Komentarze

Projekt „Mały Archimedes”

      Projekt „Mały Archimedes” skierowany jest do uczniów 30 szkół gimnazjalnych z 4 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego.
      Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii na poziomie szkół gimnazjalnych poprzez realizacje programu „Mały Archimedes” złożonego z 30 szkolnych „Programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości”. Każda szkoła pisząc własny program rozwija kompetencje kluczowe uwzględniając specyfikę szkoły, pracę z uczniem uzdolnionym lub osiągający słabe wyniki w nauce.
      Realizacja projektu pomoże większości uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, przyczyni się do osiągania lepszych wyników na gimnazjalnych egzaminach zewnętrznych, wzmocni atrakcyjność edukacyjną szkół gimnazjalnych jak równie ż przyczyni się do świadomego wyboru profilu i kierunku szkoły średniej . Różnorodność zajęć i metod pracy spowoduje rozwój umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych. Istotnym rezultatem będzie wzrost zainteresowania i udział większej grupy uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Wykorzystanie opracowanych ćwiczeń w dydaktyce poszczególnych przedmiotów wzmocni zainteresowanie naukami ścisłymi co pozwoli uczniom na poszukiwanie nowych pomysłów, na wybór szkoły średniej, a w dalszej konsekwencji na wybór zawodu.
 W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: