I CISZA JEST NA WYSOKOŚCIACH I DYMI MGŁĄ KATYŃSKI LAS

18.04.2010, 14:43, Gimnazjum nr 214 kwietnia 2010 roku znalazła swoją kulminację realizacja ogólnopolskiego projektu „ Katyń … ocalić od zapomnienia”, który był hołdem złożonym ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Wspólnie z Burmistrzem Miasta Kętrzyn Krzysztofem Hećmanem, Ks. Prałatem Zygmuntem Klimczukiem - proboszczem Parafii Św. Katarzyny w Kętrzynie oraz Delegaturą IPN w Olsztynie, zorganizowaliśmy patriotyczną uroczystość.
 

Poruszeni do głębi serca tragedią narodową, jaka spadła na nas 10 kwietnia br. modliliśmy się tego dnia w intencjach i czciliśmy pamięć zarówno ofiar Zbrodni Katyńskiej jak i ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Kanonik Stanisław Majewski, a homilię wygłosił ks.Prałat Zygmunt Klimczuk. We Mszy Św. przeplatało się wiele wątków patriotycznych. Obecne też były liczne poczty sztandarowe reprezentujące różne instytucje środowiska lokalnego.


Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta do Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie. Tu przed budynkiem szkoły nastąpiła uroczystość zasadzenia Dębów Pamięci.


Po odśpiewaniu hymnu państwowego przez uczestników uroczystości głos zabrał Dyrektor Gimnazjum Jerzy Pruszyński, który powitał zgromadzonych gości, a następnie wygłosił przemówienie.

 


Biografie bohaterów:

majora Stefana Wierzyńskiego,

porucznika Wiktora Bronakowskiego,

porucznika Łukasza Pruszyńskiego

 

przedstawiły uczennice naszej szkoły. Wkrótce po tym odbyła się podniosła i wzruszająca ceremonia zasadzenia Dębów Pamięci. Do ziemi użytej do zasadzenia drzew Dyrektor J.Pruszyński symbolicznie dosypał ziemi katyńskiej, która przez wiele lat stanowiła pamiątkę rodziny Państwa Pruszyńskich.


 W zasadzeniu Dębów Pamięci i odsłonięciu tablic pamiątkowych uczestniczyli przedstawiciele rodzin pomordowanych oficerów, władz samorządowych, środowisk kombatanckich, młodzieży naszej szkoły.

 

Zasadziliśmy również Dąb Pamięci w hołdzie Prezydentowi Rzeczypospolitej Lechowi Kaczyńskiemu oraz dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

 

Pan Prezydent sprawował honorowy patronat nad programem „ Katyń … ocalić od zapomnienia” Z ogromnym żalem należy nadmienić, że ofiarą katastrofy lotniczej był również ojciec Józef Joniec – Prezes Stowarzyszenia Parafiada, które było organizatorem tego programu.

 

O symboliczne posadzenie Dębów Pamięci poproszono:

dąb ku czci Prezydenta i Ofiar katastrofy w Smoleńsku
- p. Tadeusza Mordasiewicza, Starostę Powiatu Kętrzyńskiego
- p. Krzysztofa Hećmana, Burmistrza Miasta Kętrzyn
- p. Władysława Koniuszewskiego, Prezesa Kętrzyńskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej
- Patryka Aleszkiewicza, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II


dąb ku czci mjr Stefana Wierzyńskiego
- p. Jana Baranowskiego, członka zarządu Kętrzyńskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej
- p. Magdalenę Pruszyńską, członka rodziny
- Joannę Pruszyńską, członka rodziny
- Klaudię Ludwiczak, vice przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2

dąb ku czci por. Wiktora Bronakowskiego
- p. Ronalda Raginię, przedstawiciela zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
- p. Zofię Magnes, siostrzenicę porucznika
- p. Kazimierza Bronakowskiego, bratanka por. z wnukiem Michałem Bronakowskim

dąb ku czci por. Łukasza Pruszyńskiego
- p. Janinę Pruszyńską, córkę
- p. Wilhelma Karolewicza, prezesa Związku Sybiraków w Kętrzynie
- p. Andrzeja Korsaka, wnuka
- Zuzannę Pruszyńską, prawnuczkę
  

Odsłonięcia  pamiątkowych tablic dokonali:

- p. Krzysztof Bućko, Przewodniczącego Rady Miasta
- p. Teresa Prokop, Przewodniczącą Rady Powiatu
- p. Jerzy Pruszyńskiego, dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie 

Następnie zasadzone Dęby i odsłonięte tablice pamiątkowe zostały poświęcone przez ks. prałata Zygmunta Klimczuka i ks. Stanisława Majewskiego. 


Jako społeczność szkolna Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie zobowiązaliśmy się do opieki nad Dębami Pamięci i zachowania pamięci zarówno o ofiarach Zbrodni Katyńskiej jak i o ofiarach katastrofy lotniczej z dn.10 kwietnia.
 Uczniowie naszej szkoły zapalili przy Dębach znicze i dołączyli do uprzednio wystawionych już wart przy Dębach Pamięci. Minutą ciszy wszyscy zgromadzeni uczcili pamięć ofiar. W zadumie wysłuchaliśmy Modlitwy do Matki Boskiej Katyńskiej.
Uczestnicy uroczystości w imieniu władz samorządowych miasta i powiatu, różnych instytucji, stowarzyszeń i własnym oddawali hołd ofiarom zbrodni i ofiarom katastrofy składając wiązanki kwiatów.
Rodziny ofiar katyńskich otrzymały certyfikaty potwierdzające zasadzenie imiennych Dębów Pamięci.

 

Następnie głos zabrali:
-w imieniu Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Bogdanowicz – Bartnikowskiej list do zgromadzonych odczytała Pani Krystyna Ziemak
-Starosta Powiatu Kętrzyn Tadeusz Mordasiewicz
-z-ca Burmistrza Miasta Kętrzyn Eugeniusz Tokarzewski
.
Podczas uroczystości eksponowana była również wystawa IPN Zbrodnia Katyńska, którą obejrzało szerokie grono mieszkańców miasta.

W UROCZYSTOŚCI UCZESTNICZYLI

 

Liczne Poczty Sztandarowe
Przedstawiciele Rodzin Katyńskich –oficerów, którym dedykowane są sadzone Dęby Pamięci
Duchowieństwo kętrzyńskich parafii katolickich, parafii prawosławnej i grekokatolickiej,
Najwyższe Władze miasta i powiatu Burmistrzowie, Starostowie, Radni Miasta i Powiatu,
Przedstawiciele Środowisk Kombatanckich, Zasłużeni Mieszkańcy Kętrzyna,
Dyrektorzy, Prezesi i Przedstawiciele kętrzyńskich instytucji życia publicznego
Dyrektorzy i delegacje przedszkoli i szkół wszystkich szczebli
Przedstawiciele Służb Mundurowych
Nauczyciele, Pracownicy, Rada Rodziców i Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie
Regionalne i lokalne media, które pomogły w nagłośnieniu i upamiętnieniu naszej uroczystości.

SERDECZNIE I Z GŁĘBI SERCA DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W NASZEJ UROCZYSTOŚCI .
W LOKALNEJ WSPÓLNOCIE GODNIE UCZCILIŚMY PAMIĘĆ OFIAR.

Ta uroczystość katyńska na stałe wpisała się do kalendarza rocznic historycznych obchodzonych w naszym Gimnazjum. W ten sposób będziemy ocalać Katyń od zapomnienia.

 

Fotoreportaż z uroczystości prosimy oglądać w GALERII DWÓJKI

Wszystkie zdjęcia wykonał Pan Bronisław Goździewski, za co serdecznie dziękujemy.
 

 
« Wstecz


Dyskusja: "I CISZA JEST NA WYSOKOŚCIACH I DYMI MGŁĄ KATYŃSKI LAS"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze