Szkoła

ul. Wojska Polskiego 9                                            
11-400 Kętrzyn
tel/fax -0897512309
e - mail - dwojkagim@wp.pl
NIP - 7421873798
Regon - 510882005

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji
“ABAKUS”

ul. Wojska Polskiego 9
11-400 Kętrzyn
tel/fax -0897512309
e - mail - dwojkagim@wp.pl

www.ketrzyn.co