Komentarze

PRZEGLĄD SPEKTAKLI I KRÓTKICH FILMÓW PROFILAKTYCZNYCH

REGULAMIN
I PRZEGLĄDU
SPEKTAKLI I KRÓTKICH FILMÓW PROFILAKTYCZNYCH
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO
ZaPaTkA
PROJEKT ORGANIZOWANY POD PATRONATEM POLICJI

 

1. Przegląd Spektakli Profilaktycznych oraz krótkich form filmowych odbędzie się w dniu 20 października 2011 od godz.10.00 na scenie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie.
2. W Przeglądzie biorą udział grupy teatralne z gimnazjów powiatu kętrzyńskiego.
3. Proponowane tematy to narkomania, alkoholizm, przemoc oraz inne zagrożenia wobec młodzieży.
4. Spektakle nie mogą trwać dłużej niż 30 minut, a filmy do 5 minut. Czas montażu dekoracji nie powinien przekroczyć 10 minut. Ilość aktorów nie powinna przekroczyć 15 osób.
5. Przegląd ma charakter otwartego dla publiczności przeglądu połączonego z konkursem, w trakcie którego Jury przyzna wyróżnienia oraz nagrody.
6. Po zakończeniu prezentacji przeglądu opiekunowie przygotowujący przedstawienia zaproszeni zostaną na spotkanie z Jury, a uczestnicy na słodki poczęstunek.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności prezentacji w czasie przeglądu.
8. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 07.10.2011 na adres: Katarzyna Bronakowska Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II ul.Wojska Polskiego 9, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem ZaPaTkA lub kbrona@tlen.pl
 

 

UWAGA! KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ DO 07 PAŻDZIERNIKA 2011 NA ADRES:


Koordynator projektu:
KATARZYNA BRONAKOWSKA
GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II
UL. WOJSKA POLSKIEGO 9
11-400 KĘTRZYN
TEL. 897512309

 

pat.policja.gov.pl - zapraszam na stronę
VI Przystanek PaT Ostrołęka/Kadzidło 2011

http://pat.policja.gov.pl/portal/pat/19/418/PaT_w_Ketrzynie__powrot_do_korzeni.html

KARTA ZGŁOSZENIA I PRZEGLĄDU SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH - pobierz

KARTA ZGŁOSZENIAI PRZEGLĄDU KRÓTKICH FILMÓW - pobierz

 

 

 


 W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: