Współpraca z CS SG

17.06.2017, 17:44, Gimnazjum nr 2

       Już od 4 lat istnieją w naszej szkole klasy o profilu Straż Graniczna. Zgodnie z podpisanym porozumieniem między Komendantem Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Korpusu Ochrony Pogranicza a Dyrekcją Gimnazjum uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy SG. 

 


      Oczywiście  na stronie internetowej szkoły na bieżąco umieszczamy krótkie sprawozdania i fotorelacje z poszczególnych spotkań w SG.

             Dzisiaj przypominamy, w jakich zajęciach prawie w każdy poniedziałek od października do czerwca uczestniczyły klasy 1a, 1b, 2a, 2b i 3a pod opieką wychowawczyń.


- Historia i tradycje CS SG.
- Przebieg i oznakowanie granicy państwowej.
- Polskie formacje graniczne w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
- Pojęcie, przedmiot i zadania kryminalistyki.
- Musztra. Postawa zasadnicza i swobodna. Wykonywanie zbiórek.
- Ochrona dóbr kultury.
- Udzielanie pierwszej pomocy.
- Obserwacja techniczna.
- Postępowanie podczas alarmu bombowego.
- Kontrola bezpieczeństwa w porcie lotniczym.
- Zajęcia na strzelnicy.

 

           Dodam, że spotkania były tak planowane, aby każda klasa mogła uczestniczyć w każdych zajęciach (oczywiście oprócz tych, które odbyły się w poprzednich latach szkolnych).


Dziękujemy Funkcjonariuszom CS SG za ciekawe zajęcia!


Do zobaczenia w nowym roku szkolnym ! 

Elżbieta Jadczak

 
« Wstecz