Komentarze

Koło biologiczne

Koło biologiczne „Mały Archimedes” prowadzi p. Ewa Litwinowicz

Cele ogólne zajęć:
1. Rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów i skłanianie do samodzielnego poznawania przyrody,
2. Poznawanie różnorodności biologicznej,
3. Zrozumienie zasad funkcjonowania organizmu człowieka i kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
4. Kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska.
 W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: