Komentarze

Dla tych, którzy odeszli…..

 

…..w nieznany świat

płomień na wietrze kołysze wiatr.


           

 

 

            W Święto Zmarłych odwiedza się cmentarze, groby zmarłych z rodziny, bliskich. Tego dnia istnieje tradycja zapalania świeczek czy zniczy na grobach oraz składania kwiatów, wieńców lub też innego typu ozdób mających być symbolem pamięci.
                 Pamięć o zmarłych jest świadectwem rytuałów pogrzebowych, jest również rysem naszej obyczajowości. Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.
 W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: