Komentarze

Projekt Akademii Młodych Noblistów

 Akademia Młodych Noblistów jest trzyletnim projektem skierowanym do 3000 uczniów szkół gimnazjalnych z co najmniej 30 szkół województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Celem projektu jest wdrożenie ponadregionalnych programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych przez 3 lata szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych na poziomie gimnazjalnym.

Mottem przyświecającym idei Akademii Młodych Noblistów jest cenna myśl Noblisty Alberta Einsteina:


„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”.

 

Wszystkie informacje dotyczące projektu na stronie:

 

http://www.akademiamlodychnoblistow.pl/W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: