Najważniejsze wydarzenia z życia Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie


1. 1999 rok – uchwałą Rady Miasta Kętrzyn z dnia 12 IV powołano dyrektora szkoły Jerzego Pruszyńskiego i powierzono mu czynności związane z zorganizowaniem Gimnazjum.


2. Rozpoczęcie pierwszego roku pracy nowej szkoły ( 1999/2000).


3. Początek współpracy i wymiany młodzieży – Złote Hory, Herten z Erich Klausner Schule.


4. Udział w ogólnopolskim telewizyjnym EURO – QUIZIE „ Unia Europejska bez tajemnic”.


5. Od roku szk. 2000/2001 w szkole działają klasy tematyczne skupiające uczniów o zainteresowaniach kierunkowych – humanistycznych, matematycznych, informatycznych, biologicznych, sportowych.


6. 2003 r. Gimnazjum otrzymało tytuł „Szkoła z klasą” (zasięg ogólnokrajowy).


7. 13 X 2005 r. szkole nadano imię Jana Pawła II.

 

8. W roku szkolnym 2011/2012 gimnazjum otrzymuje tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów".

 

9.  W latach 2011/2013 szkoła realizuje projekt "Mały Archimedes", którego głównym celem jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii.

 

10. W latach 2011/2013 szkoła realizuje projekt "Akademia Młodych Noblistów"
i w czerwcu 2013 r. otrzymuje tytuł "Szkoły Młodych Noblistów".

 

11. Od roku szkolnego 2012/2013 szkoła uczestniczy w projekcie tworząc Siatkarski Ośrodek Szkolny S.O.S. z klasami sportowymi pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

12. Od roku szkolnego 2012/2013 powstają klasy mundurowe STRAŻ GRANICZNA w oparciu o program autorski przy współpracy ze służbami mundurowymi.

 

13. Od 1 września 2014 r. funkcję dyrektora szkoły pełni pani mgr Katarzyna Bronakowska.

 

14. Gimnazjum przygotowuje imprezy kulturalne dla mieszkańców Kętrzyna. 

 


Udało nam się zorganizować: 

 

  • Koncert poświęcony twórczości Edwarda Stachury -  gość specjalny Marek Gałązka,

 

  • Koncert pamięci Jacka Kaczmarskiego "Dla Was to chwila, dla mnie całe życie",

 

  • Koncert poświęcony twórczości Jana Kaczmarka "Bilans musi wyjść na zero" - gość specjalny Kabaret "Elita",

 

  • Koncert poświęcony twórczości Bułata Okudżawy "Zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę" - gość specjalny Roman Kołakowski,

 

  • Koncert „Zgryzoty ojców naszych, czyli piosenki z charakterem”. Program tworzyły piosenki Jacka Zwoźniaka, Rudiego Schuberta, Krzysztofa Daukszewicza, Zenona Laskowika - gość specjalny Jan Pietrzak,

 

  • Koncert "Na dwa serca" czyli ballady nostalgiczne w polewie szantowej - gość specjalny: Dominika Żukowska i Andrzej Korycki,

 

  • Koncert "Smaki i smaczki polskie" - gość specjalny Krzysztof Daukszewicz,

 

  • Koncert z okazji 10 lat spotkań z poezją śpiewaną i piosenką satyryczną "...bardziej coś niż nic..." - gość specjalny: Wojciech Gęsicki, 

 

  • Koncert piosenek SDM-U - "Wciąż uczę się żyć..." w wykonaniu uczniów, nauczycieli i przyjaciół "DWÓJKI"

 


15. Młodzież uczestniczy w ciekawych formach spędzania wolnego czasu –
m. in. wyjeżdżała na wycieczki do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytaniii, Włoch, na Majorkę czy w polskie Tatry.

16. W szkole odbywają się zajęcia z wielu dziedzin wiedzy i różnych dyscyplin sportowych. Młodzież osiąga znaczące sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych.