 07-09.04.2017r. odbył się w Staszowie II Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym centralna eliminacja do OOM. Zawodnicy naszego klubu zajęli następujące miejsca i zakwalifikowali się na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży:

 

 

 

Kadeci:


II miejsce – Biedrzycki Jakub
III miejsce – Woźniak Mateusz
XII miejsce –Furlepa Jakub

 

 

Jarosław Rusiecki

 

 

 

 

 

  

Cały artykuł...

Wielkanocna Zbiórka Żywności

07.04.2017, 16:00 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 454

   

     Za nami kolejna edycja Wielkanocnej Zbiórki Żywności, której organizatorem były Banki Żywności.
W ramach akcji każdy mógł kupić i przekazać wybrane produkty spożywcze na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
     Tradycyjnie już, do zbiórki przyłączyła się młodzież z Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II. Zbiórka została przeprowadzona w miniony weekend. W dniach 31 marca - 1 kwietnia w 11 kętrzyńskich sklepach 79 Uczniów
z naszej szkoły zbierało żywność. Celem zbiórki było dotarcie z pomocą żywnościową do jak największej liczy osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie oraz zapewnienie Im godnych Świąt Wielkanocnych.

 

    Foto...

 

GIMNAZJALIŚCI !!! SERDECZNE DZIĘKI!!!

 

Marta Martynajtis
 

Cały artykuł...

To już 12 lat.... bez Niego

02.04.2017, 22:15 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 496

          2 kwietnia punktualnie o godz. 21.37 uczniowie klas SG wraz z rodzicami i nauczycielami w imieniu pani dyrektor, uczniów, pedagogów i pracowników szkoły zapalili znicze.

 

     

    Upamiętnili 12  rocznicę śmierci Patrona gimnazjum. Oddali cześć Temu, który uczył miłości do drugiego człowieka....

 

 

 

EJ 

Cały artykuł...

FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

31.03.2017, 13:55 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 365

 

 

 

   W dniach 5-9 kwietnia 2017 r. w kętrzyńskiej Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się Finał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej. Przez pięć dni o mistrzostwo walczyć będzie osiem drużyn: AKS V LO Rzeszów, KS Metro Warszawa, Trefl Gdańsk S.A., Jastrzębski Węgiel, EKS Skra Bełchatów, KS Wifama Łódź, UMKS MOS Wola Warszawa, MMKS Kędzierzyn-Koźle.

Cały artykuł...

Słów parę o „Mazurku Dąbrowskiego”

29.03.2017, 10:57 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 465

    W tym roku odchodzimy podwójną rocznicę związaną z naszym hymnem państwowym. W 2017r przypada 220-lecie powstania Mazurka Dąbrowskiego i 90-lecie ustanowienia go hymnem państwowym. Przypomnijmy zatem najważniejsze fakty związane z tymi rocznicami.
    W lipcu 1797r do włoskiego miasteczka Reggio Emilia, gdzie przebywał zajęty organizacją Legionów Polskich gen. Jan Henryk Dąbrowski, przybył znany pisarz, prawnik, dyplomata i uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej Józef Rufin Wybicki herbu Rogala. Ten patriota walczący o sprawę polską, skazany został przez władze pruskie na śmierć, stracił też majątek rodzinny na Pomorzu. Pod fałszywym nazwiskiem uciekł z ojczystych stron do Francji, stamtąd na zaproszenie Dąbrowskiego trafił do Włoch. Pewnego lipcowego wieczoru (między 16 a 19 lipca) poruszony widokiem polskich mundurów i sztandarów oraz defilujących polskich legionistów, w radosnym uniesieniu napisał pieśń żołnierską zaczynającą się słowami "Jeszcze Polska nie umarła". Nadał jej tytuł "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech". Pierwsze publiczne wykonanie tej pieśni nastąpiło w przeddzień wyjazdu Wybickiego z Reggio – 19 lipca 1797r. Wtedy to z towarzyszeniem orkiestry legionowej autor uświetnił wieczór wykonaniem swej pieśni. Melodia mazurka to pochodząca z Podlasia skoczna melodia nieznanego autora.
 

Cały artykuł...

POWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE

28.03.2017, 14:43 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 607

Dnia 27marca w Kętrzynie odbyły się XIV zawody pływackie. Nasze gimnazjum reprezentowało 9 osób (5 dziewcząt i 4 chłopców).


Na podium stanęli:


1. Patrycja Matuszewska I miejsce 50 m s. dowolny
2. Jakub Pałasz I miejsce 100 m s. dowolny
3. Hanna Lender III miejsce 25 m s. klasyczny
4. Klaudia Zapałowska III miejsce 25 m s. dowolny

5. Przemysław Zadorożny III miejsce 50m s. dowolny

 

 

Foto...
 

Cały artykuł...

Dzień Wiosny

22.03.2017, 08:43 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 589

     W dzisiejszym dniu, bardzo wyczekiwanym, cała szkoła brała udział. Od klas pierwszych do trzecich, każdy wykonał przydzielone mu zadanie. Jakie były to zadania?
W zeszłym tygodniu gospodarze losowali symbole pierwszego dnia wiosny z różnych państw. Od Polski po Bułgarię, od naszej Marzanny do Martenicy. Dzięki kreatywności uczniów mieliśmy szansę poznać zwyczaje danego kraju.

 

Foto...
 

Cały artykuł...

Klasa I b w Straży Granicznej

29.03.2017, 11:03 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 522

     Klasa Ib - jako jedna z pięciu klas o profilu SG, miała wielki zaszczyt rozpocząc cykl zajęc w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im.Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Dnia 20 marca odbyły się zajęcia tematyczne poświęcone historii i tradycjom i strukturze Centrum Szkolenia SG. Z niecierpliwością czekamy na kolejne, które odbędą się już niebawem.

 

 

Agnieszka Czeszun

Cały artykuł...

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

14.03.2017, 13:49 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 379

      W bieżącym roku szkolnym w ramach współpracy z fundacją Remondis kontynuujemy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Tym razem nasza akcja będzie krótsza, ale mimo to liczymy na zaangażowanie i aktywny udział wszystkich uczniów naszego gimnazjum.
Sprzęt zbieramy do 16 marca.
Jest to na pewno dobra okazja, by zrobić mały remanent w naszych
domach i pozbyć się wszystkich zepsutych lub już nieprzydatnych sprzętów gospodarstwa domowego takich jak, np. mikser, suszarka, stary telefon, radio, telewizor, komputer, pralka, lodówka itd.


KAŻDY UCZEŃ MUSI PRZYNIEŚĆ CO NAJMNIEJ JEDNĄ RZECZ!


Dla najbardziej aktywnych klasy i osób przewidziane są drobne nagrody rzeczowe.
Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców do przyłączenia się do tej jakże pożytecznej akcji.

 

Dorota Snarska
 

Cały artykuł...

Zajęcia w CS SG

13.03.2017, 19:38 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 618

            Zgodnie z porozumieniem podpisanym między CS SG a naszym gimnazjum uczniowie klas SG uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy SG. Od II semestru na zajęcia do jednostki chodzą również klasy I – 1a i 1b. 

 

Cały artykuł...

ELIMINACJE DO KONKURSU OŚMIU WSPANIAŁYCH

09.03.2017, 13:06 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 580

      Konkurs ogłoszony został w lutym przez Fundację „Świat na Tak”. 7 marca Lokalny Komitet Organizacyjny przeprowadził rozmowy z kandydatami, którzy swoją codzienną pracą na rzecz drugiego człowieka zasłużyli na wyróżnienie. Lokalna edycja konkursu jest objęta patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn. Organizatorem jest Klub Integracji Społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

 

Cały artykuł...

8 MARCA... SŁODKO... KOBIECO...

09.03.2017, 12:58 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 449

      W dniu 8 marca obchodzone jest święto wszystkich Pań. Od zawsze staramy się uczcić ten wyjątkowy dzień. Tym razem chłopcy zaprosili Panie i Dziewczęta na słodki poczęstunek na drugim piętrze. Było słodko, miło, sympatycznie.

 

Foto...

Cały artykuł...

Wolontariusze znowu w akcji

05.03.2017, 17:43 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1169

           W niedzielę 5 marca 2017r. na Hali Mistrzów odbył się kolejny Festyn Sportowy dla Najmłodszych. Okazją do sportowych zabaw były obchody ŚWIATOWEGO DNIA OLIMPIJCZYKA.

 

         Pani Małgosi i panu Michałowi Łastowskim i pani Ani Przybyłowskiej w przygotowaniu i prowadzeniu zawodów ponownie pomogli wolontariusze z Dwójki, czyli Martyna R, Klaudia, Sandra i Łukasz z kl. 2a SG, Amelka i Łukasz kl. 1b SG oraz uczniowie z kl. 1a SG- Ala, Kinga, Julka, Ola, Paulina, Patrycja, Kacper Ł., Patryk B. i Mateusz.

 


 

Cały artykuł...

Żołnierze niezłomni

01.03.2017, 21:19 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 452

           Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dla upamiętnienia 1 marca w gablocie na korytarzu oraz w sali nr 18 zawisła gazetka poświęcona tym, którzy żyli prawem wilka.

 

Cały artykuł...

Konkurs literacki „Legendy o Kętrzynie”

24.02.2017, 10:22 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 522

    W 2017 roku przypada 660 rocznica nadania Kętrzynowi praw miejskich. Aby uczcić to historyczne wydarzenie towarzystwo Miłośników Kętrzyna i Szkoła Podstawowa nr 1 zorganizowali konkurs literacki „Legendy o Kętrzynie”.
W wyniku kolejnych etapów 12 uczniów naszej szkoły znalazło się w finale konkursu.
23 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się finał konkursu. Przyznano nagrody i wyróżnienia.

 


 

Cały artykuł...

Kolejne nocowanie klas SG

20.02.2017, 19:31 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1111

               Noc z 17 na 18 lutego 2017r. dla uczniów 1a i 1b była pełna atrakcji, wspólnie wykonywanych zadań i świetnej zabawy. W ramach obowiązkowego projektu gimnazjalnego uczniowie klasy 2a SG – Dominika, Emilka, Martyna O., Martyna R., Wiktoria, Adam, Arek, Grześ, Jakub B., Krystian, Mateusz oraz klasy 2b SG– Kacper i Olek przygotowali zajęcia i grę po szkole. 

 

Cały artykuł...

konkurs PTTK

18.02.2017, 18:38 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 668

               18 lutego 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się Młodzieżowy Konkurs Historyczno- Geograficzny organizowany przez kętrzyński oddział PTTK. Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

 

 

Cały artykuł...

Krótka historia Walentynek ...

15.02.2017, 13:53 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 487

     

  Nazwa Walentynek podchodzi od imienia Świętego Walentego, który 14 lutego obchodzi swoje imieniny. W kręgach kultury Zachodu ten dzień jest uznawany za święto miłości oraz przyjaźni. Tego dnia zakochani obdarowują się upominkami, listami oraz prezentami.     

  W tradycji chrześcijańskiej istnieje kilku świętych o imieniu Walenty. Kim był jednak ten jeden jedyny, który stał się patronem Dnia Zakochanych? Żył w III wieku i wbrew zakazom Klaudiusza II udzielał ukochanym potajemnych ślubów. Cesarz zabraniał młodym mężczyznom żeniaczki w obawie, że nie będą chcieli wstępować do armii. Cesarstwo Rzymskie toczyło wówczas krwawe walki, więc liczba młodzieńców wstępujących do armii stale malała. Walenty został przyłapany i za swoje przewinienie stracony dokładnie dnia 14 lutego (270 roku). Papież Gelasius docenił jego waleczność i w 496 roku ustanowił go patronem zakochanych. Na srebrnym relikwiarzu, w którym znajdują się jego szczątki umieszczono napis: „Święty Walenty, patron miłości”.

Cały artykuł...

Konkursy organizowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

13.02.2017, 17:12 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 418

      Serdecznie zapraszam do udziału w FESTIWALU EKOLOGICZNYM „CZYSTY POWIAT” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. W ramach festiwalu odbędą się następujące konkursy:


- piosenki o charakterze ekologicznym,
- konkurs plastyczny „PANCERZ NATURY”,
- konkurs fotograficzny „ZACZAROWANY LAS”.

 

      Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się do pani K. Bronakowskiej, pana S. Biegańskiego lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego – M. Martynajtis. Wszystkie dokumenty, regulaminy konkursów znajdują się w sali 41 u M. Martynajtis. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 31 marca 2017r.


   Zapraszam do udziału w /w przedsięwzięciach.


      M. Martynajtis

Cały artykuł...

Konkurs walentynkowy

14.02.2017, 14:41 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 435

 

Jest jak okruch na wietrze tak płocha...
delikatna i krucha i cicha...
i jak diament, tak silna i twarda...
Czy ktoś zna ją, jak ja? O niej słyszał?
jest jak tęcza, jak motyl w kolorach...
I jak gwiazdy, co blask życiu dają...
niczym promień, co serce ogrzewa...
Lecz czy inni, jak ja już ją znają?


                                     Michał Paszkiewicz kl. Ib

 

 

Cały artykuł...

75. rocznica powstania Armii Krajowej

13.02.2017, 20:29 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 372

         14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej (utworzony w listopadzie 1939r. ze struktur Służby Zwycięstwu Polsce) przemianowano na AK.


         Armia Krajowa była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną działającą w tamtym okresie w Europie. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

 


 

Cały artykuł...

77. rocznica pierwszej zsyłki na Syberię

13.02.2017, 19:55 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 436

         W poniedziałek 13 lutego klasa 2a SG pod opieką p. Bożeny Tomczak i klasa 2b SG z p. Elżbietą Jadczak wzięły udział w uroczystości upamiętniającej pierwszą deportację polskich rodzin na Sybir.

 

             Spotkanie władz miasta, Sybiraków i mieszkańców Kętrzyna rozpoczęło się od wysłuchania „Hymnu Sybiraków”. Pani Małgorzata Margas i pan Damian Nietrzeba przedstawili przebieg pierwszej zsyłki Polaków. Pan burmistrz zaprosił na projekcję wyjątkowego filmu „Skazani na Sybir”.

 

Cały artykuł...

DZIEŃ BIAŁY - „Ostatni dzień, wielkie wrażenia”

20.01.2017, 08:24 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 629

 

 

Foto...

 

„Ostatni dzień, wielkie wrażenia”


Piątek, ostatni dzień Tygodnia Kolorów. Drugie piętro przepełnione młodymi ludźmi, wszyscy ciekawi strojów babci i dziadka oraz końcowych wyników. Pani Marta Martynajtis zajęła się ustawianiem młodych-starych par. W chwili gdy pani dyrektor Katarzyna Bronakowska zabrała głos, nastała cisza.

 

„W szkole mamy trzy babcie. I te babcie są dzisiaj w komisji. Są to pani Elżbieta Kimbar, pani Danuta Szawiec oraz pani Bożena Woronowicz, która jest najmłodszą babcią, bo ma najmłodszego wnuka. Ja co prawda marzę o tym, by być babcią, ale ciągle jeszcze nie.”

 

Jest to ostatni Tydzień Kolorów dla pani dyrektor.

 

„Kiedyś, z lat temu dziesięć albo nawet piętnaście, wymyśliłam Tydzień Kolorów. Cieszę się bardzo, że to się tak wspaniale przyjęło. W tym roku pałeczkę przejęła pani Marta Martynajtis, także dziękuję serdecznie za przygotowanie. Pomagały jej pani Agnieszka Czeszun i pani Sylwia Oleksiak”
 

Cały artykuł...

„Niebiescy kosmici na drugim piętrze” - DZIEŃ NIEBIESKI

19.01.2017, 13:49 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 567

 

 

 

    Wszyscy widzowie stanęli z prawej i z lewej strony dywanu. Uczniowie z kosmicznymi fryzurami i makijażem mieli za zadanie przejść po oscarowej wykładzinie i pokazać się jury. „Loża szyderców” była przepełniona, czyli miejsce między dwoma kolumnami gdzie nauczyciele oceniali „kosmiczne portrety”. Po chwili doprowadzania tłumu do porządku, rozpoczęto pierwszy konkurs. Wszystkie klasy, które brały udział, stawiały na świecidełka i brokat. Po przejściu młodych modelów, komisja spotkała się na naradę. 

Wyniki:


Wyróżnienie - klasa II „B”
III miejsce – klasa II „A”
II miejsce – klasa II „C”
I miejsce – klasyI „B” i III „C”

FOTO...

Cały artykuł...

„Uśmiech mimo cytryny na języku” - DZIEŃ ŻÓŁTY

18.01.2017, 07:55 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 726

 

 

Żółty jeszcze w średniowieczu był kolorem czarownic, teraz jest to kolor, który jest dla nas bardzo ważny.”
Dziś na drugim piętrze na uczniów czekały dwa konkursy. Pierwszy – zjedzenie cytryny, drugi –– skonstruowanie instrumentu i zagranie na nim.
„Jedna osoba z klasy będzie miała za zadanie, uwaga, obrać cytrynę własnoręcznie i ją zjeść. Ta osoba, która pierwsza, bez skrzywienia, zje tą cytrynę dostaje od nas 4 punkty!”
 

 

Foto...

Cały artykuł...

Jest to ulubiony dzień. Ale dlaczego ulubiony? - DZIEŃ CZERWONY

17.01.2017, 09:05 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 681

 

 

 

      Wtorek, Dzień Czerwony. Na drugim piętrze zaskoczył nas długi, czerwony dywan wprost z Oscarów. W tym samym miejscu stał stół, tym razem z potrawami „prosto z serca”. Czerwona wykładzina jest zajęta przez romantyczne postaci historyczne, czyli dzisiejsze wyzwanie dla każdej klasy. Pani dyrektor trzyma mikrofon, czas na dzisiejszą przypowiastkę.
     „Na całym świecie stwierdzono, że czerwony kolor to jest kolor historyczny. Kolor, który jest ponad kolorami wszystkimi. Dlaczego? Uwaga, dziewczyny, teraz mówię do was. Jest to udowodnione, oczywiście w Stanach Zjednoczonych najczęściej robi się takie dziwne badania, że żeby podbić serca mężczyzn, należy ubierać się w czerwony kolor. Mężczyźni reagują na czerwony kolor.”
Foto...

Cały artykuł...

„Tydzień, w którym dzieją się rzeczy bardzo kolorowe”-DZIEŃ ZIELONY

16.01.2017, 12:10 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 709

 

 

      Tak zaczęty został pierwszy dzień Tygodnia Kolorów, słowa pani dyrektor Katarzyny Bronakowskiej powitały nas na korytarzu drugiego piętra. Otoczeni sztalugami, na których widoczne były hasła Tygodnia Kolorów i Dnia Zielonego, uczniowie bacznie oglądali ustawione na stołach karmniki dla ptaków.

Każda klasa dostała krzyżówkę, dotyczącą oczywiście ptaków i zieleni. Hasłem był „zielony i wesoły” ptaszek - dzwoniec.

 


 

Foto...

Cały artykuł...

TYDZIEŃ KOLORÓW

15.01.2017, 10:55 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 648

 

 

DZIEN DOBRY to juz 15 rok
ANTYDEPRESYJNA SZKOŁA Tydzien Kolorów

 

Celem akcji ANTYDEPRESYJNA SZKOŁA jest:

 

1. Złagodzenie skutkow działania stresu w szkole,
2. "Nauczanie bezinwazyjne" czyli nauczanie poprzez zabawę i sztukę,
3. Integracja uczniow i nauczycieli,
4. Kształtowanie utylitarnych i oczekiwanych postaw(szlachetnych i skutecznych),
5. Odkrywanie wlasnej tożsamosci (osobowościowej, społecznej, kulturowej,    ogólnoludzkiej i kosmicznej),
6. Odkrywanie własnej świadomości,
7. Akceptacja innych postaw,
8. Wprowadzenie optymistycznych idei i wizji w nauczanie i wychowanie,
9. Zapobieganie zjawiskom odrzucenia i wykluczenia uczniów.


Do tej pory w naszej akcji wzięlo udział około tysiąca szkół, przedszkoli, placówek oświatowo - wychowawczych, bibliotek, domów kultury, poradni terapeutycznych, zakładów wychowawczych, placówek opiekuńczych i in.
Wy również możecie się przyłączyć......

 

ROK 2017

Nasze hasło brzmi:

 

KOLORY - STRUNY RADOŚCI

 

Od poniedziałku 16 I 2017 r. rozpoczynamy tak długo wyczekiwaną przez uczniów akcję TYGODNIA KOLORÓW. Przypominamy, że każdego dnia obowiązuje inny kolor:

 

PONIEDZIAŁEK - ZIELONY
WTOREK - CZERWONY
ŚRODA - ŻÓŁTY
CZWARTEK - NIEBIESKI
PIĄTEK - BIAŁY

Cały artykuł...

Głosuj na Patrycję Matuszewską

16.01.2017, 10:16 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 428

Cały artykuł...

ORSZAK TRZECH KRÓLI W KĘTRZYNIE Z UDZIAŁEM NASZYCH GIMNAZJALISTÓW

10.01.2017, 09:30 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 535

    Ulicami aż 515 miast w Polsce i 22 za granicą przeszły w piątek – 06 stycznia Orszaki Trzech Króli- barwne pochody, podczas których świętowano uroczystość Objawienia Pańskiego.
    Przed rozpoczęciem kętrzyńskiego Orszaku Trzech Króli, prowadzący przypomniał, że tegorocznej edycji ulicznych jasełek, towarzyszy pamięć o potrzebujących, zachęcił do wsparcia finansowego chorej na zanik mięśni mieszkanki Kętrzyna - pani Agnieszki Strzelczyk.

 


Foto...    

 

Orszak Trzech Króli to największe uliczne jasełka na świecie, nawiązujące tak do chrześcijańskiej tradycji, jak i polskiej obrzędowości, na którą składa się m. in. wspólne kolędowanie oraz wystawianie scen związanych z Bożym Narodzeniem.

Cały artykuł...

Fotorelacja z zajęć klasy IIB w Straży Granicznej

02.01.2017, 14:36 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 555

      Od 3 października klasa IIb regularnie uczestniczy w zajęciach: wykładach i ćwiczeniach w Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Różnorodna tematyka, charakter zajęć- na świeżym powietrzu, sali wykładowej, ćwiczeniowej, strzelnicy sprawiły, że młodzież bardzo chętnie w nich uczestniczy, czeka na nie. Jednak ze wszystkich spotkań do tej pory największą popularnością cieszą się zajęcia na strzelnicy, jest to opinia zarówno chłopców jak i dziewcząt.

 

Galeria ze wszystkich wyjść do Straży Granicznej


Marta Martynajtis
 

Cały artykuł...

Życzenia świąteczne

20.12.2016, 14:50 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 614

 

JASEŁKA

Cały artykuł...

KONKURS PROFILAKTYCZNY „ZAPATKA”

21.12.2016, 14:44 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 723

      19 grudnia aula Gimnazjum nr 2 pękała w szwach, ponieważ miało się odbyć rozstrzygnięcie Konkursu Profilaktycznego ZAPATKA. Odbył się on już po raz dziesiąty, przy współpracy z policją. Do organizatorów wpłynęło 19 prac. Były to filmy i prezentacje multimedialne oraz dwa spektakle teatralne. Wszystko oceniała komisja w składzie: Dariusz Ślęzak, Monika Danielak, Grzegorz Gąsior, Witold Gagacki, Helena Szymkiewicz, Marzena Utko, Jan Nowicki.

Cały artykuł...

Radość pomagania…

20.12.2016, 08:36 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 521

Tyle człowiek wart, ile drugiemu może pomóc.
Julian Aleksandrowicz

 

 

 

Radość pomagania…

      Uprzejmie informuję, że za kwotę - 376 złotych zebraną ze sprzedaży ciasta na kiermaszu zakupiliśmy słodycze, środki higieny osobistej: mydła, szampony, pasty i szczoteczki do zębów, chusteczki higieniczne. Wyżej wymienione produkty oraz odzież i obuwie przekazaliśmy mieszkańcom internatu Szkolnego Ośrodka w miniony piątek.
Wszystkim zaangażowanym w tę akcję bardzo, bardzo dziękuję!!!

 

Relacja na stronie SOSW
w Kętrzynie..

 

 

 
 
 
 

       Marta Martynajtis
 

Cały artykuł...

Z SIATKĄ PO MIŁOSIERDZIE…

20.12.2016, 08:26 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 647

      Wokół nas mnóstwo jest ludzi w trudnej sytuacji, ubogich, chorych, samotnych. Mamy wiele możliwości aby Im pomóc.Tym razem Uczniowie, pracownicy naszej szkoły zdecydowali o włączeniu się w dobroczynną akcję „SIATKI MIŁOSIERDZIA”. Torba charytatywna rozdawana przez Caritas to prosty sposób na to, żeby pomóc komuś w zorganizowaniu pięknych świąt. Do 40 siatek włożyliśmy to, co potrzebne – nie tylko na świątecznym stole, żywność, środki czystości i higieny osobistej. Wypełnione siatki przekazaliśmy do kancelarii Kościoła Świętej Katarzyny w Kętrzynie.

 


Wszystkim darczyńcom - serdeczne dzięki!!!


Marta Martynajtis
 

Cały artykuł...

Bieg na orientację

18.12.2016, 18:31 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 729


             W niedzielę 18 grudnia Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Sport Life oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki zorganizowało I Edycję Międzywojewódzkiego Biegu na Orientację „Pamięci Żołnierzy AK”. Z naszej szkoły udział wzięło 37 uczniów z klas 1a,1b, 2a, 2b, 2d i 3a pod opieką p. Joanny Potraffke i p. Elżbiety Jadczak.

 


 

Cały artykuł...

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ARTYSTYCZNY „KLASA ZE SNÓW”

16.12.2016, 12:07 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 436

 

BOHATER MOJEJ ULUBIONEJ LEKTURY NA LEKCJI W NOWOCZESNEJ KLASIE
ZE SNÓW - FILM


Wytyczne dotyczące konkursu:

 

  • film musi zaczynać się dwusekundową planszą z nazwą szkoły,
  • nie może trwać dłużej niż 2 minuty,
  • musi być nakręcony w minimalnej rozdzielczości 720p,
  • musi być wykonany przez zespół uczniów,
  • nie mógł być nagradzany w innym konkursie,
  • nie może zawierać żadnych znaków towarowych ani innych logotypów,
  • musi zostać nadesłany do 16 marca 2017roku.

 

Opiekunem konkursu jest p. Katarzyna Bronakowska.


Szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu będą przedstawione na styczniowym zebraniu Samorządu Szkolnego. Regulamin, lista lektur jest do wglądu u opiekuna Samorządu Szkolnego – M. Martynajtis w sali 41. 

Cały artykuł...

Zajęcia SMOK

15.12.2016, 10:33 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 392

Film promujujący SMOK

Cały artykuł...

Startujemy w niedzielę

12.12.2016, 21:00 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 542

             Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Sport Life oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w I Edycji Międzywojewódzkiego Biegu na Orientację „Pamięci Żołnierzy AK”. Bieg odbędzie się w kompleksie leśnym w Gierłoży k. Kętrzyna w dwóch kategoriach wiekowych: I – dzieci i młodzież ze szkół podstawowych (kl. IV ,V, VI) i gimnazjów, II – młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.


         

             Organizowany bieg na orientację ma na celu popularyzację tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży oraz przybliżenie uczniom wiedzy historycznej dotyczącej żołnierzy Armii Krajowej działających na Warmii i Mazurach. Podczas imprezy zorganizowane zostaną prelekcje z historii prowadzone przez członków grup rekonstrukcji historycznej.

Cały artykuł...

Zajęcia na strzelnicy

12.12.2016, 21:18 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 681

          12 grudnia klasa 2a SG kolejny raz uczestniczyła w zajęciach w Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Funkcjonariusze zaplanowali dla naszych klas SG zajęcia na strzelnicy ( 5 grudnia strzelali uczniowie klasy 2b, a 19 grudnia swoich sił spróbują uczniowie klasy 3a).

 

Cały artykuł...

Maraton pisania listów

12.12.2016, 20:35 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 637

             9 grudnia w piątkowe deszczowe popołudnie 30 gimnazjalistów z klas 1a, 1b, 2a,2b,2c,2d, 3a i 3b pod opieką p. Elżbiety Jadczak udało się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Chcieliśmy wesprzeć naszych rówieśników i starszych kolegów w bardzo szczytnej akcji organizowanej w ramach Amnesty International. W „starym ogólniaku” zorganizowano Maraton Pisania Listów, który jest akcją AI. 

 

Cały artykuł...

WIGILIA MAZURSKA

09.12.2016, 11:14 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 405

Cały artykuł...

Mikołajkowa atmosfera

08.12.2016, 11:54 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 894

     

 

      6 grudnia w naszej szkole zapanowała przedświąteczna, mikołajkowa atmosfera.
W klasach pojawiły się świąteczne dekoracje, przyjemny, przytulny nastrój. Młodzież, pamiętając o tradycji obdarowywania się drobnymi prezentami w dniu imienin świętego Mikołaja przygotowała upominki kolegom, koleżankom z klasy. Każdy na swój prezent czekał z niecierpliwością.

 

 

 

Cały artykuł...

egzaminy klas III

05.12.2016, 21:23 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 450

W dniach 6-8 grudnia czekają gimnazjalistów pierwsze egzaminacyjne zmagania.

 

 

Trzymamy kciuki !  POWODZENIA! 

Cały artykuł...

Wolontariusze dla Najmłodszych

04.12.2016, 19:51 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 721

            Już po raz drugi na Hali Mistrzów odbył się Mikołajkowy Festyn Sportowy. W niedzielne przedpołudnie 4 grudnia dziewczynki i chłopcy w wieku od 3 do 7 lat brali udział w różnych konkurencjach sportowych.

 

        Pani Małgosi i panu Michałowi Łastowskim w przygotowaniu i prowadzeniu zawodów ponownie pomogli wolontariusze z Dwójki, czyli dziewczęta z klasy 2a SG- Martyna O., Michalina i Martyna R. oraz uczniowie z kl. 1a SG- Ala, Klaudia, Paulina, Patrycja, Michelle, Zuzia, Kacper Ł., Patryk B., Patryk G. i Mateusz. 

 

Cały artykuł...

Noc pełna wrażeń

04.12.2016, 21:19 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1035

          Zgodnie z założeniami profilu klasy Straż Graniczna noc z 2 na 3 grudnia klasa 1a pod opieką Elżbiety Jadczak i klasa 1b z panią Agnieszką Czeszun spędziły w szkole. W piątkowy wieczór tłumnie zjawili się pierwszoklasiści. Zdyscyplinowani i zorganizowani uczestniczyli we wszystkich przedsięwzięciach.

    Atrakcji było dużo …. a noc okazała się za krótka :) 

 

Cały artykuł...

Kiermasz ciast — akcja charytatywna

02.12.2016, 12:11 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 705

      Dnia 2 grudnia odbył się kiermasz ciast. Tym razem Gimnazjaliści chcieli uzbierać pieniądze na zakup czekolad mieszkańcom internatu w Szkolnym Ośrodku w Kętrzynie. Akcję koordynował Samorząd Uczniowski, angażując w nią całą szkołę, a nawet Rodziców – pieczenie ciast ;-) Zainteresowanie zakupem pysznych słodkości było ogromne, a akcja nie zawiodła organizatorów. Przy tym było dużo radości i okazji do żartów. Zebraliśmy 376 złotych.

     Wszystkim serdecznie dziękujemy!!!

Foto...

        Marta Martynajtis

Cały artykuł...

MARSZ PRZECIW PRZEMOCY „BIAŁA WSTĄŻKA”

02.12.2016, 11:58 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 631

      Po raz trzeci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kętrzynie w ramach projektu „Mój bezpieczny świat” zorganizował marsz białej wstążki pod hasłem „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij…”.

 

      1 grudnia uczniowie z klasy 2a straż graniczna pod opieką p. Joanny Potraffke wzięli czynny udział w marszu, przeszli ulicami naszego miasta i tym samym wyrazili swój sprzeciw w haśle „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij…”. Nasza szkoła uczestniczy w tym przedsięwzięciu już po raz trzeci. 

Cały artykuł...

Międzynarodowy Puchar Polski Kadetów i Juniorów w zapasach styl wolny

01.12.2016, 10:58 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 443

      W dniach 25-27.11.2016 r. nasi zawodnicy pojechali do Kraśnika na Międzynarodowy Puchar Polski Kadetów i Juniorów w zapasach styl wolny.

 

Zawodnicy naszego klubu zajęli następujące miejsca:


Kadeci:


V – Mucha Paweł
V – Woźniak Mateusz
VII – Biedrzycki Jakub


Juniorzy:


V – Zwada Patryk

 

Jarosław Rusiecki
 

Cały artykuł...

Wycieczka do Term Warmińskich

30.11.2016, 20:57 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 581

      Dnia 29.11.2016r. uczniowie klasy Ib wraz z wychowawczynią Agnieszką Czeszun i panią Sylwią Oleksiak udali się do Term Warmińskich znajdujących się w Lidzbarku Warmińskim. W jakże komfortowym, pełnym uroku miejscu, z wieloma wodnymi atrakcjami, młodzież mogła wykazac się umiejętnością pływania, przeżycia wspólnej zabawy tegracji.

 

Cały artykuł...

Szkolne Andrzejki

30.11.2016, 14:11 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 530

      Raz w roku zdarza się taki dzień, gdy w końcu możemy sprawdzić, co nas spotka w przyszłości ;-) to oczywiście ANDRZEJKI! Wróżby czynione w Andrzejkowy dzień podobno sprawdzają się lepiej od innych. Dawniej Andrzejki były świętem dla panien pragnących się dowiedzieć, kiedy wyjdą za mąż, dziś wróżą sobie wszyscy...
W ten magiczny nastrój pełen wróżb wprowadzili nas Kamila, Ola, Eliza, Natalia, Hubert, Kacper, Piotr i Paweł z klasy IIIC, za co bardzo, bardzo Im dziękuję.

Marta Martynajtis 

 

Foto...

Cały artykuł...

Warsztaty z ekipą filmowców

28.11.2016, 18:48 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 802

          W zimowy listopadowy dzień 28 listopada 2016r. w sali nr 18 panowała gorąca atmosfera. Na kilka godzin pracownia historyczna zamieniła się w plan filmowy. Goście rozstawili kamery, statywy, lampy, i mikrofony. Gimnazjaliści zamiast poznawać daty, bitwy, historie królów i dzieje państw zgłębiali tajniki sztuki filmowej.

 


           15 uczniów koła historycznego, a jednocześnie i koła teatralnego uczestniczyło w warsztatach filmowych, które były główną nagrodą za zwycięstwo w konkursie historyczno-filmowym „CZAS KRWI”. Warsztaty poprowadził p. Paweł Kisiel, reżyser konkursowego filmu, wspólnie z młodymi operatorami- p. Marcelem, p. Karolem i p. Krystianem.
 

Cały artykuł...

Laureatka XII Festiwalu Młodych Wykonawców Piosenki

27.11.2016, 17:37 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 531

      W sobotę 26 listopada 2016 r. odbył się XII Festiwal Młodych Wykonawców Piosenki, który po raz kolejny został zorganizowany przez Kętrzyńskie Centrum Kultury. Młodzi artyści występowali w czterech kategoriach wiekowych i wykonywali po jednej polskiej piosence.


Nasze gimnazjum reprezentowała Kinga Musik – uczennica klasy IIIc.

 

Cały artykuł...

Wieczór filmowy

30.11.2016, 15:06 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 572

     Kolejny listopadowy wieczór z filmem w szkole za nami. W piątek 25 listopada klasa nr 2 zamieniła się w małą salę kinową z 40 miłośnikami filmu akcji i horroru. Oczywiście Uczniowie nie zapomnieli zabrać ze sobą tego wszystkiego, co uprzyjemniło seans:- ) między innymi popcornu, coca – coli.

 

Foto...

Dziękuję Wszystkim, którzy przyszli wspólnie obejrzeć filmy ;-)

 

                                                                    Marta Martynajtis
 

Cały artykuł...

Świąteczna Zbiórka Żywności 25-27 listopada

29.11.2016, 09:28 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 560

 

Jak co roku, w ostatni weekend listopada odbyła się
Świąteczna Zbiórka Żywności.


    Akcja ta zasługuje na poparcie ze względu na jej ważne przesłanie i profesjonalną realizację. Inicjatywa gromadzenia żywności i przekazywania jej najbardziej potrzebującym to forma pomocy służąca zaspokojeniu jednej z najbardziej elementarnych ludzkich potrzeb. Tym, co stanowi o jej szczególnej wartości, jest idea rozwijania naszej wrażliwości społecznej, kształtowania postawy odpowiedzialności zasłabszych oraz budowanie wspólnoty.
 

Cały artykuł...

ZAPATKA

27.10.2016, 17:42 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 601

Ogłaszamy jak co roku konkurs organizowany we współpracy z Policją na krótką wypowiedź artystyczną o tematyce profilaktycznej.
Klasa, grupa osób lub indywidualnie przygotowuje jedną z wybranych form: spektakl (do 30 minut), prezentację (do 3 minut), film (do 5 minut) - w formacie .avi lub piosenkę (tekst własny).
Pragniemy uwrażliwić Was na problemy patologiczne tj.: alkohol, narkotyki, nikotyna, dopalacze, przemoc oraz uzależnienie od komputera.
Przegląd prac odbędzie się 16 grudnia 2016 r. a nagrody i wyróżnienia będą przekazane w formie finansowej. Prace prosimy o przekazanie do 13 grudnia 2016 r.

 

 

 

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania.

Cały artykuł...

I miejsce młodych historyków

23.11.2016, 19:43 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 612

        Uczniowie koła historycznego z klas II i III wzięli udział w konkursie historyczno- filmowym „Czas krwi”. Zajęli I miejsce, zdobywając 140 punktów na 150 możliwych. Ten duży sukces to zasługa: Zosi Kwasiborskiej z 2c, Grzesia Snopka z 2a, Krystiana Szypiło z 2a, Adama Jadczaka z 2a oraz Norberta Duckiego z 2a.

 

 

          Konkurs opierał się na młodzieżowym projekcie filmowym „Czas krwi – opowieść o miłości, honorze, walce i poświęceniu”, sfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Cały artykuł...

Świętujemy NIEPODLEGŁOŚĆ!

11.11.2016, 21:07 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 762

          W dniu 11 listopada 2016 gimnazjaliści z Dwójki wzięli udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w mieście. 

 

Cały artykuł...

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH I ŻOŁNIERSKICH

10.11.2016, 21:39 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 774

             10 listopada cała społeczność szkolna zebrała się w auli, aby wspólnie przeżyć 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Upamiętniliśmy dzień 11 listopada 1918 roku, dzień, w którym Polska po 123 latach oswobodziła się z więzów niewoli i odzyskała wolność.

 

         Spróbowaliśmy inaczej niż zwykle przyjrzeć się dziejom naszej Ojczyzny.

 

Cały artykuł...

Ciąg dalszy niepodległościowych uroczystości

08.11.2016, 21:20 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 474

Cały artykuł...

Zapraszamy!

07.11.2016, 16:50 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 692

        11 listopada przypada 98 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 659 rocznica nadania praw miejskich Kętrzynowi.

 

     Zapraszamy wszystkich uczniów do wspólnego świętowania z mieszkańcami miasta. 

 

 

więcej informacji :  http://ketrzyn.wm.pl/395629,Spolecznicy-juz-szykuja-sie-do-Swieta-Niepodleglosci.html#axzz4PLS68tob

Cały artykuł...

VII Turniej Miast Historycznych Warmii i Mazur

27.10.2016, 12:15 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 633

      W poniedziałek 24 października 2016r odbył się w Rynie VII TURNIEJ MIAST HISTORYCZNYCH WARMII I MAZUR. Organizatorami turnieju są Muzeum Warmii i Mazur w Mrągowie i Mazurskie Centrum Kongresowo- Wypoczynkowe " Hotel Zamek" Ryn.
Nasze gimnazjum po raz kolejny wzięło w nim udział. Szkołę, a zarazem miasto, reprezentowała klasa 1c, pod opieką p. D. Sterniak.  

 

Cały artykuł...

4 Polskie Mistrzostwa Żaglowców

24.10.2016, 14:47 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 522

 

 

 

Cały artykuł...

Konkurs Pięknego Czytania

24.10.2016, 14:20 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 692

      Dnia 20 października 2016 r. odbył się w bibliotece Konkurs Pięknego Czytania. Jest to coroczna impreza mająca na celu uświetnić obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, a także odkryć talenty aktorskie naszych uczniów i zachęcić do sięgania po książkę.

 

Cały artykuł...

ŚWIĘTO SZKOŁY

14.10.2016, 21:54 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 926

        Dnia 13 października 2016 roku obchodziliśmy święto szkoły. Wybór daty nie był przypadkowy. 13 X 2005r. nasza szkoła otrzymała imię Ojca Świętego.

 

Cały artykuł...

Poszukujemy dziennikarzy radiowych

06.10.2016, 13:15 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 458

Cały artykuł...

Zajęcia w CS SG

04.10.2016, 09:10 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 729

        Zgodnie z porozumieniem podpisanym  między CS SG a naszym gimnazjum uczniowie klas SG uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy SG. 

 

Oto relacja Sandry z kl. 2a:

 

             26.09.2016 r. klasa II a uczestniczyła w zajęciach w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Spotkanie odbyło się na dwóch pierwszych lekcjach. O godzinie 8.00 uczniowie naszego gimnazjum przemaszerowali w mundurkach do jednego z budynków, gdzie starszy chorąży sztabowy pan Edward Milewski pokazał i omówił, jak wyglądały mundury noszone dawniej w Straży Granicznej. 

 

Cały artykuł...

DZIEŃ CHŁOPAKA

01.10.2016, 07:51 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 654

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO CHŁOPAKI!


      W dniu 30 września obchodzone jest święto wszystkich Panów. Dzień Chłopaka powołano prawdopodobnie w odpowiedzi na Dzień Kobiet. Święto to jest obchodzone na całym świecie, tyle tylko, że w różnych dniach. W Polsce panowie świętują 30 września, chociaż podaje się też datę 10 marca, określaną jako Dzień Mężczyzny.


      Od zawsze staramy się uczcić ten wyjątkowy DZIEŃ. W tym roku dziewczyny zaprosiły wszystkich Chłopców na słodki poczęstunek …

 

FOTO...
 

Cały artykuł...

Dyskoteka klas I

29.09.2016, 21:04 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1180

               W czwartkowe popołudnie 29 września sala nr 18, w której codziennie toczymy bitwy, wkuwamy daty oraz zapamiętujemy przyczyny i skutki wydarzeń, zamieniła się w salę dyskotekową. Przyczyną dyskoteki był jutrzejszy Dzień Chłopaka, a skutkiem – super zabawa integrująca klasy I. 

 

Cały artykuł...

Dni otwarte Sali Korekcyjnej przy Hali Mistrzów

29.09.2016, 08:14 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 670

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na dni otwarte Sali Korekcyjnej przy Hali Mistrzów. W dniach 3-4 października 2016r. w godz. 09.00-12.00 wszyscy mieszkańcy miasta będą mogli bezpłatnie poznać zasady funkcjonowania i ofertę zajęć korekcyjnych.


Godziny otwarcia sali korekcyjnej MOSIR:


Poniedziałek: 9:00-12:00,13:00-17:00
Wtorek: 9:00-17:00
Środa: 12:00-18:00
Czwartek: 9:00-17:00
Piątek: 11:00-12:00 14:00-17:00

Cały artykuł...

Pamiętamy o bohaterach

27.09.2016, 20:07 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 614

        Uczniowie Dwójki we wrześniu włączyli się do ogólnopolskiej akcji BohaterON.pl. Finał szkolnej akcji przypadł nieprzypadkowo 27 września, kiedy to w 1939r. utworzono Polskie Państwo Podziemne i powołano Szare Szeregi. 

 

Cały artykuł...

Pierwsze sukcesy historyków

27.09.2016, 17:39 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 739


     27 września w 77 rocznicę utworzenia tajnych struktur państwa polskiego odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym.

     Udział wzięli uczniowie z klas I- III. Konkurs miał niecodzienny przebieg.

 


 

Cały artykuł...

Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem

26.09.2016, 08:45 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 600


     To był wyjątkowy weekend. Zarówno dla tysięcy dzieci, którym można dać w prezencie pyszny obiad i dla wszystkich tych, którzy zdecydowali się TO zrobić.
     Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem zorganizowana została 23 i 24 września w 456 miejscowościach w całej Polsce, w tym w Kętrzynie. W dziewięciu kętrzyńskich sklepach żywność zbierało 68 wolontariuszy z naszej szkoły.

 


Foto...

Cały artykuł...

Zaufaj Chrystusowi, bo tylko On daje prawdziwą wolność

24.09.2016, 10:03 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 750

     „Misja Effatha” to diecezjalne spotkanie młodych ludzi, którzy wierzą w Chrystusa i chcą przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
24 września młodzież z naszej szkoły pod opieką pani Iwony Machwic miała okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Podczas spotkania wystąpiła grupa "Wyrwani z niewoli" – Jacek "Heres” Zajkowski i Piotr Zalewski. Przez rap i świadectwo ewangelizowali zebraną młodzież.

 

Foto...
 

Cały artykuł...

Spotkanie polsko-niemieckie

04.10.2016, 14:14 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 663

      W dniach 19-23.09.2016r. odbyła się kolejna edycja spotkań polsko-niemieckich z uczniami EKS z Herten z Niemiec w Gdańsku.
      Przez tydzień mięliśmy szansę poznać Stare Miasto w Gdańsku, zwiedzić Europejskie Centrum Solidarności, które jest nowoczesnym ośrodkiem dokumentacji historycznej okresu dyktatury komunizmu. Żywe lekcje historii Gdańska przeplatały się z przyjemnościami na bilardzie oraz kręglach. Ciekawą formą integracji były również gry terenowe w polsko-niemieckich grupach. Natomiast wieczorami mieliśmy czas wolny, który mogliśmy wykorzystać na wspólne wycieczki do miasta. Wspólne rozmowy do późna w znacząco poszerzyły nasze umiejętności językowe.

 


 

Cały artykuł...

List z okazji Światowego Dnia Orderu Uśmiechu

20.09.2016, 09:18 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 559

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

 

Kochani,


Jan Paweł II, Franciszek, Matka Teresa, Królowa Sylwia, Dalajlama XIV, Irena Sendlerowa, Nelson Mandela, Astrid Lindgren, Jacek Kuroń, Piotr Fronczewski, Jerzy Stuhr czy Anna Dymna – co łączy te osoby? Wszystkie zostały uhonorowane Orderem Uśmiechu – najsłoneczniejszym międzynarodowym odznaczeniem przyznawanym wyłącznie na wniosek dzieci.

 

Ponadtysięczna lista Kawalerów Orderu jest czymś więcej niż galerią dorosłych zaangażowanych w pomoc dzieciom. To lista osób dostrzeżonych przez dzieci i przez nie uhonorowanych za postawę, oddanie i bezinteresowność w działalności na ich rzecz.

 

Historia Orderu Uśmiechu od 1968 roku opowiada nam o losach najmłodszych na przestrzeni ostatniego półwiecza, stanowi obraz dziecięcych marzeń, potrzeb, problemów, jest twardym dowodem dziecięcej podmiotowości, dającym odpór tym, którzy nadal w dzieciach nie potrafią dostrzec człowieka. To również prosta historia ludzi, którzy bezinteresownie przeganiali chmury z nieba by odsłonić najmłodszym promienie słońca, sprawiając, że na twarzach dzieci pojawiał się uśmiech i nadzieja.

 

O przyznaniu Orderu Uśmiechu nie decyduje kolor skóry, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wyznawana religia, status społeczny czy majątkowy. Podstawowe kryterium pozostaje niezmienne od lat – Kawaler Orderu Uśmiechu to osoba kochająca dzieci, dająca dzieciom radość, dbająca o pełną realizację przysługujących im praw, oddana w działalności na rzecz dzieci.

 

Jestem przekonany, że na całym świecie wokół dzieci jest wielu – jeszcze anonimowych – obecnych i przyszłych Kawalerów Orderu Uśmiechu.

W Światowym Dniu Orderu Uśmiechu (21 września) życzę wszystkim Dzieciom radosnego dzieciństwa, natomiast Wszystkim dorosłym, aby jak Kawalerowie Orderu Uśmiechu zawsze podmiotowo traktowali najmłodszych, przestrzegali praw dziecka, nieśli dzieciom pomoc, nadzieję i stwarzali warunku do ich harmonijnego rozwoju. Żeby godnie realizowali w życiu codziennym idee nakreślone przez niedoścignionego Janusza Korczaka.

 

Najsłoneczniej pozdrowia
Marek Michalak
 

Cały artykuł...

Manewry na Wilamowie

18.09.2016, 18:55 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 850


                 W sobotę 17 września na lotnisku Wilamowo odbyły się „Mazurskie Manewry Techniczno-Obronne”. Zmagania sportowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzedziła uroczystość pn. "Apel Pamięci 17 września 1939r.” Przedsięwzięcie przygotowane został przez Fundację Military Park przy wsparciu Aeroklubu Krainy Jezior.

 

 

Cały artykuł...

17 września - początek Golgoty Wschodu

18.09.2016, 16:10 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 612

       16 września uczniowie klasy 1a SG wraz z panią dyrektor uroczyście zapalili znicze Bohaterom naszych szkolnych Dębów Pamięci.

 

           Postawą zasadniczą oraz minutą ciszy oddali hołd oficerom rozstrzelanym na rozkaz Stalina - por. Wiktorowi Bronakowskiemu, por. Łukaszowi Pruszyńskiemu i kpt. Stefanowi Wierzyńskiemu , którzy oddali życie za Polskę, za nas…

 

Cały artykuł...

SPRZĄTANIE ŚWIATA

16.09.2016, 21:33 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 920

          Wzorem lat ubiegłych w dniu 16 września 2016 roku uczniowie Gimnazjum po raz kolejny uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznej edycji brzmiało Podaj dalej... - Drugie życie odpadów.

 

                                                                                                                                                     KLASA 1B SG

Cały artykuł...

Spotkanie integracyjne kl. IB

19.09.2016, 09:18 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 544

      Klasa Ib wraz z wychowawcą i rodzicami dnia 9 września 2016r. zorganizowała spotkanie integracyjne w obiekcie Rekreacyjno - Sportowym KĘTRZYNIANKA. Wspaniała pogoda umożliwiła uczniom skorzystanie z basenu odkrytego. Po wodnym szaleństwie uczniowie miło spędzili czas przy ognisku, gdzie piekli kiełbaski. Zabawy integracyjne przeprowadzone przez wychowawcę dały szanse uczniom na lepsze poznanie się. Uczniowie grali w siatkówkę, piłkę koszykową z klasą I c - również obecną tego dnia na basenie.

Foto...

Kilkugodzinne spotkanie dało szansę na wspaniałą zabawę i miło spędzony wspólnie czas.

Agnieszka Czeszun 

Cały artykuł...

Wręczenie legitymacji

18.09.2016, 16:35 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 512

            Od 18 lat uczniowie klas I naszej szkoły otrzymują LEGITYMACJE SZKOLNE. We wrześniu odbierają dokument, a w październiku podczas święta szkoły zostają pasowani.

 
            W czwartek i piątek sekretarz szkoły p. Danuta Szawiec przekazała wychowawczyniom klas I legitymacje szkolne.

 

Cały artykuł...

Pamiętamy o cudzie nad Wisłą i Dniu Weterana

18.09.2016, 16:06 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 559

        15 sierpnia przypadała 96 rocznica bitwy warszawskiej. Uczniowie z kl. 3a i 3c tworzący poczet sztandarowy i wystawiający poczet Żołnierzy Światowego Związku Żołnierzy AK, pani dyrektor Katarzyna Bronakowska oraz warta wystawiona przez harcerzy, już naszych absolwentów, reprezentowali Gimnazjum w miejskich uroczystościach.

 

Cały artykuł...

Spotkanie z policjantem

15.09.2016, 22:01 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 727

          Jak co roku uczniowie klas pierwszych spotkali się z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. W dniach 14 i 16 września mł. asp. Grzegorz Gąsior przybliżył nastolatkom, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Uczniowie poznali zasady odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnianie zabronionych czynów.

 

Cały artykuł...

XXIV KONCERTY LETNIE

16.09.2016, 10:08 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 449

Urząd Miasta Kętrzyn, Kętrzyńskie Centrum Kultury
oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ZAPRASZAJĄ NA:
XXIV KONCERTY LETNIE
Uroczysty koncert pod patronatem
Burmistrza Kętrzyna Krzysztofa Hećmana
Wystąpi Olsztyński Zespół Kameralny: PRO MUSICA ANTIQUA
W składzie:
Leszek Szarzyński – flet; Jerzy Szafrański – obój
Agnieszka Panasiuk – fortepian;
Ewa Alchimowicz – Wójcik – sopran.
Prowadzenie: Leszek Szarzyński, dyrektor artystyczny zespołu
Koncert poprzedzi wypowiedź dr hab. Stanisława Czachorowskiego, prof. UWM
Niezwykłości przyrody regionu – leśne tulipany
15 września (czwartek) godzina 18.00
Sala kinowo-widowiskowa Kętrzyńskiego Centrum Kultury
ul Sikorskiego 24 A, Kętrzyn

WSTĘP WOLNY!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 

Cały artykuł...

ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY

01.09.2016, 21:24 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1300

           2150 uczniów rozpoczęło dzisiaj rok szkolny w placówkach prowadzonych przez miasto Kętrzyn. W uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II wzięli udział m.in. burmistrz Kętrzyn Krzysztof Hećman, miejski radny Jerzy Baranowski oraz Ryszard Kawczyński, naczelnik wydziału oświaty urzędu miasta.

 

Wymagajcie od siebie, nawet gdy inni od was nie wymagają – to motto patrona szkoły by dzisiaj najważniejszym przesłaniem dla uczniów gimnazjum.


        Powtórzył je podczas rozpoczęcia roku szkolnego burmistrz Krzysztof Hećman, życząc nauczycielom, młodzieży i rodzicom, by starali się, aby każdy następny dzień był tym najlepszym i najpiękniejszym w ich życiu.

 

foto Jarosław Żukowski

Cały artykuł...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

31.08.2016, 21:14 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 749

Cały artykuł...

List Rzecznika Praw Dziecka

31.08.2016, 20:45 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 470

 List do Uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

 

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie,

 

           Szkoła bez wątpienia jest jednym z miejsc, w którym prawa człowieka, w tym prawa dziecka i prawa ucznia, powinny być szanowane z najwyższą troską. I choć współczesna szkoła zmienia się, to wspomniane wartości, zawsze – dla wszystkich bez wyjątku – powinny być priorytetem.

 

            To jaki będzie rozpoczynający się rok szkolny, zależy przede wszystkim od Was. Jestem jednak głęboko przekonany, że nawet w dobie Google’a, YouTube’a czy Facebook’a, szkoła może być miejscem doskonale kształtującym wiedzę i przyjaznym dla rozwoju osobowości.

 

Zadanie Rzecznika Praw Dziecka dla Uczniów na najbliższe 10 miesięcy?

 

         Nie bójcie się myśleć oraz wyrażać własnych opinii i emocji. Nie wstydźcie się własnego „JA”, pamiętając jednocześnie o szacunku do drugiej osoby oraz podstawowych zasadach demokracji, które obowiązują również w szkole.

 

Budujcie szkolne społeczności. Nie tylko te wirtualne – w internecie, ale przede wszystkim te oparte na codziennym dialogu, współpracy, zrozumieniu.

           Aktywnie upominajcie się o Wasze miejsce w szkole, dowodami zaangażowania przekonujcie wychowawców i nauczycieli, że warto Wam zaufać. Współdecydujcie o sobie – począwszy od wyboru szkolnej wycieczki po zapisy szkolnego statutu.

 

        Dyskutujcie o prawach dziecka i prawach ucznia. Upominajcie się o nie. Szkoła to nie tylko edukacja – dajcie się dostrzec znakomitymi wynikami w nauce, ale i postawą, która wykracza poza tradycyjnie rozumianą wiedzę. Pozwalajcie się motywować – wielu podziękuje za to swoim nauczycielom w za kilka lub kilkanaście lat.

 

          Aby rozpoczynający się rok szkolny 2016/2017 był szczególny, zapraszam wszystkich uczniów do wspólnego projektu. Podejmijcie #wyzwanierzecznikaprawdziecka (wyzwanierpd.pl) – zróbcie coś wyjątkowego dla siebie lub społeczności szkolnej, a na koniec roku wybiorę i nagrodzę najciekawsze wyzwania. Nie stawiam ograniczeń, realizacją wyzwania będą np.: spektakularna poprawa wyników w nauce, szkolny wolontariat czy aktywna promocja praw dziecka w szkole, wszystko co – zgodnie z powiedzeniem – możecie zrobić dziś, a za co podziękujecie sobie w przyszłości.

 

               Korzystając z okazji serdecznie pozdrawiam Waszych Rodziców oraz Nauczycieli, życząc im niezliczonych powodów do dumy i radości z Waszych sukcesów.

 

 

Najserdeczniej pozdrawiam
Wasz Rzecznik
Marek Michalak

Cały artykuł...

Nowy rok szkolny

31.08.2016, 20:40 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 630

            

Cały artykuł...

WAKACJE

27.06.2016, 12:46 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 729

SŁONECZNYCH, BOGATYCH W PRZYGODY I WRAŻENIA, PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZNYCH WAKACJI ŻYCZĄ UCZNIOM I ICH RODZICOM

DYREKTOR, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY
GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KĘTRZYNIE

Cały artykuł...

UWAGA!!! KONKURS FILMOWY!!!

23.06.2016, 12:47 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 629

 

 

 

Regulamin konkursu na scenariusz filmowy


Organizator:


Organizatorem konkursu na scenariusz filmowy jest Gimnazjum im. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 9, 11- 400 Kętrzyn

§ 1. Przedmiot konkursu:


Gimnazjum im. Jana Pawła II ogłasza konkurs na scenariusz filmu zwany dalej KONKURSEM.

 

 

Cały artykuł...

Spotkanie z ojcem Marcinem Perfikowskim

27.06.2016, 12:54 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 639

   

 

     W ostatnim tygodniu roku szkolnego mieliśmy przyjemność gościć ojca Marcina Perfikowskiego. Ojciec Marcin należy do Zgromadzenia Ojców Białych Misjonarzy Afryki. Zgromadzenie to zostało założone przez arcybiskupa Algieru, późniejszego kardynała Karola Lavigerie w 1868 roku. Zanim ojciec Marcin przywdział biały habit, uczył się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kętrzynie. 

 

 

 

 

http://www.nmketrzyn.pl/2013/08/nasi-ludzie-marcin-perfikowski/

Cały artykuł...

LEKCJA HISTORII W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

22.06.2016, 20:56 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 570


     W środę - 22.06 na 2 pierwszych lekcjach klasa 3b po zrealizowaniu programu nauczania, mogła pozwolić sobie na nietypową lekcję historii w miejscu dla wielu osób dotąd nieznanym - Młodzieżowym Domu Kultury. Tam człowiek znający Kętrzyn jak własną kieszeń i autor wielu książek o mieście - Tadeusz Korowaj w prezentacji multimedialnej pokazał uczniom Rastenburg sprzed ok.100 lat. Nie wszystkie budowle i ulice zostały przez uczniów rozpoznane, wiele miejsc w naszym mieście zmieniło się nie do poznania. Uczniowie byli pod wrażeniem zmian w architekturze i wyglądzie naszego miasta. Niewątpliwie przetaczający się po tych terenach front i działania sowietów w 1945 r znacznie zmieniły panoramę miasta.

 

 

      Uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że najbardziej z dawnego Kętrzyna podobało im się molo i kawiarenka na środku kętrzyńskiego jeziorka.
Lekcja była ciekawa i godna zapamiętania. Dziękujemy.

 

D. Sterniak 

Cały artykuł...

Wspieramy Bartka

20.06.2016, 08:58 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 639

     Uczniowie naszej szkoły wraz z p. dyrektor Katarzyną Bronakowską i nauczycielkami p. Agnieszką Zadorożną, Agnieszką Czeszun oraz Elżbietą Jadczak postanowiły dołączyć do organizowanego przez rodziców SP4 Festynu Rodzinnego, na którym zbieraliśmy pieniądze, by wspomóc chorego Bartka. Z samej sprzedaży ceramicznych kwiatów wykonanych przez uczniów koła plastycznego zebraliśmy ok. 900 zł. Wielką atrakcją dla dzieci i rodziców były doświadczenia doświadczenia fizyczno-chemiczne prezentowane na naszym stanowisku przez gimnazjalistów. 

 

Foto...

Cały artykuł...

ZAPATKA

30.05.2016, 18:50 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 826

Ogłaszamy jak co roku konkurs organizowany we współpracy z Policją na krótką wypowiedź artystyczną o tematyce profilaktycznej.

Klasa, grupa osób lub indywidualnie przygotowuje jedną z wybranych form: spektakl, prezentację, film - w formacie - avi, piosenkę lub plakat.

Pragniemy uwrażliwić Was na problemy patologiczne tj.: alkohol, narkotyki, nikotyna, dopalacze, przemoc oraz uzależnienie od komputera.

Przegląd prac odbędzie się w ostatnim tygodniu nauki tj. 22 czerwca 2016 r. a nagrody i wyróżnienia będą przekazane w formie finansowej. Prace w formie plastycznej lub elektronicznej prosimy o przekazanie do 20 czerwca 2016 r.

 

 

 

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania.
 

Cały artykuł...

Giganci ortografii

13.06.2016, 08:25 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 758

    W ostatnim dniu maja bieżącego roku odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego. Do zmagań o zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii przystąpiło 19 uczniów z klas I-III naszego gimnazjum, wyłonionych w eliminacjach klasowych. Tekst dyktanda, najeżony trudnościami ortograficznymi i interpunkcyjnymi, został przygotowany przez organizatora - Mariusza Wąsika. Zwycięzcami konkursu zostali: Zofia Kwasiborska w klasach I, Zuzanna Wtulich w kl. II oraz Aleksandra Ciesielska w kl. III.

Cały artykuł...

Zuzanna - PIĄTA w Olsztynie

11.06.2016, 16:22 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 768

          10 czerwca w olsztyńskim ratuszu odbył się etap centralny konkursu wiedzy o zamkach gotyckich. Organizatorami konkursu historycznego są Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz Stowarzyszenie „Dom Warmiński”.


            Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów z 15 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” (Człuchów, Bytów, Lębork, Nowe, Gniew, Malbork, Dzierzgoń, Sztum, Kwidzyn, Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Działdowo, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn) oraz z 3 powiatów (olsztyński, lidzbarski, braniewski) i 1 gminy (Reszel) należących do Stowarzyszenia „Dom Warmiński”.


          Na etap centralny jedzie dwóch uczestników. To laureaci etapu miejskiego. W tym roku nasze miasto reprezentowała ZUZANNA WTULICH z kl. 2a SG oraz JUSTYNA BIENIEK z Jedynki.

 


 

Cały artykuł...

Olimpiada Przedszkolaka

05.06.2016, 22:25 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 729

1 czerwca na boisku naszego Gimnazjum odbyła się Olimpiada Przedszkolaka. Jest to turniej. który co roku z okazji Dnia Dziecka organizują nauczyciele wychowania fizycznego z naszej szkoły. W tym roku do sportowej rywalizacji przystąpiły dzieci z siedmiu kętrzyńskich przedszkoli: Kluczyk, Krasnal, Miś Uszatek, Puchatek, Mały Prymusik, Malinka i Słoneczko. Przedszkolaki rywalizowały w siedmiu konkurencjach: biegowych, skocznych i rzutowych. Na zakończenie każde przedszkole dostało pamiątkowy dyplom, a dzieci zdrową przekąskę: marchewkę i jabłka.

 

Agnieszka Preweda

 

Cały artykuł...

APEL O WOJSKU

02.06.2016, 21:06 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 944

            2 czerwca klasa 3a SG przygotowała uroczysty apel o polskim wojsku, ze szczególnym uwzględnieniem historii formacji granicznych. Apel skierowany do uczniów klas mundurowych uświetnili swoją obecnością: burmistrz miasta pan Damian Nietrzeba, komendant CS SG płk. Michał Stachyra, komendant Straży Pożarnej bryg. Szymon Sapieha, przedstawiciele Policji st. asp. Monika Danielak i mł. asp. Grzegorz Gąsior.

            Nie zabrakło funkcjonariuszy CS SG,od kilku lat  zaprzyjaźnionych z naszą szkołą, płk. Dariusza Nawrockiego, płk. Mariana Kunowskiego i st. chor. szt. Edwarda Milewskiego oraz płk. Wiesława Adamczyka. Naszym klasom 1a, 1b, 2a i 3a towarzyszyła klasa mundurowa – 1 LO o profilu bezpieczeństwo narodowe z Zespołu Szkół.

 

Cały artykuł...

Ach co za dzień :)

02.06.2016, 14:04 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1308

    Ach co za dzień :) Piękny, słoneczny i dodatkowo urozmaicony tak wieloma wspaniałymi działaniami młodzieży. To 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, w naszej szkole odbyły się konkursy „Mam talent” oraz konkurs kulinarny „Master Chef” (pierwszy taki w mieście Kętrzyn). Oceniany był przez profesjonalnych kucharzy Grzegorza Cioska, nauczyciela przedmiotów gastronomicznych Zespołu Szkół nr 2 z Mrągowa, Tomasza Kosaka kucharza City Club oraz przez panią Urszulę Sowińską, kętrzyniankę, zajmującą się carvingiem - sztuką rzeźbienia w owocach i warzywach. Głównym tematem konkursu kulinarnego była sałatka. Dwóch przedstawicieli z każdej klasy przygotowywało „Wariację sałatkową”. Samo słowo „wariacja” rozbudziło wyobraźnię uczniów tak, iż zaskoczyli swoimi umiejętnościami, kreatywnością, smakiem całą komisję, nauczycieli oraz swoich rówieśników. 

 

Cały artykuł...

„Nasze miejsce, nasz czas”

02.06.2016, 20:44 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 648

     Samorząd szkolny naszego gimnazjum ogłosił szkolny konkurs filmowy z przesłaniem „Nasze miejsce, nasz czas”. Trzy minutowe filmy miały przedstawiać twórcze i pozytywne działania podejmowane przez uczniów w naszej szkole i środowisku lokalnym. Najlepszym filmem okazał się film ucznia klasy 1 d Dawida Nowickiego.

W swoim filmie zaprezentował animacje, wykonane na podstawie własnych rysunków. Drugie miejsce zajął film klasy III d. Uczniowie tej klasy zainspirowani piosenką zespołu Tabu - „Marzenia”, nagrali wesołe, ciekawe scenki, przy użyciu wielu rekwizytów. Film był bardzo pomysłowo zmontowany, a piosenka w tle, utkwiła wielu osobom w

pamięci. Filmem, który zajął 3 miejsce był film Adama Kamińskiego, ucznia klasy 3b, który to bardzo pomysłowo zmontował archiwalne filmy dotyczące naszej szkoły. Nagrody pieniężne ufundowała Rada Rodziców. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnych smiley


Agnieszka Czeszun
 

Cały artykuł...

Majowa lekcja zdrowego żywienia

28.05.2016, 08:02 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1211

      Klasa III d miała zaszczyt gościć na swojej lekcji wychowawczej pana Grzegorza Cioska, nauczyciela przedmiotów gastronomicznych z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie. Tematyka spotkania dotyczyła zasad zdrowego żywienia młodzieży w wieku szkolnym. Uczniowie poznali 10 podstawowych wskazówek prawidłowego odżywiania. Mieli okazję usłyszeć jakie błędy żywieniowe najczęściej popełniają. Podczas zajęć wyliczali wskaźnik BMI – (Body Mass Index), który oddaje relację pomiędzy masą ciała a wzrostem i wykazuje korelację masy z tkanką tłuszczową. Pan Grzegorz rozmawiał z młodzieżą na temat zaburzeń odżywiania i chorób z nich wynikających tj. nadwaga, otyłość, anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja. Poruszył też problem „śmieciowego jedzenia”. Porównał posiłek fast-food z posiłkiem domowym i ich kaloryczności. Mam nadzieję, iż wiedza jaką zdobyli uczniowie pomoże im w podejmowaniu mądrych decyzji związanych z ich osobistym zdrowiem. 

 

Cały artykuł...

Dodatkowy termin testów sprawnościowych

25.05.2016, 15:00 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 623

 

Testy uzupełniające do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa
odbędą się 6 czerwca o godz. 16 w Hali Mistrzów, ul. Moniuszki 1.

 

Cały artykuł...

8 WSPANIAŁYCH

24.05.2016, 21:08 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1046

         19 maja 2016r. odbył się XXII Finał Lokalnego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wolontariatu. Uroczysta gala miała miejsce w Zespole Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej, na którą zostały zaproszone pani Dyrektor, klasy Ib SG oraz IIIa SG wraz z wychowawczyniami, a jednocześnie opiekunkami naszego szkolnego koła wolontariatu ”Barka”.  

Cały artykuł...

DZIEŃ DZIECKA Z MOSIREM

24.05.2016, 08:23 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 588

Cały artykuł...

1050-ta rocznica chrztu Polski

20.05.2016, 09:23 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 930

      W związku z otwarciem na Placu Piłsudskiego wystawy poświęconej 1050 rocznicy chrztu Polski, klasa 3 b wraz z wychowawczynią Dorotą Sterniak udała się na plac w celu obejrzenia wystawy upamiętniającej to ważne i przełomowe dla Polaków wydarzenie historyczne.

 


     

Cały artykuł...

Testy do klasy sportowej-chłopcy

17.05.2016, 11:50 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 837

Testy do klasy sportowej - chłopcy

24.05 2016 godz. 15.15

SALA GIMNASTYCZNA

GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II

UL. WOJSKA POLSKIEGO

 

Joanna Potraffke

Cały artykuł...

Testy sprawnościowe do klasy sportowej

17.05.2016, 09:22 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 975

 

Testy sprawnościowe do klasy sportowej, profil piłka siatkowa dziewcząt.
Testy odbędą się 23 maja o godz. 16.00 w Hali Mistrzów ul. Moniuszki 1.

 

Agnieszka Preweda

 

Cały artykuł...

Od CS SG do PSP

17.05.2016, 20:40 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 784

        16 maja klasa 3a SG udała się na zajęcia do Centrum Szkolenia Straży Granicznej, a 17 maja- do Powiatowej Straży Pożarnej.

 

Cały artykuł...

Znowu zdobyliśmy zamki!

12.05.2016, 20:23 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1703

           Jak co roku, już od 15 lat,  nasi gimnazjaliści wzięli udział w konkursie historycznym o zamkach gotyckich. 12 maja w SP1 delegatki Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” p. Alina Rudak i p. Marta Wojciechowska przeprowadziły miejski etap konkursu, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Dwójkę reprezentowało 9 uczniów z klas 2a, 3a i 3c. 

 

Cały artykuł...

"Zjednoczeni w różnorodności"

12.05.2016, 11:17 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 797

     

 

      W dniu Unii Europejskiej – 9 maja w gimnazjum odbył się szkolny konkurs wiedzy o UE. Uczestnicy napisali test, rozpoznawali charakterystyczne budowle państwa członkowskich unii i wykazali się umiejętnością rozpoznawania flag tych państwa. Pytania ustne, z którymi zmagali się uczestnicy, dotyczyły nie tylko wiedzy podręcznikowej, lecz także życia codziennego - potraw, obyczajów czy historii. 

 

 

 

Cały artykuł...

Festiwal Piosenki Papieskiej i Religijnej

12.05.2016, 09:31 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 796

      Dnia 02 marca 2016 roku o godz. 10:00 w Kętrzyńskim Centrum Kultury odbył się Festiwal Piosenki Papieskiej i Religijnej. Organizatorem tej imprezy był Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie oraz Kętrzyńskie Centrum Kultury. Do uczestnictwa w festiwalu zgłosiły się dzieci, młodzież i zespoły z powiatu kętrzyńskiego.

 

 

 

 

Cały artykuł...

Bitwa pod Wopławkami

09.05.2016, 10:56 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 832

      W dniu 7 maja – w sobotę, po raz kolejny nasi gimnazjaliści pod opieką p. Doroty Sterniak wzięli udział w rekonstrukcji bitwy pod Wopławkami. W VI inscenizacja bitwy z 1311 r. do walki stanęli rycerze Zakonu Krzyżackiego pod wodzą Henryka von Plötzkau oraz wojska księcia litewskiego Witenesa.

 

Foto...

Cały artykuł...

Bractwo z Gniewu

05.05.2016, 20:42 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 771

            W czwartek 5 maja bractwo rycerskie z Gniewu odwiedziło gościnne mury naszej szkoły. Uczniowie wzięli udział w żywej lekcji historii Od insurekcji kościuszkowskiej po Legiony Piłsudskiego”. Pan Jacek Ordowski wcielił się w postać wybitnego historyka Joachima Lelewela i, jak zawsze, w atrakcyjny sposób przybliżył najtrudniejszy okres w historii Polski. 

Cały artykuł...

Niech się święci Trzeci Maja

05.05.2016, 20:02 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 793

                W 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w Bazylice św. Jerzego odprawiona została msza patriotyczna, po której na Placu Armii Krajowej odegrano hymn państwowy, głos zabrał Burmistrz miasta , zagrzmiała salwa honorowa oraz złożone zostały kwiaty pod Pomnikiem w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939-1956. 

 

Cały artykuł...

UWAGA KLASY 3!!!

05.05.2016, 09:25 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 888


Na stronie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zamieszczono Poradnik Gimnazjalisty, panel rekrutacyjny do szkół ponadgimnazjalnych, podanie o przyjęcie do szkoły.

http://www.starostwo.ketrzyn.pl


Uczniowie rejestrują się w panelu i wybierają szkołę.

Do dnia 22 czerwca 2016 r. Gimnazjaliści wypełniają i drukują podanie, następnie niosą do szkoły pierwszego wyboru.

Szczegóły w poradniku.

Cały artykuł...

Spotkanie organizacyjne - KLASA SPORTOWA

04.05.2016, 11:17 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 782

W czwartek  tj. 5 maja 2016 r. o godz. 17.30 w sali nr 2 odbędzie się spotkanie z rodzicami i uczennicami zainteresowanymi nauką
W KLASIE SPORTOWEJ.

 

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Cały artykuł...

Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

04.05.2016, 14:18 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 889

     

     

      W dniu 29 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół nr 1 w Kętrzynie odbył się Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym.

 

Nasze gimnazjum reprezentowała damska drużyna z kl. III a:

 

Zuzanna Pryszczepko

Anita Marko

Aleksandra Nawaryńska

 

Cały artykuł...

Weekend majowy na lotnisku Kętrzyn Wilamowo

28.04.2016, 15:08 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 803

Cały artykuł...

Uczniowie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

04.05.2016, 11:11 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1112

      W dn. 28.04 uczniowie naszej szkoły w ramach dnia otwartego skorzystali z gościnnych progów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Chętni z klas 3a, 3b, 3c i 3 d zwiedzili budynki szkolne, klasy i miejsca praktycznej nauki zawodu. Obejrzeli też zaprezentowane przez panią pedagog M. Ostrowską filmiki na temat poszczególnych kierunków kształcenia. Karolewo proponuje zdobycie kwalifikacji w zawodach: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik o profilu strażackim i technik mechanizacji i agrotroniki oraz technik weterynarii. 

 

Cały artykuł...

Szóstoklasiści w Dwójce

26.04.2016, 22:00 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1135

       We wtorek 26 kwietnia 2016r. w ramach „Dnia Otwartego” gościliśmy szóstoklasistów ze wszystkich szkół podstawowych. Na naszych młodych gości czekało mnóstwo atrakcji.
 

Cały artykuł...

Dni Otwarte Szkoły w Powiatowym Centrum Edukacyjnym

27.04.2016, 12:20 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 799

      Dnia 26.04.2016 r. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym odbyły się Dni Otwarte Szkoły. Uczniowie gimnazjum mieli okazję zapoznać się z nową ofertą klas ponadgimnazjalnych. Między innymi odbyło się spotkanie z dyrektorem szkoły, nauczycielami a liczne pokazy i występy uatrakcyjniły pobyt w szkole. Kamil K. z kl. IIIc wcielił się w rolę ratownika i dzielnie wspierał strażaków w cięciu samochodu, uczestniczącego w wypadku. Pełną ofertę szkoły można zobaczyć na stronie http://pceketrzyn.pl/.

 

Cały artykuł...

Znowu samoobrona

24.04.2016, 19:21 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 788

          W kolejne piątkowe wieczory uczniowie klas Straż Graniczna trenowali pod okiem p. SŁAWOMIRA GIRUĆ. 15 kwietnia dziewczęta z 1a i 2a, a 22 kwietnia dziewczyny z 3a doskonale poradziły sobie z nowymi ćwiczeniami. Moje wychowanki prawie zaprzyjaźniły się z trenującymi. Poznały nowe i udoskonalały poznane wcześniej elementy samoobrony. 

 

 

Cały artykuł...

Niezapomniana podróż...

25.04.2016, 11:59 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 678

     Dnia 30.03.2016r uczniowie z naszego gimnazjum oraz młodzież z zaprzyjaźnionych szkół wyjechali w długą podróż do Londynu.
Wszyscy wycieczkowicze w wspaniałych nastrojach zebrali się pod naszą szkołą wcześnie rano o 6:30. Po sprawdzeniu autobusu, z uśmiechem na twarzy pożegnaliśmy naszych bliskich i odjechaliśmy. Humory dopisywały nam całą drogę . W czasie kiedy zapoznawaliśmy się z innymi uczniami, wsiadł do nas przewodnik, który przywitał nas serdecznie i na wejściu rozdał nam zeszyty warsztatowe. Wypełnialiśmy je na bieżąco podczas zwiedzania Londynu. Podróż minęła niezwykle szybko i przyjemnie. Następnego dnia rano dotarliśmy już do Wielkiej Brytanii. Londyn przywitał nas piękną, słoneczną pogodą. Po całym dniu zwiedzania parku królewskiego w Greenwich, Tower of London, Tower Bridge, The City, Tate Modern Gallery, St. Paul’sCathedral, z lekkim opóźnieniem dotarliśmy w umówione miejsce, z którego odebrały nas angielskie rodziny.
Kolejne dni były równie atrakcyjne, wiele emocji dostarczyły muzea: Historii Naturalnej, Nauki i Techniki, Galeria Narodowa. Odwiedziliśmy Statford – miejsce urodzin Szekspira, trafiliśmy do Oxfordu.

 


 

Fotogaleria...

Cały artykuł...

Szkoła dla ludzi z pasją

21.04.2016, 06:39 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1011

     Jednym z działań i wyzwań, które podejmowane są przez uczniów i nauczycieli jest przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium w Olsztynie. Piotr Machwic uczeń klasy 3a w tym roku został podwójnym finalistą z przedmiotów przyrodniczych. Do konkursów z wielkim zaangażowaniem przygotowywały p. Agnieszka Czeszun z fizyki oraz p. Marta Martynajtis z geografii. Aby pomóc w rozwijaniu pasji uczniów tworzymy specjalnie klasę "Młody Archimedes", której to wychowawcą będzie p. Agnieszka Czeszun. Profil ten skierowany jest do osób, które uwielbiają eksperymentować, doszukiwać się przyczyn zjawisk fizycznych, chemicznych rozwijać pasje związane z przedmiotami ścisłymi. Już niebawem bo 26 kwietnia odbędą się Dni Otwarte Gimnazjum nr 2, gdzie osobiście szóstoklasiści przekonają sie, że to szkoła dla ludzi kreatywnych, dla ludzi z pasją.

 

Agnieszka Czeszun 

Cały artykuł...

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016

18.04.2016, 15:28 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 993

DRODZY TRZECIOKLASIŚCI!!!

 

      Zdajecie egzamin gimnazjalny. Jest to poważny etap w życiu młodego człowieka. Życzymy Wam więc jasności umysłu, by wszystkie zadania okazały się łatwe, a po egzaminie zostały przyjemne wrażenia.


Dyrekcja i Wasi Nauczyciele

 

 

Cały artykuł...

Podziękowanie za pomoc Rodakom na Kresach

14.04.2016, 13:01 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1284

 

Cały artykuł...

List do uczniów klas III gimnazjów

14.04.2016, 11:13 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 965

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,

 

przed Wami ważny egzamin, który sprawdzi dotychczas zdobytą przez Was wiedzę i umiejętności. Domyślam się, że pomimo intensywnych przygotowań, denerwujecie się. Chcę Was zapewnić, że to naturalne uczucie towarzyszące wszystkim testom; ważne, aby potrafić sobie radzić ze stresem, tak by mobilizował, a nie paraliżował. Wierzę, że pokonacie obawy i pewni siebie przystąpicie do egzaminu.

 

Egzamin gimnazjalny to pierwszy stopień do realizacji Waszych celów i pomysłów na dalszą edukację oraz życiową drogę. To także jeden z pierwszych egzaminów, które przyjdzie Wam zdawać w życiu. Bazować on będzie na wiedzy, jaką zdobyliście przez lata nauki i zweryfikuje umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków i uważnego czytania. Zapewniam Was, że nie ma się czego bać, bo, jak wiadomo, strach to zły doradca. Ważne jest to, w jaki sposób przygotowywaliście się do tego egzaminu – Wasza praca na pewno zaprocentuje i zostanie doceniona.

 

Pamiętajcie, że jest to test, który weryfikuje wiedzę, ale nie jest oceną Was samych, a to zawsze jest najważniejsze – to, kim jesteście i jakie wartości wyznajecie.

 

Zbliżający się egzamin kończy pewien etap nauki, ale równocześnie rozpoczyna kolejny – będzie to z pewnością czas wielu nowych wyzwań. Życzę Wam, by były to dobrze spędzone lata, pełne sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań. Każdemu w Was życzę powodzenia podczas egzaminu, za wszystkich mocno trzymam kciuki.

 

z serdecznymi pozdrowieniami
Wasz Rzecznik
Marek Michalak

Cały artykuł...

„Spotkania z poezją”

14.04.2016, 08:29 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 792

   Miniony wtorek, 12 kwietnia 2016 r., był dniem szczególnie ekscytującym dla miłośników recytacji. Kętrzyńskie Centrum Kultury przeprowadziło kolejną, już XXXIV, edycję konkursu recytatorskiego „Spotkania z poezją”. Do miejskich eliminacji przystąpiło 29 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów. Nie zabrakło tam również reprezentantów Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II.       

Cały artykuł...

Pamiętamy

10.04.2016, 22:07 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 836

                 Kwiecień to miesiąc pamięci narodowej, a w nim dwa najważniejsze wydarzenia:
10 kwietnia - 6 rocznica katastrofy smoleńskiej
13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 76 rocznica zbrodni katyńskiej


      Uczniowie Gimnazjum nr 2 nie przechodzą  obojętnie obok tych jakże ważnych i tragicznych wydarzeń z najnowszej historii Polski.

 

Cały artykuł...

Zajęcia z samoobrony

08.04.2016, 22:17 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1090

         W piątkowy wieczór 8 kwietnia chętni uczniowie z klasy 3a SG udali się do Szkoły Podstawowej nr 3 na zajęcia z samoobrony. Dzięki współpracy z klasą mundurową z Zespołu Szkół i gościnności trenera zostaliśmy zaproszeni na trening. 

 

Cały artykuł...

ROCZNICA ŚMIERCI NASZEGO PATRONA

03.04.2016, 15:59 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 745

         Uczniowie klas 1-3 o profilu SG jako reprezentacja całej społeczności Gimnazjum nr 2 uczcili 11-tą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.

 

               W piątek 1 kwietnia o  godz. 12 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Sylwii Oleksiak oraz burmistrzowie miasta- p. Krzysztof Hećman i p. Damian Nietrzeba złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

 

Cały artykuł...

Z wizytą w teatrze

04.04.2016, 10:21 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 841

      W dn. 23.03.2016r klasy 3 B i mała część 3 C wraz z nauczycielkami Dorotą Sterniak i Elżbietą Kimbar odwiedziły olsztyński teatr im. Stefana Jaracza. Uczniowie obejrzeli tam spektakl Antoniego Czechowa "Wiśniowy sad", spektakl dość trudny i poważny.
      Tematyką utworu Czechowa jest rozpad dawnych majątków szlacheckich i degeneracja ziemiaństwa. Treścią dramatu są dzieje wdowy Raniewskiej, jej brata Gajewa i ich najbliższego otoczenia. 

 

Cały artykuł...

WIELKANOC

23.03.2016, 15:02 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 732

 

Cały artykuł...

Konkurs recytatorski

22.03.2016, 12:09 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 869

     21 marca w bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski. Spośród 20 uczniów biorących udział w konkursie wyróżniono 9. Recytatorów oceniała komisja w składzie: Katarzyna Bronakowska, Grażyna Wyszkowska oraz Elżbieta Smosarska-Kimbar. Wyróżnieni uczniowie będą reprezentować nasze Gimnazjum w eliminacjach miejskich, siedmioro w kategorii: interpretacja utworu poetyckiego i fragmentu prozy, a dwie wezmą udział w konkursie poezji śpiewanej.
Komisja nagrodziła zwycięzców książkami i słodką niespodzianką :)

 

Cały artykuł...

