BUSSINESS CLASS

15.09.2011, 09:28, Gimnazjum nr 2

Klasa dla uczniów zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem matematyki i informatyki.
Autorzy projektu: Małgorzata Zawadzka, Wojciech Krzyżanowski
Wychowawca: Małgorzata Zawadzka


Matematyka
- nauka o finansach, poznanie podstawowych praw i pojęć ekonomicznych,
stosowanie wiedzy w praktyce
- samodzielne tworzenie i opracowywanie danych za pomocą różnorodnych narzędzi;
- rozwijanie inicjatyw własnych i przedsiębiorczości, pozyskiwanie środków własnych.
 


Informatyka
- stosowanie różnych narzędzi informatycznych, w tym Internetu do rozwiązywania typowych, praktycznych i szkolnych problemów ucznia;
- korzystanie z różnych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera w celu rozwijania zainteresowań matematyczno-ekonomicznych.
Zajęcia dodatkowe:
- koło informatyczne
-dodatkowe zajęcia z matematyki przez trzy lata nauki
Uczniom słabszym gwarantujemy zajęcia dodatkowe z matematyki, na których uzupełnią swą wiedzę.
Już dziś pomyśl o maturze i obowiązkowej na niej matematyce!
Bussiness class pierwszym krokiem do niej!

 

 
« Wstecz