Komentarze

OLIMPIADA: JESTEŚMY OBYWATELAMI EUROPY

 

     

 

W dniu 3 kwietnia 2012 r. odbyła się olimpiada z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej dla gimnazjalistów biorących udział w projekcie AMN.

      Celem olimpiady było rozpowszechnienie wśród młodzieży gimnazjalnej wiedzy na temat Unii Europejskiej, jak i rozbudzenie zainteresowań uczniów problematyką integracji kontynentu, a także życiem społecznym, politycznym oraz gospodarczym kraju i świata. W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: