Biologia

Wymagania edukacyjne z biologii

Biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce

Informatyka i wymagania na poszczególne oceny

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z informatyki do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów
Lekcje z komputerem

Zajęcia techniczne

Ocenianie uczniów z zaleceniami PPP z zajęć technicznych

Język niemiecki

Dostosowanie metod nauczania z jęz. niem. dla dyslektyków

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego

Język polski

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z języka polskiego

Matematyka

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania  edukacyjne z matemtyki dla dyslektyków

Fizyka

Dostosowanie wymagań do specyficznych potrzeb ucznia z przedmiotów przyrodniczych fizyka
Religia

Zasady oceniania ucznia z dysfunkcjami z religii

Wymagania edukacyjne z fizyki

Geografia

Wymagania edukacyjne z geografii - I

Wymagania edukacyjne z geografii - II

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów z dysfunkcjami

Chemia

Wymagania edukacyjne z chemii

Dostosowanie wymagań chemia, fizyka

Historia

Wymagania edukacyjne z historii

WOS

Wymagania edukacyjne z WOS-u

Język angielski

Muzyka

Propozycje metod pracy z uczniem o specyficznych wymaganiach edukacyjnych
m
uzyka/zaj.art.
Edukacja dla bezpieczeństwa

Propozycje metod pracy z uczniem o specyficznych wymaganiach edukacyjnych
e
dukacja dla bezpieczeństwa
Wymagania edukacyjne z WF