77. rocznica pierwszej zsyłki na Syberię

13.02.2017, 19:55, Gimnazjum nr 2

         W poniedziałek 13 lutego klasa 2a SG pod opieką p. Bożeny Tomczak i klasa 2b SG z p. Elżbietą Jadczak wzięły udział w uroczystości upamiętniającej pierwszą deportację polskich rodzin na Sybir.

 

             Spotkanie władz miasta, Sybiraków i mieszkańców Kętrzyna rozpoczęło się od wysłuchania „Hymnu Sybiraków”. Pani Małgorzata Margas i pan Damian Nietrzeba przedstawili przebieg pierwszej zsyłki Polaków. Pan burmistrz zaprosił na projekcję wyjątkowego filmu „Skazani na Sybir”.

 


              Pierwsza deportacja Polaków na Daleki Wschód rozpoczęła się w nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. Odbywała się w wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych, temperatura spadała bowiem wówczas nawet do -400C. objęła głównie ludność miejscową. Polacy stanowili 70% wszystkich wywożonych, pozostałe 30% to ludność białoruska i ukraińska. Wywożono przede wszystkim osadników wojskowych, średnich i niższych urzędników państwowych, służbę leśną oraz pracowników PKP. Zabierano całe rodziny bez wyjątku. Zgodnie ze ściśle tajnymi materiałami sowieckimi deportowano ok. 140 tys. osób. Bardzo złe warunki atmosferyczne, praca ponad siły przy wyrębie lasów oraz osady o charakterze prawie że łagrowym i takiej dyscyplinie pracy, sprawiły, że śmiertelność tego kontyngentu była najwyższa, i wyniosła w już pierwszych miesiącach zesłania około 3-4%.

        Wywózka z 9/10 II  była jedną z czterech wielkich deportacji w latach 1940-41. Dane statystyczne podają, ze wywieziono ponad 300 tysięcy Polaków, chociaż liczba ta jest o wiele wyższa- wyniosła ponad milion osób. 

 

 

EJadczak

 
« Wstecz