Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/18

 

 

Wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych są zgodne z  Podstawą prawną: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU 2010 nr 186, poz.1245).

Ważne informacje dla rodziców o pracy szkoły

  1. Comiesięczne konsultacje nauczycieli z rodzicami 
  2. Obowiązkowe  projekty edukacyjne dla uczniów klas II w roku szkolnym 2017/2018
  3. Wpłaty na ubezpieczenie: 
  4. Wpłaty na Radę Rodziców: 
  •  

 

       5. Dyżury pedagoga i psychologa cały tydzień.