Rozstrzygnięcie konkursu WYŻSZOŚĆ KOTA NAD PSEM LUB PSA NAD KOTEM

22.03.2016, 11:57 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 963

     Dnia 21 Marca, w pierwszy DZIEŃ WIOSNY nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu WYŻSZOŚĆ KOTA NAD PSEM LUB PSA NAD KOTEM.
     Do udziału zgłosiło się wielu właścicieli kotów i psów, którzy dostarczyli fotografie swoich CZWORONOŻNYCH PRZYJACIÓŁ. Najwięcej zdjęć należało jednak do miłośników PSÓW!
Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie. Ostatecznie po długich dyskusjach i naradach, członkowie Komisji zdecydowali się nagrodzić i wyróżnić następujące prace: 

 

Foto...

Cały artykuł...

Konkurs PTTK

14.03.2016, 21:12 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 850

              12 marca 2016r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się Młodzieżowy Konkurs Historyczno- Geograficzny organizowany przez kętrzyński oddział PTTK. Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Tym razem naszą Dwójkę reprezentowało pięciu chłopców z klasy 1a SG. Uczniowie rywalizowali z gimnazjalistkami z Gimnazjum Gminnego w Karolewie i gimnazjalistą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

 

Cały artykuł...

KONKURS „WYŻSZOŚĆ KOTA NAD PSEM LUB PSA NAD KOTEM”

25.02.2016, 13:21 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 970

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

„WYŻSZOŚĆ KOTA NAD PSEM LUB PSA NAD KOTEM”


      Wydrukowane zdjęcia należy przynieść do sali nr 44 do dnia 18 marca albo przekazać p. dyrektor Katarzynie Bronakowskiej.
      W pierwszy dzień WIOSNY zostanie wyłonione zdjęcie MISS KOTA i MISS PSA a właściciel otrzyma nagrodę !!!
Każde zdjęcie otrzyma jako BONUS ocenę z zajęć artystycznych, plastyki i zajęć technicznych.

 

 
 
 
 
 
 
 
"Wacława" pseudo "Waciak" KOTOPIES (KOT SYBERYJSKI)
Ukochane zwierzę p. Katarzyny Bronakowskiej
Cały artykuł...

ZAWODY PŁYWACKIE

09.03.2016, 11:56 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1068

      7 marca 2016r. w PCE Kętrzyn odbyły się XIII Powiatowe Zawody Pływackie Szkół Gimnazjalnych.
Do rywalizacji przystąpiło 5 szkół. Reprezentacja naszej szkoły, pomimo niewielkiej ilości uczestników spisała się bardzo dobrze.
 

Cały artykuł...

8 MARCA

07.03.2016, 18:14 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1184

 

 

 

 

Spełnienia wszystkich marzeń
Zadowolenia z siebie
Radości życia i aby każdy kolejny dzień był DNIEM KOBIET

 

życzy NASZYM PANIOM 

brać męska

Gimnazjum nr 2

 

 

 

Cały artykuł...

Konkurs o Patronach 2016r. rozstrzygnięty

06.03.2016, 17:15 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1024

        W piątek 4 marca pani Dyrektor oraz organizatorzy nagrodzili wyróżnionych uczniów. Zgodnie z regulaminem, na konkurs  wpłynęło kilkanaście prezentacji multimedialnych. Uczniowie z klas I-III w ciekawy sposób przedstawiali życie i twórczość Henryka Sienkiewicza, biografię Feliksa Nowowiejskiego oraz działalność i losy Cichociemnych. 

 

Cały artykuł...

Wspomnienia z nocowania

03.03.2016, 21:58 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1014

      Uczennice z klasy 2a SG – Zuzanna, Wiktoria, Agnieszka, Marta, Marta , Weronika, Marlena i Oliwia w ramach realizacji projektu gimnazjalnego przygotowały nocowanie tematyczne NA STRAŻY HISTORII dla klasy 1a i 1b SG.

         W piątkowy wieczór 19 lutego tłumnie zjawili się pierwszoklasiści. Zdyscyplinowani i zorganizowani realizowali kolejne zadania przydzielane przez drugoklasistki.

 

Foto...

Cały artykuł...

Pamiętaliśmy o bohaterach

01.03.2016, 18:27 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 994

      Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na lekcjach historii i języka polskiego nauczyciele przeprowadzili krótkie pogadanki o żołnierzach niezłomnych. W gablocie na korytarzu zawisła gazetka poświęcona tym, którzy żyli prawem wilka. 

 

Foto...

            Klasy Straży Granicznej - 1a, 1b, 2a i 3a wzięły udział w miejskich obchodach święta narodowego. Uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji p. W. Gagackiego o jakże trudnej historii Polski  lat 40 i 50-tych oraz obejrzeli flim "Pilecki" o jednym z najodważniejszych bohaterów XX wieku- rotmistrzu Witoldzie Pileckim. 

EJ

Cały artykuł...

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

29.02.2016, 19:00 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 813

       To polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. 

 

Cały artykuł...

Miejski Konkurs Literacki:

16.02.2016, 12:10 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1079

     16 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literackiego: "Być jak Sherlock Holmes". Nagrodzono 5 uczniów naszego Gimnazjum: II miejsce zdobył Kacper Kozik kl. Ib, uczeń p. Marii Mickiewicz, III miejsce zajęła Marlena Wcisło kl. IIa, uczennica p. Bożeny Tomczak.

Wyróżnienia przyznano: Natalii Ćwiklińskiej kl. Ib, uczennicy p. Marii Mickiewicz oraz Maji Rusieckiej kl. IIIa i Marcie Urbaniak kl. IIa uczennicom p. Bożeny Tomczak. Gratulujemy przyszłym pisarzom powieści z dreszczykiem :)


Elżbieta Smosarska - Kimbar

Cały artykuł...

Konkurs walentynkowy

16.02.2016, 12:01 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1105

Jak co roku w lutym, tuż po feriach, w bibliotece ogłoszono konkurs na najpiękniejszą Walentynkę. Uczniowie chętnie biorą w nim udział, wpłynęło aż 65 prac:).
   Wybór był bardzo trudny:). Walentynki wykonano z wielką starannością, większość wyróżnia estetyzm wykonania i pomysłowe, zabawne życzenia:).
Komisja w składzie: p.dyrektor Katarzyna Bronakowska i bibliotekarka Elżbieta Kimbar wybrały prace 9 uczniów: I miejsce zajęła Natalia Majchrzak kl. Ib, II miejsce Amelia Mikołajczyk Ib, III miejsce- Oliwia Lubelska IIa i Natalia Ćwiklińska Ib.
Wyróżnienia otrzymali: Paulina Krawiec Ic, Gabriela Zapałowska Ic, Katarzyna Fiedosewicz IIIa, Mateusz Bućko Ia, Łukasz Machwic Ia oraz Łukasz Mitkiewicz IIId.
Miłą nagrodą w tym konkursie były pyszne słodkości:)

 


Organizatorka dziękuje pani dyrektor Katarzynie Bronakowskiej oraz polonistkom Bożenie Tomczak i Marii Mickiewicz za pomoc w realizacji konkursu:)

 

Elżbieta Smosarska- Kimbar

Cały artykuł...

Upamiętnimy PATRONÓW 2016r.

01.02.2016, 14:50 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 918

           Patronami Roku zostają zawsze wybitne i ważne dla historii Polski postaci. W tym roku są to: Henryk Sienkiewicz, Feliks Nowowiejski i Cichociemni.

 

     Aby wspomnieć ich życie, przypomnieć twórczośc i działalność - proponujemy uczniom przygotowanie konkursowej prezentacji o wybranym Patronie.

Cały artykuł...

PATRONI 2016

01.02.2016, 14:43 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 953

             Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu w grudniu 2015r. opowiedziała się, aby patronami roku 2016 zostali: Henryk Sienkiewicz, Feliks Nowowiejski, Cichociemni. Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2016 r. jako Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

 


 

Cały artykuł...

Ferie 2016 w Kętrzyńskim Centrum Kultury

20.01.2016, 14:05 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 969

Witam serdecznie,
zapraszamy do zapoznania się z szeregiem atrakcji przygotowanych przez miejskie instytucje publiczne na nadchodzące ferie zimowe 2016.

 

Ferie w Kętrzyńskim Centrum Kultury

 

Pozdrawiam
Kinga Biedulska
Specjalista ds. informacji turystycznej

Cały artykuł...

Na balu u sąsiadów

28.01.2016, 21:15 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1265

             W środę 20 stycznia chętni uczniowie z klas 1b, 1d, 2a, 2b, 3a pod opieką p. M. Martynajtis i p. E. Jadczak uczestniczyli w zabawie karnawałowej, która odbyła się w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kętrzynie. 

 

 

         To już kolejna nasza wspólna zabawa w Ośrodku. Byliśmy na zabawie andrzejkowej, wybieramy się na zabawę walentynkową.

Cały artykuł...

Oni byli tu przed nami...

28.01.2016, 21:09 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1176

            W czasie bezstresowego i jakże ciekawego Tygodnia Kolorów nie zapomnieliśmy o naszej najbliższej, lokalnej historii. Korzystając z zaproszenia p. Marii Skibińskiej, prezes Towarzystwa Miłośników Kętrzyna, klasy 1b SG oraz 2c obejrzały wystawę zdjęć w kętrzyńskiej Loży.  

 

Cały artykuł...

TYDZIEŃ KOLORÓW - DZIEŃ BIAŁY

22.01.2016, 16:49 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1177

     

 

      Tydzień kolorów dobiegł końca...Cały tydzień wszystkie klasy walczyły o punkty. Jeszcze dziś uczniowie wykazywali się wiedzą o naszej szkole, wypełniając test. Decydującą walką o pierwsze miejsca była konkurencja wyjątkowo związana z kolorem białym (jak cały dzisiejszy dzień). Było to zadanie na ubicie białek, tak aby po odwróceniu miski nie wypłynęły z niej. Udało się to wielu klasom, ale najlepsza w tej konkurencji okazała się klasa 1a następnie 3d oraz 3c. To im udało się wykonać to zadanie najszybciej. 

 

Cały artykuł...

TYDZIEŃ KOLORÓW-DZIEŃ NIEBIESKI

21.01.2016, 15:55 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1187

 

      Czwartek to dzień, w którym na korytarzach naszej szkoły mogliśmy zobaczyć wiele niebieskiego koloru. Oczywiście nie obyło się bez ciekawych zadań do zrealizowania. Pierwszym z nich był test dla znawców Gwiezdnych Wojen. Na długiej przewie spotkaliśmy się w auli, by zobaczyć uczniów przebranych za bohaterów wymienionej wcześniej sagi. Zwycięstwo odniosła klasa IIc, drugie miejsce zajęła IIIc, a trzecie Ia i IIb.

 

FOTO...

 

 

Cały artykuł...

TYDZIEŃ KOLORÓW - DZIEŃ ŻÓŁTY

20.01.2016, 13:10 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1016

 

 

FOTO....

 

     Minęła już środa, czyli kolejny wspaniały dzień Tygodnia Kolorów, w którym w naszej szkole zagościł kolor żółty. Uczniowie mieli wiele zadań do zrobienia m. in. wypełnienie krzyżówki o tematyce chemicznej oraz zgromadzenie jak największej ilości korków. Jednak głównym celem było przygotowanie ozdoby na szyję. Pierwsze miejsce zajęła klasa IIIa, drugie miejsce IIIc, a trzecie miejsce Ia i IIb.

Cały artykuł...

TYDZIEŃ KOLORÓW-DZIEŃ CZERWONY

19.01.2016, 14:41 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1275

 

    Dzisiejszego dnia tj. wtorek 19 stycznia, w naszej szkole królował kolor czerwony. Uczniowie mieli nie lada zadanie bowiem odgadnąć jacy pracownicy szkoły są na zdjęciach. Utrudnieniem był fakt, iż fotografie były z dzieciństwa, a niektórzy nauczyciele i inni pracownicy szkoły zmienili się nie do poznania. Głównym zadaniem było przygotowanie zaskakującej zmiany całej głowy. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie kl. Ia, drugie miejsce IIId oraz miejsce trzecie klasa IIIa. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z dzisiejszych konkurencji. 

 

Cały artykuł...

TYDZIEŃ KOLORÓW - DZIEŃ ZIELONY

18.01.2016, 14:16 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 988

 

Od poniedziałku 18 I 2015 r rozpoczęliśmy tak długo wyczekiwaną przez uczniów akcję TYGODNIA KOLORÓW. Przypominamy ze każdego dnia obowiązuje inny kolor:


PONIEDZIAŁEK-ZIELONY
WTOREK-CZERWONY
ŚRODA-ŻÓŁTY
CZWARTEK-NIEBIESKI
PIĄTEK-BIAŁY

 

FOTO...

Jeżeli wszyscy w klasie ubrani są w dany kolor dostają maksymalną ilość punktów za ubiór. Każdego dnia klasa wykonuje zadania, które są punktowane.
Na poniedziałek uczniowie przygotowali dowolne wytłumaczenie tegorocznego hasła
"NOWY HUMANIZM DODAJE NAM SKRZYDEŁ CZYLI DOBRO CZYNI NAS LEPSZYMI". Praca mogła być w dowolnej formie np.plastyczna, multimedialna, pisemna, itp. Uczniowie klasy 3c zdobyli w tej konkurencji najwyższą ilość punktów oraz I miejsce. W swojej prezentacji multimedialnej właściwie przedstawili idee humanizmu, za tym idące dzialania ludzi. II miejsce przyznano klasie 3a, która na plakacie przedstawiła swoje działania wobec "drugiego człowieka ", III miejsce zajęła praca plastyczna klasy 1a

Cały artykuł...

TYDZIEŃ KOLORÓW

14.01.2016, 14:47 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 993

 

DZIEN DOBRY to juz 14 rok

ANTYDEPRESYJNA SZKOŁA Tydzien Kolorów

 

 

Celem akcji ANTYDEPRESYJNA SZKOŁA jest :


1. zlagodzenie skutkow działania stresu w szkole,

2. "nauczanie bezinwazyjne" czyli nauczanie poprzez zabawę i sztukę,

3. integracja uczniow i nauczycieli,

4. kształtowanie utylitarnych i oczekiwanych postaw [szlachetnych i skutecznych]

5. odkrywanie wlasnej tożsamosci [osobowosciwej, spolecznej, kulturowej, ogólnoludzkiej i kosmicznej],

6. odkrywanie własnej świadomości

7. akceptacja innych postaw

8. wprowadzenie optymistycznych idei i wizji w nauczanie i wychowanie

9. zapobieganie zjawiskom odrzucenia i wykluczenia uczniów.

Do tej pory w naszej akcji wzięlo udział około tysiąca szkół, przedszkoli, placówek oświatowo - wychowawczych, bibliotek, domów kultury, poradni terapeutycznych, zakładów wychowawczych, placówek opiekuńczych i in.
Wy również możecie się przylączyć......

Cały artykuł...

List do dzieci i młodzieży z okazji ferii zimowych

14.01.2016, 13:01 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 953

Drodzy i Szanowni,

zimowa przerwa to długo wyczekiwany przez dzieci czas. Jeśli zimowa aura dopisuje, świat pokryty jest białym puchem, a słońce skrzy się w lodowych soplach, aż się chce szaleć na śniegu i ślizgawce. Jeśli śniegu brakuje, czas zimowego odpoczynku można spędzić inaczej, lecz także miło i w wesołym towarzystwie.

Ferie zimowe mojego dzieciństwa były czasem spędzanym głównie na powietrzu. Łyżwy, sanki, bitwy na śnieżki, lepienie bałwanów i śnieżnych fortec – nawet w krótkie zimowe dni było na to dość czasu. Wracaliśmy do domów mokrzy, głodni i zmęczeni, ale szczęśliwi, zdrowo zarumienieni od mrozu, który nieraz solidnie szczypał w palce i policzki.

Z feriami jest tak, że można je spędzić aktywnie, radośnie, zdrowo i na sportowo, albo z oczami wpatrzonymi w ekran, w cyberprzestrzeni – i nawet nie zauważyć, gdy miną, pozostawiając uczucie niewyspania, zmęczenia i bezpowrotnie straconego czasu.

Cały artykuł...

Rocznica śmierci patrona miasta

17.01.2016, 18:14 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1104

            15 stycznia władze miasta i mieszkańcy Kętrzyna uczcili pamięć Wojciecha Kętrzyńskiego. W tym dniu przypadała 98 rocznica śmierci tego, który „przywrócił Polsce Mazury, a Mazurom Polskę”. W krótkiej uroczystości wzięła udział klasa 1a SG, a wartę przy pomniku Wojciecha Kętrzyńskiego wystawili harcerze z klasy 3a SG. 
 
 
Cały artykuł...

Bractwo z Torunia

17.01.2016, 18:00 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1020

            W piątek 15 stycznia Drużyna Wojów Słowiańskich „Dąb Pomorski” z Torunia odwiedziła gościnne mury naszej szkoły. Uczniowie wzięli udział w żywej lekcji historii „ Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego”.

 

Cały artykuł...

Orszak Trzech Króli

11.01.2016, 08:09 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 924

     Największe uliczne Jasełka ponownie dotarły do naszego miasta. Kętrzyn po raz czwarty znalazł się w gronie miast z Europy i Afryki, gdzie 6 stycznia przemaszerował Orszak Trzech Króli.      

 Orszak to społeczna inicjatywa polegająca na przemarszu aktorów przebranych w stroje nawiązujące do jasełkowej i biblijnej tradycji. Scenariusz tej jednej z największych rodzinnych, plenerowych imprez jest wszędzie podobny, ponieważ oparty na ewangelicznym przekazie – Mędrcy ze Wschodu wyruszają za Betlejemską Gwiazdą, by odkryć w ubogiej, niepozornej szopie najprawdziwszego Boga. Trzej Królowie oddają Mu pokłon, objawiając Go tym samym całemu światu. 

Cały artykuł...

Finał konkursu poetyckiego

08.01.2016, 17:06 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 869

       7 stycznia 2016r. w bibliotece wręczono wyróżnienia i nagrody laureatom konkursu poetyckiego: "Nasz Patron Jan Paweł II".  Konkurs został ogłoszony przez bibliotekę szkolną w grudniu 2015r. Udział w nim wzięli uczniowie wszystkich klas. Wiersze są niezwykle poruszające i świadczą o wielkiej wrażliwości naszych uczniów. Wyróżniono 2 prace: Kacpra Okuszki kl. Ia i Aleksandry Sadowniczyk kl. II c. Wszystkim uczniom życzymy poetyckich sukcesów i twórczej wyobraźni, a wyróżnionym gratulujemy!

Dziękujemy polonistom, pani Bożenie Tomczak, pani Marii Mickiewicz, panu Mariuszowi Wąsikowi oraz pani dyrektor za uroczyste wręczenie uczniom nagród i upominków.

 

Organizatorki: Elżbieta Kimbar i Grażyna Wyszkowska

Cały artykuł...

Jasełka

22.12.2015, 14:17 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 887

      We wtorek 22 grudnia w szkolnej auli odbyły się jasełka przez panią Iwonę Machwic. Występ dość nietypowy… rzecz jasna była Maryja i Józef, ale zabrakło trzech króli, pasterzy, za to pojawiła się współczesna rodzina oraz nadzieja, wiara i miłość. Jasełka miały nam uzmysłowić, co by się wydarzyło, gdyby Chrystus narodził się we współczesności.

 

Foto...

      Jasełka uświetnił występ Emilii Jankowskiej, która zaśpiewała trzy piosenki m.in. „Tryumfy Króla Niebieskiego”, Wiktoria Wojnicka zaprezentowała „Cichą noc”, Michalina Gadomska kolędę „Gore gwiazda Jezusowi”. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z 1a, 2a i 3a.Wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
W jasełkach było ukazane, że musimy być miłosierni dla drugiego człowieka. Jest to nawiązanie do tego, że papież Franciszek ogłosił 2016 rok „Rokiem Miłosierdzia Bożego”.

Zuzanna Wtulich
 

Cały artykuł...

Świąteczne życzenia Boże Narodzenie

20.12.2015, 13:21 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1161

Tryumfy Króla Niebieskiego

Cały artykuł...

Językowe sukcesy

22.12.2015, 09:06 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 896

 

Anita Marko ucz. kl. III a jako jedna z nielicznych zakwalifikowała się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Angielskiego dla gimnazjum.

Życzymy dalszych sukcesów.

 

Grzegorz Chomontowski

 

 

 

 

 

Cały artykuł...

PRZECIW DOPALACZOM

21.12.2015, 08:39 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1378

     W piątek 18 grudnia 2015 r. w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Kętrzynie odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiej akcji profilaktycznej PAT, czyli programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, który preferuje modę na życie bez uzależnień. Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z organizatorem PAT-u.


     Ponieważ PAT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień, toteż uczniowie naszego gimnazjum również wypowiedzieli się podczas spektaklu teatralnego pt „Dlaczego ja?” przygotowanego przez p. K. Bronakowską. Sztuka jest częścią projektu pani dyrektor pt „Dopalacze - jestem przeciw” finansowanego z Urzędu Miasta Kętrzyn we współpracy z Policją.
 

Cały artykuł...

Pomagamy, bo lubimy i chcemy

17.12.2015, 20:41 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 976

               Wolontariuszki ze Szkolnego Koła Wolontariatu ”Barka” zaraziły Gimnazjum pomaganiem. Tym razem postanowiły wspomóc sponsorów i darczyńców, którym nie jest obojętny los uczniów z Internatu przy Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kętrzynie. Pomogliśmy polskim dzieciom z Domu Dziecka w litewskich Solecznikach, więc tym bardziej nasi uczniowie i nauczyciele wsparli mieszkańców internatu Szkoły, która tak jak my nosi zaszczytne imię Jana Pawła II. W błyskawicznym tempie udało się zebrać kolejną porcję słodkości, która znajdzie się w paczkach podczas szkolnej Wigilii.
 
 
Cały artykuł...

Pomogliśmy Polakom na Litwie

09.12.2015, 21:40 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 882

           Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły po raz kolejny udowodnili, że mają dobre serducha. Każdy z nas znowu został Św. Mikołajem.  

           Zaangażowaliśmy się w akcję” O RODAKACH NA KRESACH PAMIĘTAMY”, którą koordynowało Stowarzyszenie Promujemy Kozłowo non omnis moriar oraz Okręg Warmińsko – Mazurski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

            Pomogliśmy ponad 40 polskim dzieciom- mieszkańcom Samorządowego Domu Dziecka w Solecznikach oraz uczniom polskiej szkoły średniej w Dziewieniszkach na Litwie. 

 

Cały artykuł...

Szkolne MIKOŁAJKI

08.12.2015, 10:31 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1037

     

     W poniedziałek 7 XII 2015 r zapanowała przemiła mikołajkowa atmosfera. Jak co roku Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę Mikołajkową, za którą odpowiedzialna była klasa 3a. Trzeba dodać, że organizatorzy spisali się na medal :) Uczniowie zaprezentowali także swoje mikołajkowe przebrania, za które zostali nagrodzeni słodkimi prezentami. Jednak największą niespodziankę dla wszystkich uczniów przygotowała pani dyrektor Katarzyna Bronakowska zapraszając do naszej szkoły prawdziwy, profesjonalny zespół, który wprowadził wszystkich w świat iluzji i magii. W pokazach jako asystenci brali udział nasi uczniowie. 

 

 

 

 

Cały artykuł...

Dziewczyna z zapałkami

07.12.2015, 12:30 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1080

Cały artykuł...

Wolontariuszki- Śnieżynkami

06.12.2015, 16:22 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1313

                Dzisiaj – w Mikołajki- na Hali Mistrzów odbył się Mikołajkowy Festyn Sportowy dla Najmłodszych. Maluchy w wieku od 4 do 8 lat zdobywały punkty w różnych konkurencjach sportowych. Pani Małgosi i p. Michałowi w przygotowaniu zawodów pomogły dziewczęta z klasy 3a SG – Milena, Klaudia, Ula, Paulina, Kasia, Marcelina i Natalia oraz wolontariuszki z klasy 1a SG - Wiktoria, Martyna O., Michasia i Martyna R.

 

Cały artykuł...

Zbiórka żywności

05.12.2015, 20:24 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1451

          5 grudnia przypada MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA. I akurat w dniach 4- 6 grudnia w Świątecznej Zbiórce Żywności organizowanej przez Bank Żywności w Olsztynie wzięło udział aż 132 wolontariuszy.

 

Cały artykuł...

Mikołajki w S.O.S.

04.12.2015, 17:22 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1314

      Klasa I C z Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego z okazji Mikołajek miała nie lada niespodziankę. Do szkoły przyszły z Polskiego Związku Piłki Siatkowej stroje sportowe dla dziewcząt: dresy, koszulki meczowe i treningowe, plecaki, a także koszulki z Fundacji H.J. Wagnera.

 

Foto...


J.Atroszko

Cały artykuł...

„Szlachetna Paczka”

04.12.2015, 17:10 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 857

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

Wspólnie z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską zachęcamy do udziału w akcji „Szlachetna Paczka”. Ta wspaniała inicjatywa obchodzi w tym roku swoje 15. urodziny. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców, co roku projekt pomaga spełniać marzenia tych najbardziej potrzebujących. Pomóżmy i my!

 

Jak to działa?

- Wybierz w swojej społeczności lokalnej najbardziej potrzebujących: osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne i ludzi, którzy zmagają się z przeciwnościami losu a€“ w tym celu skorzystaj z internetowej bazy rodzin.

- Zaproś do akcji znajomych, nauczycieli,kolegów ze szkoły - razem łatwiej przygotować paczkę, która będzie realną pomocą i inspiracją do zmiany.

- Przygotujcie paczkę zgodnie z listą potrzeb i marzeń członków rodziny - w udzielaniu pomocy pokieruje Was wolontariusz, opiekun rodziny.

- W dniach 12-13 grudnia gotową paczkę zawieźcie do magazynu w Waszym mieście - stamtąd wolontariusz dostarczy ją do rodziny, a Wam pokaże niesamowity prezent z€“ relacji  wręczenia paczki!
 

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj


Zapraszamy Wszystkich do wspólnego pomagania.

Serdecznie pozdrawiam
Anna Bogusz
Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji

Cały artykuł...

Zajęcia w MCK

02.12.2015, 21:35 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1122

                         Klasa 3a SG zapoczątkowała cykl spotkań z panem Łukaszem Żebrowskim, pracownikiem Młodzieżowego Centrum Kariery w Kętrzynie. W zajęciach i warsztatach dotyczących doradztwa zawodowego uczestniczyć będą sukcesywnie klasy trzecie naszej szkoły. 

Cały artykuł...

Andrzejki na sportowo

02.12.2015, 21:09 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1082

             30 listopada w poniedziałkowe popołudnie wolontariuszki z klasy 2a SG z opiekunkami Szkolnego Koła Wolontariatu "Barka" przygotowały rozgrywki sportowe dla klas 1a i 1b SG.

 

           

                Chłopcy rozegrali krótki mecz w siatkówkę, a dziewczęta w rzucankę. Nie zabrakło też ulubionych  wyścigów rzędów, skoków przez skakankę i rzutów do celu. Wygrała klasa 1a. W rzutach do celu najlepszy okazał sie Grześ z 1a i  Natalka z 1b. Wszyscy bawili się doskonale, od dopingu bolały gardła, a czas minął bardzo szybko.  Chłopcy z 1b już szykują sie na rewanżowy mecz z 1a. 

 

 

Cały artykuł...

II Marsz Białej Wstążki

27.11.2015, 16:35 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1215

           Klasa 1b SG pod opieką M. Martynajtis i E. Jadczak wzięła udział w marszu przeciwko przemocy, który przeszedł ulicami miasta. Główne hasło tegorocznej akcji to: „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij…”

 

Cały artykuł...

Przypomnieć o tym co było…

26.11.2015, 14:09 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1190

     „Nasze ukochane miasto Kętrzyn leży w południowej części dawnej Barcji. Na prawie chełmińskim jako Rastenburg uzyskało akt lokacyjny z rąk krzyżackich właśnie w listopadzie, a dokładnie 11 listopada 1357 r . Od tego dnia minęło już 658 lat”. Tymi słowami rozpoczęto prezentację przygotowaną przez uczniów klasy III d, podczas której przedstawili wiersze o Kętrzynie współczesnych autorów oraz poezję Wojciecha Kętrzyńskiego. Zaśpiewali kilka piosenek o tematyce wojennej. Przybliżyli historię miasta Rastenburg. 

 

Cały artykuł...

Zajęcia SG

24.11.2015, 16:05 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1020

                 W czwartek 19 XI klasa 2a z wych. Bożeną Tomczak oraz w poniedziałek 23 XI klasa 3a z wych. Elżbietą Jadczak wzięły udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez funkcjonariuszki Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Pani kapitan Iwona Marczuk i i pani porucznik Agnieszka Skórka poprowadziły bardzo ciekawe, a przede wszystkim pouczające zajęcia o PRZECIWDZIAŁANIU HANDLOWI LUDŹMI. 

 

Cały artykuł...

Moje spotkanie z bohaterem literackim

24.11.2015, 12:14 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1023

    18 listopada w Gimnazjum Gminnym w Karolewie na uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości ogłoszono wyniki I Konkursu Poetyckiego "Książka otwiera bramy świata", hasłem konkursu było "Moje spotkanie z bohaterem literackim".
 Wyróżnienie otrzymała uczennica p. Marii Mickiewicz Wiktoria Dudo kl. Ic.

 

Cały artykuł...

Warsztaty-Jak fotografować choinkę

23.11.2015, 14:03 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1215

 

Karta zgłoszenia

 

Uczniowie naszego gimnazjum, którzy są zainteresowani uczestnictwem w dodatkowych zajęciach fotograficzych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie proszę o skontaktowanie się z panem Jerzym Lechem - nauczycielem zajęć fotografii przy MDK w Kętrzynie.

Cały artykuł...

Aktualna oferta kulturalno-sportowa Miasta Kętrzyn na Listopad

20.11.2015, 10:50 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1134

Wystawa fotograficzna "Pejzaż Polski”


Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii “Pejzaż Polski” w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24 A, Wstęp wolny!


”Giełda znaczków pocztowych, kart telefonicznych i monet”


Koło Filatelistyczno- Numizmatyczne oraz Kętrzyńskie Centrum Kultury zapraszają na Giełdę znaczków, pocztówek i monet, która odbędzie się 22 listopada 2015 r. w godz. 10.00-12.00 w Kawiarence (I piętro) Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

Cały artykuł...

Jarmark w Olsztynie z Załogą Foto MDK

20.11.2015, 09:23 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 804

 

Zgoda rodziców

Cały artykuł...

List Rzecznika Praw Dziecka na Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

18.11.2015, 10:55 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 840

Kochane Dzieci, Drodzy Dorośli


    20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.
    Polska na arenie międzynarodowej uznawana jest za ojczyznę praw dziecka, Janusz Korczak jest doskonale rozpoznawany w krajach, które ratyfikowały Konwencję o prawach dziecka, mamy więc społeczne zobowiązanie, aby te wypracowane przez lata standardy dotyczące praw dziecka upowszechniać również w Polsce.


Kochane dzieci! W tym dniu nie chodzi o zabawę i prezenty, ale o chwilę refleksji. Prawo gwarantuje Wam kontakt z mamą i tatą, bezpieczeństwo, nietykalność cielesną, opiekę lekarza czy bezpłatną edukację. Możecie wypoczywać, pytać i wypowiadać się. Pamiętajcie jednak, że takie same prawa mają Wasze koleżanki, Wasi koledzy i także dorośli – mama, tata czy nauczyciel. Szacunek do ich praw jest najwyższą wartością.

Cały artykuł...

UWAGA TRZECIOKLASIŚCI!!!

18.11.2015, 08:28 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 830

www.Egzamin-Gimnazjalny.pl

 

  Testy gimnazjalne można rozwiązywać bezpośrednio na stronie, w prosty i wygodny sposób. Testy można także pobierać na swój komputer jako plik PDF do wydruku. Po rozwiązaniu testu od razu obliczany jest wynik oraz wyświetlane są prawidłowe odpowiedzi do pytań i klucze oceniania. Wszystkie testy dostępne są całkowicie BEZPŁATNIE. Pytania w testach są zgodne z nową podstawą programową. 

Już teraz zapraszam na stronę www.egzamin-gimnazjalny.pl
Niedługo pojawią się kolejne testy do rozwiązania.

Z poważaniem
Administracja
www.egzamin-gimnazjalny.pl  

Cały artykuł...

Imprez niepodległościowych ciąg dalszy…

14.11.2015, 16:19 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1293

                     W dniach 13-15 listopada  w naszej szkole odbywał się  RAJD NIEPODLEGŁOŚCIOWY. Uczniowie klasy 1a SG, 1b SG i przedstawiciele klas 2a SG i 3a SG oraz harcerze ze Szczepu WATRA przez zabawę i naukę doskonalili swoje umiejętności i poszerzali wiedzę o historii Polski i dziejów Kętrzyna. 

 

Cały artykuł...

Uroczystości niepodległościowych ciąg dalszy....

14.11.2015, 15:32 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1197

               12 listopada cała społeczność szkolna uczestniczyła w wyjątkowej lekcji historii. Uczennice klasy 3a Straż Graniczna - Zuzanna, Paulina, Ula, Milena, Klaudia, Natalia, Ola i Maja pod opieką wychowawczyni przygotowały apel poświęcony 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Cały artykuł...

Koło historyczne

12.11.2015, 21:36 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1128

             Młodzi historycy z klas 2a i 3a w nietypowy sposób zakończyli dzisiejsze zajęcia. Wzięli udział w IV Wieczorze Pieśni Patriotycznych, który odbył się w Zespole Szkół im. M. Curie- Skłodowskiej.

 


 

Cały artykuł...

KONCERT PIOSENEK SDM

12.11.2015, 18:32 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 795

Cały artykuł...

11 listopada

11.11.2015, 18:27 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1115

 

            W 97. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz w 658.rocznicę nadania Kętrzynowi praw miejskich uczniowie naszej szkoły wystawili poczty sztandarowe i uczestniczyli w miejskich uroczystościach, które odbyły się w Bazylice św. Jerzego i na Pl. Armii Krajowej.

Cały artykuł...

Ślubowanie w LO

10.11.2015, 21:12 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1226

          10 listopada klasa 3a Straż Graniczna wzięła udział w uroczystym ślubowaniu uczniów klasy mundurowej w Zespole Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej . Pani dyrektor oraz gimnazjaliści otrzymali zaproszenie od Dyrekcji Zespołu i swoich starszych kolegów. W klasie 1m LO uczą się nasi absolwenci: Anna J., Katarzyna K. , Aleksandra K. ,Natalia M., Klaudia M., Paulina S., Michał G., Damian W. 

Cały artykuł...

Święto Niepodległości

10.11.2015, 18:19 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1212

Cały artykuł...

LIGA WOJEWÓDZKA KADETEK

08.11.2015, 12:20 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 928

Cały artykuł...

Obchody 11 listopada

05.11.2015, 21:44 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1070

Cały artykuł...

English Class Język Angielski dla dzieci i młodzieży

04.11.2015, 13:23 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 898

 

• Szkoła podstawowa
• Gimnazjum
• Szkoła Średnia

- atrakcyjne zajęcia z udziałem najlepszych nauczycieli
- skuteczna nauka języka angielskiego
- bogactwo materiałów oraz gier i zabaw z językiem angielskim
- darmowe podręczniki!
- certyfikat ukończenia kursu
- lekcje 2 x w tygodniu po 60 min. – cena 120 zł / osoba

Zajęcia na miejscu w naszej szkole!!!

Zapisy w sekretariacie!!!

POSTAW NA EDUKACJĘ SWOJEGO DZIECKA,
JĘZYK ANGIELSKI LEPSZYM STARTEM W PRZYSZŁOŚĆ
 

Cały artykuł...

Mobilne planetarium

02.11.2015, 09:53 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1071

     Dnia 29 października 2015 r w naszej szkole zagościło "Mobilne Planetarium". Uczniowie mieli okazję obejrzeć, przygotowaną przez Alicję i Tomasza Kotelon, prezentację pt "Kręcimy się". Film w głównej mierze skupiał się na zagadnieniu ruchu obrotowego (wirowego) i obiegowego Ziemi oraz ich następstwach. We wstępie zostały przybliżone zagadnienia: Wszechświat, galaktyka, Układ Słoneczny itd. Następnie posiłkując się animacjami zostały wytłumaczone zasady ruchu obrotowego Ziemi oraz czas jego trwania. 

 

Foto...

Cały artykuł...

Halloween

02.11.2015, 09:50 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 933

   W piątek w naszej szkole zapanowała wyjątkowa atmosfera Halloween. Młodzież z klasy III c wykazała się wielką kreatywnością i pomysłowością przygotowując guiz o kulturze i zwyczajach panujących za granicą kraju związaną z tym dniem. Każdy kto poprawnie odpowiedział na zadanemu pytanie otrzymał słodki poczęstunek. Kolejną atrakcją był udział w konkursie na najciekawsze przebranie. Działaniu temu towarzyszyło duże zaangażowanie, praca zespołowa, której efektem były bardzo ciekawe pod względem plastycznym, artystycznym przebrania. Poziom był tak wysoki, że nagrodzono wszystkich uczestników konkursu!!!

Foto...

Samorząd Szkolny 

Cały artykuł...

Rycerskie potyczki gimnazjalistów z „dwójki”

29.10.2015, 12:14 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 909

     W dn. 26.10.2015r uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie po raz kolejny reprezentując szkołę i miasto, wzięli udział w VI Turnieju Miast Historycznych w Rynie. Do turnieju przygotowywała ich nauczycielka historii Dorota Sterniak. Turniejowe zmagania przewidywały scenkę rodzajową, konkurencje sprawnościowe- np. rzut podkową czy zaplatanie warkocza ze sznurków oraz test ze znajomości zagadnień dotyczących historii ogólnej średniowiecza, regionu, dziejów Zakonu Krzyżackiego i Biskupstwa Warmińskiego. A wszystko to w strojach z epoki, udostępnionych dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Z. Licharewej.

 

Foto...

Cały artykuł...

Wolontariusze na cmentarzu

28.10.2015, 21:30 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 829


        Każdego roku, w październiku – tuż przed Świętem Zmarłych – sprzątamy samotne, opuszczone groby. We wtorek uczniowie z klas 1a, 2a i 3a pod opieką p. E. Jadczak, a w środę - uczniowie z kl. 1b pod opieką p. M. Martynajtis porządkowali zaniedbane nagrobki. Pogoda nam dopisała, oczyściliśmy mogiły z liści i starych kwiatów, zapaliliśmy symboliczne znicze.

więcej zdjęć ...

 

EJ

Cały artykuł...

Wkręć się i pomagaj

28.10.2015, 08:20 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 871

             Fundacja"Przyszłość dla dzieci" działa w Olsztynie i od 13 lat daje szanse na rozwój najbardziej potrzebującym chorym dzieciom na Warmii i Mazurach.

         Ma pod opieką 290 dzieci wymagających długiego leczenia i kosztownej rehabilitacji. Fundacja kupuje im sprzęt, wysyła na specjalne turnusy rehabilitacyjne. Rodziców tych dzieci nie byłoby na to stać bez tego wsparcia.

Pomóż nam działać skuteczniej i przestań wyrzucać nakrętki! 

 

Cały artykuł...

Umiem maszerować

28.10.2015, 19:08 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1069

          W sobotnie przedpołudnie – 24 X- w auli naszej szkoły odbyły się pierwsze zajęcia dla klas 1a i 1b o profilu Straż Graniczna. Autor klasy ppłk. Dariusz Nawrocki wraz z harcerzami Natalią i Arkiem poprowadzili zajęcia z podstaw musztry.

         Nasi pierwszoklasiści uczyli się formować kolumnę dwójkową , trójkową, wykonywać prawidłowo zwroty w tył, w lewo i w prawo. 

 

 

Cały artykuł...

ŚWIĘTO SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 2 W KĘTRZYNIE

19.10.2015, 09:49 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1047

    W piątek 16 października 2015 r. w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II obchodziliśmy Święto Szkoły.

 

Fotorelacja...


   Jak co roku uroczystości poprzedziła Msza św. odprawiona przez ks. Mariusza Romana w kościele św. Katarzyny. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, celebrant witając zebranych, przypomniał słowa patrona naszego Gimnazjum św. Jana Pawła II: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. […] Musicie budować świat, a nie tylko marzyć o nim. […] Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest dobrem prawdziwym.


    Patron szkoły, podkreślił kapłan, w szczególny sposób zaznaczył rolę wychowania rozumnego. To trudna sztuka, ale niezwykle ważna w dzisiejszym świecie, ponieważ obecnie występują zjawiska, które podważają wartości wychowania chrześcijańskiego. Nie można nie zauważyć, że dla współczesnego człowieka Jan Paweł II stał się reprezentantem prawdy.


   Ksiądz Mariusz w słowie do młodzieży przypomniał, że Papież wskazywał na wielką potrzebę odkłamywania naszego życia i konieczność przywrócenia cnoty prawdomówności, która to powinna kształtować nasze życie.


   Do nauczycieli skierowana została prośba, by w swojej pracy pedagogicznej potrafili docenić odwagę przyznania się przez ucznia do popełnienia jakiegoś występku. Nie wolno tolerować kłamstwa, ponieważ młody człowiek, nie ponosząc konsekwencji za kłamstwo, będzie też okłamywał jako dorosły.
Odpowiedzialność za wychowanie w prawdzie jest wyzwaniem dla rodziców i wychowawców.
Ojciec Święty wychowanie rozpatrywał w kategoriach twórczości, więc wychowawcy młodzieży muszą się stać twórcami, nie rzemieślnikami. W wychowaniu chodzi o to, by bardziej być niż mieć.
Kapłan uczulił wszystkich na toksyczność mediów, które proponują życie w świecie miłych iluzji.
Zadaniem więc wychowawców jest odpowiedzialne wprowadzanie wychowanków w świat realny, uczenie sztuki życia pośród faktycznych wymagań, by młodzi ludzie nie stali się ofiarami demoralizacji.
 

Cały artykuł...

DZIEŃ NAUCZYCIELA

13.10.2015, 10:03 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1247

      Dnia 13.10.2015r. w naszej szkole uczniowie wraz z samorządem uczniowskim zorganizowali miłą niespodziankę dla naszych wspaniałych nauczycieli. Na pierwszej przerwie w pokoju nauczycielskim czekały już pachnące i smaczne ciasta. Miła niespodzianka sprawiła, że na twarzach naszych nauczycieli pojawiły się piękne uśmiechy.

 

„Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny’’


Z okazji Dnia Nauczyciela składamy serdeczne życzenia:
Wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.


Życzy Samorząd Uczniowski
 

Cały artykuł...

Uroczystości w Stoczku i Wilamowie

11.10.2015, 20:51 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1008

             Już po raz 15 na lotnisku w Wilamowie i po raz 10 w Stoczku Klasztornym odbyły się uroczystości poświęcone wielkim Polakom Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu i Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

 

 

Cały artykuł...

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

08.10.2015, 13:57 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1160

   8 października w bibliotece naszego Gimnazjum odbył się konkurs pięknego czytania. Konkurs był skierowany do uczniów klas pierwszych; jego celem jest popularyzacja czytelnictwa i dbałość o język ojczysty.
Do konkursu zgłosiło się 13 uczniów wyłonionych w ramach eliminacji klasowych.
Komisja konkursowa - p. dyrektor Katarzyna Bronakowska i bibliotekarka Elżbieta Kimbar - oceniała interpretację, dykcję i wrażenie artystyczne. 

Cały artykuł...

SAMORZĄD SZKOLNY

08.10.2015, 11:37 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 980

 

 

 

Dnia 1 października 2015 r. w naszej szkole odbyły się zapowiadane wcześniej wybory.

 

 

      Spośród pięciu kandydatów społeczność szkolna wybrała przewodniczącą szkoły, którą została Kamila Pietuszyńska z klasy II c. Na drugim miejscu znalazł się Mateusz Kalus z klasy III c , który w tym roku będzie pełnił funkcję zastępcy. Sekretarzem została Milena Łyszczarek z klasy III c. Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy w nowym roku szkolnym.

 

A. Czeszun, S. Oleksiak

Cały artykuł...

Zapraszamy na spotkanie

07.10.2015, 09:56 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 898

 

Cały artykuł...

WYBORY

30.09.2015, 19:22 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1187

Jutro- 1 października -  ważny dzień dla szkolnej społeczności!!!  

 

Wybierzecie Waszych reprezentantów na cały rok szkolny !

Głosowanie na 4- 5 godzinie lekcyjnej pod bacznym okiem opiekunek samorządu - p. Agnieszki Czeszun i p. Sylwii Oleksiak.

 

Głosując, pamiętajcie o słowach wielkiego Polaka : 

EJ

Cały artykuł...

Lekcja o II wojnie światowej

28.09.2015, 21:53 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1045

            W dniu dzisiejszym na godzinie wychowawczej w klasach 2a i 3a SG gościł pan Eugeniusz Michaluk, emerytowany żołnierz, działający obecnie w kętrzyńskim Kole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pan Eugeniusz od dawna pasjonuje się historią II wojny światowej, ma ogromną wiedzę, której nie poznamy z podręczników oraz gromadzi ciekawe pamiątki.
 
 
 
            Tematem spotkania była wojna obronna Polski 1939 roku, czyli materiał, którego uczniowie nie poznają w gimnazjum. Gość bardzo przystępnie opowiedział o przyczynach wybuchu wojny, heroicznej postawie polskich żołnierzy walczących z nieprzyjaciółmi – III Rzeszą i ZSRR- na obu frontach.
 
 
Cały artykuł...

Start harcerski

20.09.2015, 19:03 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1114


           Kętrzyńscy harcerze oraz uczniowie klasy 1a, 2a, 3a SG spędzili ostatni weekend w zaprzyjaźnionym Gimnazjum w Karolewie. 8 DH „Viator” zorganizowała start harcerski pod hasłem „BAJKOWE ZAWIROWANIE”. Wśród 50 osób liczną grupę stanowili uczniowie z klas Straż Graniczna.
 
Cały artykuł...

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie na rok 2015/16

18.09.2015, 10:21 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 955

 

Cały artykuł...

Upamiętniliśmy 17 września

18.09.2015, 07:36 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1046

           We wczorajszych miejskich uroczystościach upamiętniających 76. rocznicę agresji ZSRR na Polskę wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Uczennice z klasy 2a Agnieszka i Marta oraz z klasy 3a Milena i Klaudia stanęły w poczcie sztandarowym  Koła Armii Krajowej, wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze z klasy 2a i 3a, a ich rówieśnicy wraz z panią dyrektor i wychowawczyniami uczestniczyli we Mszy Świętej. 

 

 

Fotogaleria 

E J

Cały artykuł...

UWAGA klasy SG!

16.09.2015, 10:26 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 982

17 września klasy SG, czyli 1a, 1b, 2a i 3a uczestniczą w miejskich obchodach 76.rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. 

 

Klasy 2a i 3a obowiązują elementy umundurowania, a klasy 1a i 1b strój galowy. 

 

Program uroczystości:

Cały artykuł...

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

10.09.2015, 14:00 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1157

W bieżącym roku szkolnym w ramach współpracy z fundacją Remondis kontynuujemy rozpoczętą w ubiegłym roku zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tym razem nasza akcja będzie krótsza, ale mimo to liczymy na zaangażowanie i aktywny udział wszystkich uczniów naszego gimnazjum.
Sprzęt zbieramy od 7 września, zbiórkę kończymy już 20 września.
Jest to na pewno dobra okazja, by zrobić mały remanent w naszych
domach i pozbyć się wszystkich zepsutych lub już nieprzydatnych sprzętów gospodarstwa domowego takich jak, np. miksery, suszarki, stare telefony, radia itd.

Dla najbardziej aktywnych klas i osób przewidziane są drobne nagrody
rzeczowe.

Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców do przyłączenia się do tej jakże pożytecznej akcji.
 

Cały artykuł...

Ważne dla klas Straży Granicznej!

09.09.2015, 16:54 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1089

               W poniedziałek 14 września o godz. 15. 20 (po 8 lekcji) w sali nr 18 odbędzie się  nformacyjne spotkanie w sprawie zajęć z języka rosyjskiego. Zajęcia prowadzić będzie p. Marzena Pancechowska. 

 

Chętni zgłaszają się do p. E.Jadczak, gdzie otrzymają większą garść informacji.

 

Cały artykuł...

Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie przedstawia ofertę zajęć pozaszkolnych na rok 2015/2016

07.09.2015, 18:34 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1299

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alicja Biała - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie
Cały artykuł...

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji

04.09.2015, 07:32 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1114

 

Cały artykuł...

Upamiętniliśmy 1 września

02.09.2015, 20:31 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1143

                Wieczorem 1 września klasy 2a, 3a i 3b wraz z wychowawczyniami, pani dyrektor, poczet sztandarowy oraz harcerze ze szczepu Watra  (uczniowie naszej szkoły) pełniący wartę honorową uczestniczyli w miejskich uroczystościach upamiętniających 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

 

 

Fotorelacja... 

E. Jadczak

Cały artykuł...

1 września 2015

03.09.2015, 08:18 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1098

 

              Punktualnie o godz. 9.00 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016. Zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczycieli przywitała pani dyrektor Katarzyna Bronakowska. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do naszych pierwszoklasistów, życzyła wszystkim sukcesów, przekazała informacje o zmianach i remontach, które przeprowadziła w wakacje. Radny pan Jerzy Baranowski również życzył gimnazjalistom tylko pozytywnych ocen i samych dobrych dni spędzanych w tak szybko zmieniającej się Dwójce. 

 

Fotorelacja z uroczystości...

List minister edukacji narodowej do rodziców.

List minister edukacji narodowej do nauczycieli.

EJ

Cały artykuł...

UWAGA klasy SG!

31.08.2015, 20:36 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1006

           

 

Klasy 2 a i 3 a oraz poczet sztanadowy  uczestniczą w uroczystym nabożeństwie upamiętniającym rocznicę 1 WRZEŚNIA.

Cały artykuł...

Nowy rok szkolny 2015/2016 tuż tuż

28.08.2015, 07:08 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1312

We wtorek, 01 września 2015 r o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego 2015/2016.

 

Cały artykuł...

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM !

28.08.2015, 07:03 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1194

     Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klas I gimnazjum otrzymają darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupione przez szkołę ze środków rządowej dotacji celowej na zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych. Każdy uczeń klasy I gimnazjum otrzyma darmowy zestaw podręczników w szkole. Podręczniki będzie można wypożyczyć w bibliotece szkolnej do 10 września 2015 roku. Będą to podręczniki dostosowane do wieloletniego użytku, co oznacza, że na koniec roku szkolnego uczeń jest zobowiązany oddać podręczniki do biblioteki szkolnej. Natomiast w klasach II i III gimnazjum nabywanie podręczników pozostaje na dotychczasowych zasadach, co oznacza, że rodzice będą musieli sfinansować ich zakup we własnym zakresie. Darmowe podręczniki mają służyć kolejnym rocznikom przez co najmniej 3 lata. Szanowni Rodzice, to na Was spoczywa obowiązek dbałości o te podręczniki. Uczmy Nasze dzieci szacunku nie tylko do ludzi, zwierząt czy przyrody, ale również do książek !!!

Cały artykuł...

95 rocznica Cudu nad Wisłą

28.08.2015, 22:21 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1143

               Bitwa warszawskanazywana też Cudem nad Wisłą to bitwa stoczona w dniach 12-25 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata.

Cały artykuł...

Treningi S.O.S.

25.08.2015, 19:27 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 1097

Siatkarskie Ośrodki Szkolne

 

Oboz integracyjny - sportowy dla klasy I S.O.S. 24-28.08 - godzina 10.00 Hala SP 4
 

Trener: Jolanta Atroszko

Cały artykuł...