Komentarze

KLUB ARYSTOTELESA

Autorzy programu: Mariusz Szepiłło, Aleksandra Kwiek
Wychowawcy: Aleksandra Kwiek, Mariusz Szepiłło

Projekt realizowany w oparciu o korelacyjny program fizyki z chemią i matematyką

Klasa dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych i ścisłych
a. nauczanie fizyki – M. Szepiłło
b. nauczanie chemii – A. Kwiek

Klasa o zintegrowanym nauczaniu fizyki, chemii i matematyki
Zakłada wszechstronny rozwój ucznia w tych dziedzinach w klasie pierwszej a następnie wybór określonej dyscypliny ( fizyki lub chemii ) w klasie drugiej.
Uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności w wybranym przedmiocie w ciągu dwóch lat – w klasie drugiej i trzeciej.
Celem zasadniczym jest przygotowanie uczniów do udziału w konkursie fizycznym i chemicznym oraz osiągnięcie sukcesu w tej dziedzinie.W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: