Komentarze

AGENDA 21

 

Autorzy programu: Ewa Litwinowicz, Wojciech Krzyżanowski

Wychowawca: Wojciech Krzyżanowski

 

  • Klasa dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczo-informatycznych o zwiększonym wymiarze godzin biologii i informatyki z elementami edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i medialnej.

OFERTA PROGRAMOWA

 

  • Program biologii ze szczególnie atrakcyjnie rozbudowaną problematyką ekologiczną i prozdrowotną: poznawanie przyrody realizowane poprzez zajęcia terenowe, laboratoryjne, obserwacje biologiczne;
  • proces dydaktyczny wspomagany uczestnictwem w wycieczkach przyrodniczych.

 

  •  Program informatyki: 
  • samodzielne i bezpieczne posługiwanie się systemem komputerowym i jego oprogramowaniem;
  • stosowanie różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia;
  • korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym multimedialnych i rozproszonych, dostępnych za pomocą komputera w celu rozwijania zainteresowań przyrodniczych.W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: