MŁODY PRZEDSIĘBIORCA

16.01.2013, 11:19 , Gimnazjum nr 2 | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 693

 

Autorzy programu Agnieszka Przybylińska, Katarzyna Bronakowska

Wychowawca: Agnieszka Przybylińska

 

 • Klasa „Młody Przedsiębiorca” jest propozycją pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.
 • Są to uczniowie zainteresowani matematyką, większość z nich to zdolni i lubiący się uczyć, bowiem większość z nich ukończyła szkołę podstawową z wyróżnieniem.
 • Uczniowie ci wykazują się łatwością uczenia i oryginalnością w pracy intelektualnej.
 •  Klasa dla uczniów zainteresowanych wykorzystaniem matematyki i grafiki komputerowej.
Cały artykuł...

AGENDA 21

16.01.2013, 11:52 , Gimnazjum nr 2 | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 716

 

Autorzy programu: Ewa Litwinowicz, Wojciech Krzyżanowski

Wychowawca: Wojciech Krzyżanowski

 

 • Klasa dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczo-informatycznych o zwiększonym wymiarze godzin biologii i informatyki z elementami edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i medialnej.

OFERTA PROGRAMOWA

 

 • Program biologii ze szczególnie atrakcyjnie rozbudowaną problematyką ekologiczną i prozdrowotną: poznawanie przyrody realizowane poprzez zajęcia terenowe, laboratoryjne, obserwacje biologiczne;
 • proces dydaktyczny wspomagany uczestnictwem w wycieczkach przyrodniczych.

 

 •  Program informatyki: 
 • samodzielne i bezpieczne posługiwanie się systemem komputerowym i jego oprogramowaniem;
 • stosowanie różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia;
 • korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym multimedialnych i rozproszonych, dostępnych za pomocą komputera w celu rozwijania zainteresowań przyrodniczych.
Cały artykuł...

HUMANISTA 2013

16.01.2013, 13:05 , Gimnazjum nr 2 | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 529

 

Autorzy: Elżbieta Jadczak, Bożena Tomczak, Katarzyna Bronakowska

Wychowawca: Elżbieta Jadczak


Klasa dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych.

 

 • Projekt realizowany w oparciu o program j. polskiego, historii, sztuki, języków obcych, wiedzy o społeczeństwie, elementy edukacji globalnej i filmowej oraz komunikacji międzyludzkiej.
 • Uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności, stać się asertywnymi, pewnymi siebie ludźmi. Wierzymy, że rozbudzą w sobie ciekawość poznania świata i chęć do działania w środowisku lokalnym.
Cały artykuł...

STRAŻ GRANICZNA

16.01.2013, 13:14 , Gimnazjum nr 2 | Komentarze: 6 | Liczba odwiedzin: 1038

 

KLASA O PROFILU STRAŻ GRANICZNA


Autor programu:  ppłk. Dariusz Nawrocki, Elżbieta Jadczak


Program będzie realizowany zgodnie z podstawa programową dotyczącą klas gimnazjalnych. W klasie Straż Graniczna jest realizowany dodatkowy program autorski zapoznający uczniów z pracą w służbach mundurowych – straży granicznej, policji, wojsku, straży pożarnej.


ROZSZERZENIA PREFEROWANE: geografia, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne, sporty obronne.

ROZSZERZENIA MOŻLIWE DO WYBORU: matematyka, inne języki (niemiecki, rosyjski).

Cały artykuł...

KLASA SPORTOWA

16.01.2013, 17:20 , Gimnazjum nr 2 | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 718

 

Autorzy programu: Joanna Potraffke, Beata Kulesza, Jolanta Atroszko

Wychowawca: Joanna Potraffke


Klasa dla uczniów o zainteresowaniach sportowych: chłopcy – koszykówka, siatkówka, zapasy; dziewczęta - siatkówka o zwiększonym wymiarze godzin z wychowania fizycznego z elementami edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i medialnej oraz wybranego języka obcego – j.angielski lub j.niemiecki.

Cały artykuł...