Słów parę o „Mazurku Dąbrowskiego”

29.03.2017, 10:57, Gimnazjum nr 2

    W tym roku odchodzimy podwójną rocznicę związaną z naszym hymnem państwowym. W 2017r przypada 220-lecie powstania Mazurka Dąbrowskiego i 90-lecie ustanowienia go hymnem państwowym. Przypomnijmy zatem najważniejsze fakty związane z tymi rocznicami.
    W lipcu 1797r do włoskiego miasteczka Reggio Emilia, gdzie przebywał zajęty organizacją Legionów Polskich gen. Jan Henryk Dąbrowski, przybył znany pisarz, prawnik, dyplomata i uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej Józef Rufin Wybicki herbu Rogala. Ten patriota walczący o sprawę polską, skazany został przez władze pruskie na śmierć, stracił też majątek rodzinny na Pomorzu. Pod fałszywym nazwiskiem uciekł z ojczystych stron do Francji, stamtąd na zaproszenie Dąbrowskiego trafił do Włoch. Pewnego lipcowego wieczoru (między 16 a 19 lipca) poruszony widokiem polskich mundurów i sztandarów oraz defilujących polskich legionistów, w radosnym uniesieniu napisał pieśń żołnierską zaczynającą się słowami "Jeszcze Polska nie umarła". Nadał jej tytuł "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech". Pierwsze publiczne wykonanie tej pieśni nastąpiło w przeddzień wyjazdu Wybickiego z Reggio – 19 lipca 1797r. Wtedy to z towarzyszeniem orkiestry legionowej autor uświetnił wieczór wykonaniem swej pieśni. Melodia mazurka to pochodząca z Podlasia skoczna melodia nieznanego autora.
 


    W swej patriotycznej pieśni Wybicki umieścił nazwiska znanych powszechnie osób związanych z zaangażowania na rzecz Polski. W tekście pojawiają się: Stefan Czarniecki, Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, Napoleon Bonaparte. Pojawia się też czekająca z utęsknieniem na wolną Polskę Basia- tajemnicza, ale prawdopodobnie symboliczna postać. Słowa „Pieśni Legionów Polskich” we Włoszech nawiązywały do wzniosłych wydarzeń z dziejów polskiego oręża oraz wyrażały nadzieję na odzyskanie niepodległości.
    W 1799 r. tekst pieśni ukazał się drukiem w piśmie wydawanym we Włoszech "Legionowa dekada". Na ziemiach polskich po raz pierwszy opublikowano go w 1806 r.
W XIX w "Mazurek Dąbrowskiego" rozbrzmiewał we wszystkich zaborach, zagrzewając do walki i krzepiąc polskie serca, tęskniące za wolnością. Śpiewano go w okresie działalności Legionów Polskich, podczas powstań narodowo-wyzwoleńczych i Wielkiej Emigracji Już wtedy wielu Polaków uznało go za polski hymn narodowy.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w konstytucji marcowej z 1921r nie pojawił się zapis o hymnie państwowym. Trudna sytuacja polityczna oraz ilość pieśni pretendujących do tytułu hymnu państwowego, sprawiły, że trwały dyskusje i spory sejmowe o to, która z polskich pieśni patriotycznych ma stać się hymnem państwowym. W grę wchodziły m.in.. "Rota" , "Boże, coś Polskę" i "Marsz Pierwszej Brygady".
W październiku 1926 urzędnicy z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podjęli decyzję o tym, że "Mazurek Dąbrowskiego" stanie się hymnem państwowym. 26 lutego 1927 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP wydało okólnik ogłaszający zmodyfikowaną wersję "Mazurka Dąbrowskiego" oficjalnym hymnem państwowym.
    W rodzinnym dworku Józefa Wybickiego w Będominie na Kaszubach znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego - oddział gdańskiego Muzeum Narodowego. Jest to jedyna tego typu placówka muzealna na świecie.
    W związku z rocznicami dotyczącymi polskiego hymnu państwowego odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o „Mazurku Dąbrowskiego”. Podczas zmagań konkursowych uczniowie musieli wykazać się znajomością faktów związanych z okolicznościami powstania pieśni i tworzenia Legionów Polskich przez gen. J. H. Dąbrowskiego.


Oto najlepsze wyniki uzyskane przez uczniów:


I miejsce zajęli Oliwia Bieniek kl. I c i Rafał Kiljańczyk kl. II b
II miejsce zajęła Martyna Maruszkiewicz kl. II d
III miejsce Wiktoria Lizurej kl. I c.


 

 

Gratuluję

 

Dorota Sterniak
 

 
« Wstecz